110 264 items

Kerkbalans  ‘Geef voor je kerk’

door Zevenhoven

Wat als jouw kerkgebouw er nou niet meer zou zijn?  Met in ons achterhoofd de ramp die zich in Hoogmade heeft voltrokken met het afbranden van de O.L.Vr.Geboortekerk, is dat niet zo’n vreemde vraag. Plotseling word je geconfronteerd met het verlies van een geliefd kerkgebouw. Dat je ervan houdt, besef je pas na zo’n gebeurtenis. […]

*** Nieuwjaar ***

door Zevenhoven

Ook in onze kern willen we elkaar een Gelukkig Nieuwjaar wensen, deze keer vindt dit plaats op zondag 5 januari na afloop van de viering van 11.15 uur. Voorzitter Dirk Janmaat zal nog een woordje tot u spreken en daarna proosten we met elkaar. U bent van harte welkom.

Vertrek pastor Bouke Bosma

door Clara & Franciscus federatie

Afgelopen weekend is in alle kerken van onze federatie bekendgemaakt dat pastor Bouke Bosma ons per 1 maart 2020 verlaat. Hij heeft op verzoek van de bisschop per die datum een benoeming aanvaard als pastoor van de parochie H. Willibrordus (Lisse, Hillegom en De Zilk). De bisschop en het bisdom doen er alles aan om […]

Peuter-Kleuterviering – Kerst samen vieren

door Zevenhoven

Viering voor jong en oud – groot en klein. Zondag 22 december om 10.00 uur in de Orangerie bij de Joh. Geboorte Kerk in Zevenhoven. Wij gaan samen bidden-zingen en luisteren naar een kerstverhaal. Na de viering is er natuurlijk iets te drinken met wat lekkers. Daarna gaan wij knutselen over kerst en ook een mooi kerststukje […]

Gezinsviering Kerstmis

door Zevenhoven

In het rooster voor Kerstmis stonden tot nu toe twee vieringen vermeld in onze parochiekern. De eerste op 24 december om 21.00 uur met koor Revival en de tweede op Eerste Kerstdag met koor Caecilia. Omdat wij het jammer vonden dat er geen viering zou zijn die echt gericht is op kinderen, hebben wij het […]

Misintenties december

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand december, klik HIER Misintenties voor de maand februari kunt u opgeven tot vrijdag 24 januari 2020.

Viering van vergeving

door Zevenhoven

Op 5 november hebben wij een viering van vergeving gehouden voor de vormelingen en ook ouders waren welkom.  De vormelingen hadden bij een eerdere bijeenkomst al een sorry brief meegekregen.Daar konden zij over na denken aan wie of waarvoor zij sorry wilden zeggen . Alle vormelingen hebben een privé gesprekje gehad met pastor Glas of […]

Activiteit Orangerie december

door Zevenhoven

Dinsdagmiddag 10 december gaan we kerststukjes maken in de Orangerie. We beginnen om 14.00 uur met koffie/thee en zullen om 16.00 uur klaar zijn met ons kerststuk. Neemt u zelf een mandje, bakje of schaal mee, als u dit in huis heeft. Wij zorgen voor oase, kerstgroen, takjes met rode besjes etc. Ook kerstballetjes en […]

Misintenties november 2019

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand november, klik HIER Misintenties voor de maanden december en januari kunt u opgeven tot vrijdag 22 november.