Activiteiten & vieringen gegevens


Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Lees meer…>>>

Voorganger: pastoor J. Glas

Koor: Cadans

Deze Allerzielenviering is een besloten viering.
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in de kerk worden voor deze herdenkingsviering de nabestaanden van de in het afgelopen jaar overleden parochianen persoonlijk uitgenodigd. Zij moeten hun afwezigheid vooraf bevestigen.
Pas als de kerk niet vol zit kunnen de overige zitplaatsen beschikbaar worden gesteld voor overige parochianen en worden verdeeld bij inschrijving.
Kijk in het reserveringsoverzicht om te zien hoe u voor deze viering kunt reserveren.

Alle maatregelen die de Nederlandse bisschoppen in overleg met de overheid en het RIVM hebben afgekondigd, blijven van toepassing en dienen strikt nageleefd te worden: handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes. En altijd de afstand van anderhalve meter ten opzichte van andere personen aanhouden.
Hebt u verkoudheidsklachten en/of verhoging, blijft u dan thuis.
Kijk HIER voor een overzicht van alle maatregelen.

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.