1120 187 items

Eerste Praiseviering groot succes!

door Clara & Franciscus federatie

De eerste Ameezing Praiseviering op zaterdag 11 februari jl. in Roelofarendsveen was een groot succes. Ergens tussen de 250 en 300 bezoekers, enthousiaste viering, collecte opbrengst geheel bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving bracht meer dan EUR 1100,- op. Bij de afterparty was het zaaltje afgeladen vol. De mensen bleven lang napraten, het was […]

Voorstelling Titus Brandsma

door Roelofarendsveen

Op 3 maart organiseert de Werkgroep FederaCtie de Voorstelling Titus Brandsma, held of heilige, door Peter Vermaat. In de Petruskerk in Roelofarendsveen wordt met levensgrote poppen het verhaal van Titus Brandsma verteld. Een Friese boerenzoon en priester, die om zijn verzet in de 2e wereldoorlog is omgebracht in Dachau. Kaarten voor deze voorstelling kunt u kopen na afloop […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

6e zondag door het jaar, Matteüs 5, 17-37. In het stukje Bergrede van deze zondag grijpt Jezus terug op de eigenlijke betekenis van de 10 geboden. Ze zijn niet gegeven ten koste, maar ten dienste van mensen. Vandaag legt Hij met enkele voorbeelden uit wat Hij bedoelt met de oude wet ’voltooien’.  Er zijn gelovigen […]

Herinnering Praiseviering

door Roelofarendsveen

Op zaterdagavond 11 februari is het zover! Dan gaat de eerste spectaculaire Praise-viering van start. Waar: in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Hoe laat: 19:30 uur. Iedereen is van harte welkom!! Jongeren en jong volwassenen worden met nadruk opgeroepen om aanwezig te zijn om deze nieuwe geloofsbeleving mee te maken. De entree is gratis, er […]

Aanbidding

door Roelofarendsveen

Aanbidding In de vastentijd (begint op Aswoensdag, 22 februari  is er weer op zaterdagmiddag van 13-14 uur Aanbidding in de dagkapel bij de Petruskerk. Een uurtje ruimte voor rust, stilte en gebed, echt een aanrader in onze drukke tijd. Rond half 2 bidden we met elkaar het middaggebed. Uiteraard is het ook mogelijk een deel […]

H. Vormsel

door Roelofarendsveen

Op vrijdag 17 februari zal het H.Vormsel voor de kinderen in onze parochie plaatsvinden in de Petruskerk in Roelofarendsveen. De vormheer is Mgr. Van den Hende, het koor Faith zingt en de viering begint om 19.30 uur.

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Mt 5, 13-16 ‘Gij zijt het licht der wereld’ Zout bewaart het voedsel en in de handen van een goede kok voegt het smaak bij het eten. Als het zout der aarde kunnen we meer smaak geven aan het leven van anderen. Licht verandert de kamer niet maar het stelt ons wel in staat te […]

Uitzending gemist of direct kijken naar de kerkdiensten?

door Roelofarendsveen

Wanneer u een keer niet naar de kerk kunt is het mogelijk vanuit huis de vieringen te volgen. Dat kan op verschillende manieren. Dat werkt via internet. Bijvoorbeeld via uw computer of slimme telefoon. Preek van de week U kunt via onze website rkgroenehart ( http://rkgroenehart.nl/ ) een aantal vieringen terug kijken én de preek […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Mt. 5,1-12a ‘Zalig de armen van Geest’ Jezus weet van armoede, handenarbeid en discriminatie. Tegelijk geeft hij een gevoel van vrede. Zaligheid ligt in het feit dat God dichtbij is. God spreekt diegenen aan die in de ogen van de wereld weinig waarde lijken te hebben. Het gebeurt dat wie arm zijn of lijden, hun […]