110 131 items

Laatste nieuws

door Roelofarendsveen

In de kerk hanteren we weer de anderhalve meter maatregel, graag uw handen ontsmetten bij binnenkomst, het dragen van het mondkapje is verplicht tijdens alle loopbewegingen en de linten en kussens geven de zitplaatsen aan. Wij verzoeken u ook dringend om niet naar een viering te komen wanneer u klachten heeft die corona gerelateerd kunnen zijn. Alvast bedankt voor uw […]

Regels rond Kerstmis

door Roelofarendsveen

Kerkelijke coronaregels tijdens de lockdown, in de Emanuelkern vanaf 21 december 2021 Vieringen Begin december werden alle publieke vieringen na 17 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen. Inmiddels is er per 19 december, door ons kabinet, een algehele lockdown afgekondigd, met ingrijpende gevolgen voor iedereen. Naar aanleiding van deze lockdown, hebben de bisschoppen […]

Extra openstelling Mariakapel in de Petruskerk

door Roelofarendsveen

De Dagkapel is van maandag 20 december t/m vrijdag 24 december van 10.00 uur tot 17.00 uur open, voor een moment van bezinning en een kaarsje aan te stekenmaar ook om alsnog het mededelingenblad of een missaaltje op te halen.

Wijzingingen vieringen rond kerst

door Roelofarendsveen

Wellicht ten overvloede, maar hierbij nog even de vieringen met Kerst: er zijn helemaal GEEN vieringen/ activiteiten in de Mariakerk. Wel in de Petruskerk: Kerstavond, vrijdag 24 december, Eucharistieviering met pastoor Glas om 21.00 uur, geen parochianen aanwezig, livestream via tv.rkgroenehart.nl 1e Kerstdag, zaterdag 25 december, Woord en Gebed viering, voorganger pastor Hoogenbosch, om 09.15 […]

Kaarsenverkoop adventsactie

door Roelofarendsveen

Als u dit leest is de Advent alweer begonnen. U heeft in de Samenstromen al veel kunnen lezen over het Adventsproject voor de kinderen in El Salvador. Het doel is vanuit het ziekenhuis een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding, door te werken aan de gezondheid van de kinderen. Daar is natuurlijk geld voor nodig, […]

Kindje Wiegen verplaatst naar de Petruskerk

door Clara & Franciscus federatie

In Samenstromen staat vermeld dat Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag om 11.00 uur in de Mariakerk is. We moeten het echter verplaatsen, en wel naar de Petruskerk. Ook de tijd is aangepast, namelijk 12.00 uur. Dus: Op zondag 26 december, Tweede Kerstdag, vindt in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen het Kindje Wiegen plaats.  

Eerste informatieavond herbestemming Mariakerk gaat NIET door!

door Clara & Franciscus federatie

Voor woensdagavond 17 november 2021 staat de eerste informatieavond (bedoeld voor parochianen rondom de Mariakerk) over het proces van herbestemmen van de Mariakerk gepland. Helaas moeten we deze informatieavond schrappen. De ontwikkelingen rondom Corona gaan erg hard, het aantal besmettingen stijgt snel én de nieuwe maatregelen vanuit de overheid betekenen dat wij de informatieavond niet […]

Federatie-activiteit op 19 september: Gaat u mee fietsen?

door Clara & Franciscus federatie

In het parochieblad Samenstromen van september kunt u lezen dat de activiteiten die voorheen in de Federatieweek werden georganiseerd, voortaan verspreid over het jaar plaatsvinden. Voor deze activiteiten hebben we een speciale naam bedacht: de activiteiten worden onder de naam FederActie aangekondigd. Fietstocht langs Clara-kerken De eerste activiteit is een heerlijke fietstocht op zondag 19 […]

Zomerbijlage Tussenbeide voor alle vrijwilligers

door Clara & Franciscus federatie

Het bisdomblad Tussenbeide verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. De mini-Tussenbeide wordt een dezer dagen bezorgd bij alle bijna 2.000 vrijwilligers van onze parochies H. Clara & H. […]

Kerkvolk in opstand: het nieuwe boek van Hans van der Wereld

door Clara & Franciscus federatie

Dit boekje verhaalt over enige spraakmakende voorvallen die in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw plaats hadden rondom het Braassemermeer. Het gaat hierbij om rumoerige gebeurtenissen op kerkelijk terrein. In die tijd deden de paapse stoutigheden veel stof opwaaien en later verscheurde de jansenistische stroming in de katholieke kerk de plaatselijke gemeenschappen. Het kwam meerdere […]