1120 120 items

Jongerenkoor Faith zingt alleen maar toch samen!

door Dennis Swiers

Jongerenkoor Faith wil graag iets delen! We hebben alleen maar toch samen een lied gezongen en opgenomen. We hebben gekozen voor het lied ‘In Christ Alone’. Het lied geeft ons hoop en kracht in deze rare tijden. We hopen dat we jou ook weten te raken! Je kunt het lied via YouTube beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=3yRVboLMX9c

Vieringen Onbevlekte Ontvangenis van Maria

door Clara & Franciscus federatie

Op dinsdag 8 december viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Die dag zal er ‘s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn in Roelofarendsveen met zang van leden van het Emanuelkoor, en ’s avonds om 19.00 uur is er een eucharistieviering in Nieuwkoop. Wat is de Onbevlekte Ontvangenis van Maria? […]

Aanbidding van het Allerheiligste

door Clara & Franciscus federatie

In de adventsperiode is er weer gelegenheid voor stilte en gebed bij het H. Sacrament. Dat kan: woensdag in Langeraar van 12.00 uur tot 13.00 uur zaterdag in Roelofarendsveen, kapel van de H. Petruskerk, van 13.00 uur tot 14.00 uur. Kijk HIER voor meer informatie over de eucharistische aanbidding. Wees welkom.

Corona: vragen na de persconferentie van 17 november

door Clara & Franciscus federatie

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Het advies blijft om bij uitvaarten met […]

Extra coronamaatregelen blijven ongewijzigd

door Clara & Franciscus federatie

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november hield over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. Toegevoegd is dat het maximum aantal van 30 aanwezige personen ook geldt voor uitvaarten. Kijk HIER voor een overzicht van alle maatregelen. […]

14/15 november: Jongerencollecte (extra collecte)

door Clara & Franciscus federatie

Op 14 en 15 november is er een extra collecte voor het jongerenwerk in ons bisdom. Samen met de bisschop vinden we het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. In ons bisdom worden voor de jongeren zomerkampen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten gehouden. Het samen optrekken geeft de mogelijkheid om […]

Collecte voor de Oecumene (7 en 8 november) t.g.v. Willibrordzondag

door Clara & Franciscus federatie

Samen de Heer tegemoet Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel de katholieke deelneming en bijdrage aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door vorming, publicaties, bijeenkomsten en dienstverlening. De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe […]

TV-viering op 8 november vanuit Roelofarendsveen

door Clara & Franciscus federatie

Op zondag 8 november wordt de eucharistieviering weer uitgezonden vanuit de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Pastoor Jack Glas is de celebrant. De medewerking van de kinderkoren Little Stars en LOSZ is nog onder voorbehoud. De viering wordt uitgezonden op NPO2 en begint om 10.00 uur. Voorafgaand aan de viering wordt om 9.45 uur het Geloofsgesprek […]

Vernieuwde Tussenbeide in verhoogde oplage verspreid

door Clara & Franciscus federatie

Het eerste nummer van het vernieuwde bisdomblad Tussenbeide is vanaf volgende week beschikbaar in alle kerken van onze federatie. Het goede van Tussenbeide is behouden in de vernieuwing. Het blad wordt nog steeds gedrukt op krantenpapier, maar heeft nu een vormgeving als die van een weekendbijlage. De nieuwe Tussenbeide heeft meer ruimte voor achtergrondverhalen, interviews, […]