Voorganger: Pastoor J. Glas Uitzending op tv.rkgroenehart.nl Misintenties: Plonie Leliveld-Hoogervorst, Jo Uijttewaal-van Zaal, Coby Lenting-Ouwendijk, Cor Hoogervorst, Anthonius Johannes Wijfjes en Johanna Wijfjes Slof en familie Na de viering koffiedrinken.