1120 235 items

Geachte voor thuis, 27e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

Eerste lezing: Jesaja 5, 1-7. Heeft u de volgende stelling wel eens gehoord in een bijbelstudieclub? ‘’Profeten zijn de waakhonden van God’’. In zijn naam moeten ze blaffen en soms bijten als het nodig is. Jesaja was ook zo’n waakhond. Uit naam van God gaat hij geregeld te keer tegen het volk dat zich ten […]

Televisieviering

door Roelofarendsveen

Zondag 8 oktober  Eucharistieviering (t.v. viering NPO2) 10.00 uur Voorganger pastoor J. Glas Koren Faith en Little Stars

Gedachte voor thuis, 26e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

2e lezing, brief van Paulus aan de Filippenzen(Fil.2,1-11) Paulus schrijft dikwijls pittige brieven aan de christenen, daar lezen we vaak over heen. Wat Paulus ons vandaag liet horen kunnen we ons ook nu nog ter harte nemen: geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid. Acht jezelf niet hoger dan een ander. Laat de gezindheid van […]

Gedachte voor thuis, 25e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?’ Mt.20, 1-16a.   God geeft zijn liefde aan iedereen zonder uitzondering. Aan al wie zich opent voor deze liefde. Het maakt niet uit of dit vroeg of laat in je leven gebeurt. Gods liefde kan nooit verdiend worden, enkel aanvaard. Het feit dat de laatkomers enkel te werk […]

Gedachten voor thuis, 24e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Neen, ik zeg u, vergeef niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal’. Mt.18,21-35   Petrus moet geschokt geweest zijn, zodra hij besefte dat de weg van de vergeving geen einde kent. Later is hij er blij om, omdat Jezus hem vergeeft, ook al had hij hem verloochend. Petrus zag in dat, als God […]

Gedachten voor thuis, 23e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gevonden’. Mt. 18, 15-20.   Jezus belooft ons zijn voortdurende aanwezigheid. Ook als ik alleen bid, ben ik verbonden met anderen die op dit moment bidden. Met allen die vandaag dit bijbel verhaal lezen. Jezus vertelt ons dat waar twee of drie bijeen zijn in uw […]

Open Monumentendag     

door Roelofarendsveen

 Zoals bekend omvat de Petruskerk veel eeuwenoude, monumentale onderdelen afkomstig van voorgangers van onze kerk, zoals de preekstoel, de orgelkast en delen van de houtsnijwerk-communiebank. Om hier nog eens extra aandacht aan te besteden, doen wij mee aan Open Monumentendag in Kaag en Braassem op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur en zondagochtend […]

Terugblik op ‘AmeezingPraise Four’   

door Roelofarendsveen

De vierde AmeezingPraise-viering in de Petruskerk zaterdag 2 september was – net als eerdere Praise-vieringen –  een feestelijke, swingende,  samenkomst. Het gospelkoor ‘Living Words’ uit Valkenburg (ZH) zong samen met hun enthousiaste dirigent en solist Gerard van Duijn. Ze inspireerden de aanwezigen om – staande – meeslepende opwekkingsliederen en gospelsongs  mee te zingen. Diaken André […]