110 235 items

Maria Onbevlekt Ontvangen

door OudAde_Rijpwetering

Op 8 december is het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Dit vieren we 9 maanden voor 8 september: het feest van Maria Geboorte. De avond daarvoor, donderdag 7 december om 19.00 uur is in de kerk van Rijpwetering de viering van dit Hoogfeest. Voorganger is kapelaan Van Paassen en het dameskoor verzorgt de zang. Na de viering is […]

Gedachten voor thuis, 33e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Met vertrouwen je talenten inzetten die je hebt gekregen’.  Telkens wanneer we ons hart, onze handen, onze tijd geven aan anderen, zijn we ‘kinderen van het licht’. Zulke kinderen zetten het licht niet onder de korenmaat, maar laten het schijnen. Ze graven hun talenten niet in uit angst, gemakzucht of zelfbehoud. En ze stellen het […]

Gedachten voor thuis, 32e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Wees waakzaam, ge kent dag nog uur’ De parabel van vandaag gaat niet over mensen die het slecht hebben, maar over hen wie het goed gaat. Die daardoor onnadenkend of oppervlakkig gaan leven, geen tijd meer hebben voor anderen, geen aandacht meer voor God. Als bij zulke mensen de vlam van de liefde en het […]

Gedachten voor thuis, 31e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Zelf handelen ze niet naar hun woorden’. Jezus vertelt ons dat wij allen leerlingen zijn en herinnert ons er zó aan dat het christelijk leven nooit ‘af’ is. Bid voor de bescheidenheid die nodig is om ervan doordrongen te zijn dat je altijd aan het leren bent, dat je altijd een kind van God bent […]

Gedachten voor thuis, 30e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf’. Dat Jezus bijna in één adem zegt dat we God en onze naaste moeten liefhebben, betekent dat de ene liefde niet groter is dan de andere. Ze zijn onderling afhankelijk. Door God lief te hebben, houden we van onze naaste. Door onze naaste […]

Gedachten voor thuis, 29e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt’. In onze Westerse samenleving zijn we gedreven om meer rijkdom, meer bezittingen, meer status te verwerven. Vandaag de dag herinnert Jezus ons eraan dat, als we dit alles achter ons laten, ons gevraagd zal worden welke geestelijke rijkdom we hebben opgebouwd. […]

Heilige Communie vervoeren?

door Roelofarendsveen

In onze federatie zijn een aantal parochianen die tijdens de mis een glutenvrije hostie willen ontvangen. Ook zijn er parochianen die, na een eucharistieviering, de heilige communie voor iemand anders mee naar huis willen nemen. Om op een waardige manier de heilige communie te kunnen vervoeren, wordt gebruik gemaakt van een pyxis. Een pyxis is een zilver- of goudkleurig gewijd, rond ‘doosje’ met een […]

Oogstdankdag

door Roelofarendsveen

Agrariërs versieren Petruskerk voor Oogstdankdag  Traditiegetrouw houden de agrariërs uit Kaag en Braassem weer een oecumenische Oogstdankviering. Dit jaar vindt de feestelijke kerkdienst plaats in de Petruskerk aan het Noordeinde in Roelofarendsveen op zondag 22 oktober om 10.00 uur. Dan zorgen de tuinders en boeren uit alle dorpen dat de kerk is versierd met bloemen, […]

Gedachte voor thuis, 28e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

Mattheüs 22, 1-14. Jezus vertelt over een feest dat maar niet op gang kon komen doordat de als eerste genodigden, Gods volk, het lieten afweten. De mensen, op wie God dacht te kunnen rekenen om de wereld tot een bloeiende wijngaard te maken, juist zij beweren geen tijd te hebben. Geen tijd hebben voor elkaar […]