110 596 items

Maria Onbevlekt Ontvangen

door OudAde_Rijpwetering

Op 8 december is het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Dit vieren we 9 maanden voor 8 september: het feest van Maria Geboorte. De avond daarvoor, donderdag 7 december om 19.00 uur is in de kerk van Rijpwetering de viering van dit Hoogfeest. Voorganger is kapelaan Van Paassen en het dameskoor verzorgt de zang. Na de viering is […]

*** RECTIFICATIE ***

door Zevenhoven

Adventsmaaltijd  15 december Niet in het Parochiehuis in Nieuwkoop maar in de Orangerie in Zevenhoven. Tijdens de Advents-vieringen worden in alle kernen van onze federatie weer collectes gehouden voor de Adventsactie; dit jaar voor het algemene thema: “Alle kinderen mogen kind zijn” dit gaat over de 4 projecten dit jaar (Schooldiploma voor werkende kinderen in […]

Extra livestream bijeenkomst “Samen Kerk Zijn”

door Zevenhoven

Op zondag 26 november is er een inloopbijeenkomst geweest bij de parochiekern Aarlanderveen, hiervan is een livestream opname gemaakt. Via de website www.rkgroenehart.nl/samenkerkzijn/ kunt u de gemaakte opnamen bekijken: klik HIER

Uitnodiging:  parochiebrede brainstorm-bijeenkomsten

door Zevenhoven

De toekomst van onze parochie. Langs verschillende lijnen en vanuit verschillende perspectieven is en wordt daarover gesproken en nagedacht: parochiebestuur, beheercommissies, pastoraatgroepen en niet te vergeten de stuurgroep missionaire parochie. Twee vragen staan steeds centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst een vitale geloofsgemeenschap zijn? Wat is daarvoor nodig? Om met […]

Gedachten voor thuis, 33e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Met vertrouwen je talenten inzetten die je hebt gekregen’.  Telkens wanneer we ons hart, onze handen, onze tijd geven aan anderen, zijn we ‘kinderen van het licht’. Zulke kinderen zetten het licht niet onder de korenmaat, maar laten het schijnen. Ze graven hun talenten niet in uit angst, gemakzucht of zelfbehoud. En ze stellen het […]

Gedachten voor thuis, 32e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Wees waakzaam, ge kent dag nog uur’ De parabel van vandaag gaat niet over mensen die het slecht hebben, maar over hen wie het goed gaat. Die daardoor onnadenkend of oppervlakkig gaan leven, geen tijd meer hebben voor anderen, geen aandacht meer voor God. Als bij zulke mensen de vlam van de liefde en het […]

Gedachten voor thuis, 31e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Zelf handelen ze niet naar hun woorden’. Jezus vertelt ons dat wij allen leerlingen zijn en herinnert ons er zó aan dat het christelijk leven nooit ‘af’ is. Bid voor de bescheidenheid die nodig is om ervan doordrongen te zijn dat je altijd aan het leren bent, dat je altijd een kind van God bent […]