Stand van zaken Actie Voegenrestauratie  d.d. 21-12-2020

 

De aanleiding

De voegen in de Zuidwest-gevel (richting pastorie) en in de toren zijn voor een gedeelte slecht en moeten worden vervangen. Ze “lekken door” en dat is onder andere aan de binnenzijde te zien aan de witte uitslagvlekken op de  muren. Het is een grote klus, die dus ook behoorlijk wat tijd én geld kost: veel vierkante meters, veel steigers nodig en arbeidsintensief.

  

De kosten

De totale kosten bedragen ruim € 250.000,-.  Omdat onze kerk een Rijksmonument is, wordt een deel van de kosten gedekt door een subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zo’n € 95.000,- . Wij moeten uit eigen middelen dus ruim € 150.000,- opbrengen.  De afspraak is dat daarvan minimaal 20 % , dus € 30.000,-  wordt opgebracht door de gemeenschap.  Daarop is dus de actie gericht.  

Overigens richten we ons hierbij natuurlijk niet alleen op de groep (actieve) parochianen. Want onze kerk is niet alleen van waarde voor hen die hun geloof willen belijden, maar ook, en daarvan zijn we overtuigd, voor de niet-parochianen. Immers, onze kerk is hét gezichtsbepalende gebouw in ons dorp. En ook in de wijde omgeving. Dat moet in stand worden gehouden, daar heeft iederéén belang bij !

 

De stand van zaken per 21 december :  € 12.200,- .   

 We zijn goed op weg, maar nog een flinke stuk te gaan !

 

Hoe kan ik bijdragen?

Dat kan op diverse manieren:

    • Door een donatie in de grote collectebussen achter in de kerk en in het voorportaal.
    • Door overmaken van een bedrag op rekeningnummer:
      NL82 RABO 0300 3011 70 t.n.v. H. Clara BCP Langeraar, onder vermelding van “Voegenrestauratie”.  
  • Door met je telefooncamera  deze QR code te scannen en daarmee je bank een betaalopdracht te geven.  Nb: daarvoor moet je uiteraard wel een bank-app op je telefoon hebben.