1120 596 items

Gedachten voor thuis, 30e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf’. Dat Jezus bijna in één adem zegt dat we God en onze naaste moeten liefhebben, betekent dat de ene liefde niet groter is dan de andere. Ze zijn onderling afhankelijk. Door God lief te hebben, houden we van onze naaste. Door onze naaste […]

Weekend van de Diaconie.

door Zevenhoven

De PCI (Parochiële Caristas Instelling) van de Heilige Clara parochie houdt in het weekend van 18 en 19 november en 25 en 26 november een tweede collecte voor het gekozen project “het straatpastoraat Leiden”.Het straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat doorbrengen. Dat geld voor mensen die dakloos zijn, […]

ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENCONFERENTIE

door Zevenhoven

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed tot God om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria. De Nederlandse bisschoppen sluiten zich van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en […]

Samen Kerk Zijn Nieuwsbrief-2

door Zevenhoven

In samenwerking met het parochiebestuur zal projectleider Tom Koot in iedere afzonderlijke kern een presentatie houden over de situatie van de parochie H.Clara. U krijgt in de bijeenkomst een overzicht van de financiële situatie van de parochie en van het kerkbezoek. Ook krijgt u een nadere toelichting op het project Samen Kerk Zijn, de activiteiten […]

Gedachten voor thuis, 29e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt’. In onze Westerse samenleving zijn we gedreven om meer rijkdom, meer bezittingen, meer status te verwerven. Vandaag de dag herinnert Jezus ons eraan dat, als we dit alles achter ons laten, ons gevraagd zal worden welke geestelijke rijkdom we hebben opgebouwd. […]

Gedachte voor thuis, 28e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

Mattheüs 22, 1-14. Jezus vertelt over een feest dat maar niet op gang kon komen doordat de als eerste genodigden, Gods volk, het lieten afweten. De mensen, op wie God dacht te kunnen rekenen om de wereld tot een bloeiende wijngaard te maken, juist zij beweren geen tijd te hebben. Geen tijd hebben voor elkaar […]

Nieuwsbrief 2 Samen Kerk Zijn

door Clara & Franciscus federatie

In samenwerking met het parochiebestuur zal projectleider Tom Koot in iedere afzonderlijke kern een presentatie houden over de situatie van de parochie H.Clara. U krijgt in de bijeenkomst een overzicht van de financiële situatie van de parochie en van het kerkbezoek. Ook krijgt u een nadere toelichting op het project Samen Kerk Zijn, de activiteiten […]

Geachte voor thuis, 27e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

Eerste lezing: Jesaja 5, 1-7. Heeft u de volgende stelling wel eens gehoord in een bijbelstudieclub? ‘’Profeten zijn de waakhonden van God’’. In zijn naam moeten ze blaffen en soms bijten als het nodig is. Jesaja was ook zo’n waakhond. Uit naam van God gaat hij geregeld te keer tegen het volk dat zich ten […]

Televisieviering

door Roelofarendsveen

Zondag 8 oktober  Eucharistieviering (t.v. viering NPO2) 10.00 uur Voorganger pastoor J. Glas Koren Faith en Little Stars