2130 318 items

Vieringen vanaf 1 juni ??

door Zevenhoven

Naar aanleiding van de berichtgeving dat vieringen vanaf 1 juni weer zijn toegestaan willen wij u het volgende melden: De openstelling gaat onder strikte voorwaarden. De beheerscommissies en pastoraatsgroepen van alle parochiekernen hebben de opdracht gekregen om een plan van aanpak op te stellen waarin nauwkeurig staat beschreven hoe er lokaal met alle protocollen inzake […]

Misintenties tijdens Corona

door Zevenhoven

De aangevraagde misintenties die niet zijn afgelezen vanaf 14 maart blijven tegoed en worden ingepland vanaf dat er weer vieringen plaatsvinden.

Tussenstand Vastenactie

door Zevenhoven

Door de coronaviruspandemie hebben we niet veel actie kunnen voeren voor de campagne in de veertigdagentijd in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  De tussenstand is € 400,00. We gaan bekijken of we een aantal acties later […]

Dank u wel !

door Zevenhoven

Toen wij een paar weken geleden een apart inlegvel toevoegden aan de laatste Samenstromen, met daarin een oproep om een vrijwillige collectebijdrage, werden wij blij verrast. Tot grote blijdschap van onze penningmeester werd aan deze oproep spontaan gehoor gegeven door een groot aantal parochianen, middels een mooie donatie. We wisten het natuurlijk wel, maar nu […]

Ontmoeting bij de bron

door Clara & Franciscus federatie

We kunnen niet samenkomen in de kerk, of in de pastorie, of thuis rond een tafel om elkaar te ontmoeten. Dat samenzijn en het rechtstreeks contact hebben, dat mist iedereen enorm. Via telefoon en internet is er wel veel mogelijk. We kunnen elkaar ontmoeten in beeld en geluid. Persoonlijk of in vergadering, en de vieringen […]

Collecteren tijdens digitale vieringen

door Clara & Franciscus federatie

In het mei-nummer van het blad Samenstromen stond een artikel over collectes tijdens de vieringen via de TV en YouTube of Facebook. Wij hebben gemerkt dat parochianen graag willen bijdragen in de collecte, maar dat het met een code of digitaal betalen niet altijd makkelijk lukt. Daarom hier twee mogelijkheden om toch aan de collecte […]

Rozenkrans bidden 

door Zevenhoven

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus gaat het Rozenkrans bidden in de kerk niet door.

Een bezoekje aan Maria    

door Zevenhoven

Wie van u het Algemeen Dagblad leest heeft kort voor Pasen een artikeltje langs zien komen over onze Mariagrot. Een verslaggever had geïnformeerd of deze plek nu ook afgesloten was voor publiek nu we niet mogen samenscholen. Nou, zo’n vaart loopt het natuurlijk ook weer niet, maar feit is wel dat er meer kaarsjes branden […]