1120 286 items

Maria Boodschap, feest voor oecumene

door Zevenhoven

Op woensdag 25 maart viert de katholieke kerk het Hoogfeest van Maria Boodschap. Officieel heet dit feest: Aankondiging van de Heer. Wij vieren dan dat de Engel van Godswege aan Maria aankondigt dat God haar gekozen heeft om moeder van de Heer te zijn.  Daar wij in Nieuwveen en Zevenhoven als katholieken en protestanten meer […]

Revival

door Zevenhoven

Twee jaar geleden werd in onze parochiekern de Passion georganiseerd. Tot tweemaal toe was de kerk helemaal gevuld met belangstellenden. Niet zo veel later kwam het verzoek vanuit De Kwakel om de Passion ook daar voor het voetlicht te brengen. Ook daar het afgelopen jaar een bomvolle kerk en dankbaar publiek. En wat schetste onze […]

Vastenactie

door Zevenhoven

De campagne in de veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. We vragen uw bijdrage voor dit project. Achter in de kerk staat de bekende melkbus. Op 1 […]

De sobere maaltijd

door Zevenhoven

De sobere maaltijd in de veertigdagentijd tijd wordt op vrijdag 20 maart verzorgd door de vormelingen o.l.v. Marian Vork. Al jaren lang kunnen wij rekenen op haar trouwe hulp. Afgelopen november hebben Dave en Lewis het H. Vormsel ontvangen. Voor 2 vormelingen is het wel een beetje teveel werk, daarom hebben wij de misdienaars Steyr, Fajah en  […]

Eerste Heilige Communie

door Zevenhoven

De Ankerzondagen zijn in volle gang. Daarnaast hebben de kernen nog verschillende activiteiten. De kernen Nieuwveen- Zevenhoven – Nieuwkoop – Noorden werken samen. Woensdag 11 maart gaan wij met de 17 communicanten aan de slag met hun profiel in de kerk in Nieuwkoop .  Op  15 maart gaan wij die laten zien in de presentatie viering  […]

Activiteit Orangerie         

door Zevenhoven

                                                                                                               […]

Lief en Leed

door Zevenhoven

    Overleden 4 Januari      Gerard de Veld      78 jaar

— Vacatures —

door Zevenhoven

In het jaarlijkse nieuwjaarspraatje dat onze bcp-voorzitter Dirk Janmaat heeft gehouden, meldde hij dat van drie van de vier bcp-leden de benoeming binnenkort afloopt. Wij zijn naarstig op zoek naar vervanging voor de aftredende leden. Voelt u zich betrokken bij onze gemeenschap en bent u bereid  zitting te nemen in de bcp, maak dan eens […]

Adventsactie voor Somalië   

door Zevenhoven

In de adventsperiode  is door middel van collectes en de melkbus achter in de kerk een bedrag van € 454,80 opgebracht.  Dit bedrag komt ten goede aan het project ter verbetering van de geboorte- en babyzorg in de kampen bij Dolow in Somalië.  De vroedvrouwen die er werken missen de nodige kennis en het ontbreekt er […]

Nieuwjaarswensen

door Zevenhoven

Zondag 5 januari was er na de viering van 11.15 uur in de Orangerie het gebruikelijke Nieuwjaar wensen. Eerst kreeg iedereen een kop koffie/thee met krentenbrood. Daarna een heerlijk glas prosecco om op het nieuwjaar te toosten. Voorzitter Dirk hield een woordje voor de vele aanwezigen.  Al met al een gezellig samenzijn als start van het […]