110 357 items

Gebedsintenties mei 2021

door Zevenhoven

Gebedsintenties voor de maand Juni kunt u doorgeven tot uiterlijk vrijdag 21 mei. Als u aanwezig wilt zijn bij een viering in het weekend dan vrijdags ervoor opgeven tussen 9.00 – 11.00 uur telefoon  0172 – 538291 maximaal 30 personen met de 1,5 meter voorschriften + mondkapje. Misintenties voor de maand mei,   klik  HIER

Rozenkransgebed    

door Zevenhoven

In de meimaand gaan we weer het rozenkransgebed bidden. Bij mooi weer doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent op de dinsdagavonden om 19.00 uur van harte welkom hiervoor.

Vieringen in de week

door Zevenhoven

Vrijdag 7 mei om 9.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan van Paassen Donderdag 13 mei ( Hemelvaart) om 11.15 uur  Eucharistieviering met kapelaan van Paassen Vrijdag 21 mei om 9.00 uur  Woord en Gebed met diaken van Aarle

Kerkbalans

door Zevenhoven

Dat u zich er als parochianen van bewust bent dat wij als gemeenschap zware tijden doormaken  is ons natuurlijk allang bekend. Aan de twee oproepen om een extra donatie te doen als collecte werd door velen gehoor gegeven. Ook de actie Kerkbalans mag al jaren rekenen op gulle bijdragen van uw kant. We keken als […]

Opbrengst Vastenactie 

door Zevenhoven

De campagne in de veertigdagentijd heeft in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden gestaan.  Met een gedegen opleiding zijn  mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  In de vastentijd stond bij het verlaten van de kerk de bekende melkbus; deze heeft  € 629,65 […]

Pasen

door Zevenhoven

Nog steeds beperkingen, nog steeds maar maximaal 30 personen in de kerk, ook met Pasen. Toch weerhoudt dat ons er niet van om Pasen te vieren, het hoogfeest van onze kerk. Hoewel er in onze kern maar één viering was op eerste Paasdag, had koster Gerard toch alles uit de kast getrokken om de kerk […]

Gebedsintenties april 2021

door Zevenhoven

Als u aanwezig wilt zijn bij een viering in het weekend dan vrijdags ervoor opgeven tussen 9.00 – 11.00 uur telefoon  0172 – 538291 maximaal 30 personen met de 1,5 meter voorschriften + mondkapje. Misintenties voor de maand april, klik     HIER

Paasnummer Tussenbeide ligt in de kerken

door Clara & Franciscus federatie

“Wanneer wij op Pasen vieren dat Christus is opgestaan uit de dood, dan is het feest van de verrijzenis niet ons einddoel, maar ten diepste ons vertrekpunt.” Dit schrijft bisschop Van den Hende in het paasnummer van Tussenbeide. “In de paastijd begint onze voorbereiding op Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest. […]

PaasChallenge 2021 (coronaproof)

door Clara & Franciscus federatie

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit midden in het […]

Vieringen op vrijdag/april

door Zevenhoven

Vieringen op vrijdag: 9  april 9.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen 23 april 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas