110 11 items

Zondag van de Diaconie

door OudAde_Rijpwetering

Op het Hoogfeest van Christus Koning (24 en 25 november) vieren wij in onze kerken ook de zondag van de diaconie. Alle PCI-en hebben unaniem gekozen om in dit weekend een extra collecte te besteden aan het Babyhuis. Schrijfster Barbara Muller is oprichtster van het Babyhuis. Zij heeft op het symposium van 4 oktober jl. […]

Gezinsviering en schoenendoosactie

door OudAde_Rijpwetering

Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer meedoen aan de actie Schoenendoos. Dit is een actie die in diverse landen georganiseerd wordt, waaronder ook in Nederland. Tijdens deze actie worden versierde en gevulde schoenendozen verzameld en verzonden naar kinderen, overal in de wereld, die leven in oorlogsgebieden, armoede en hongersnood. Het is […]

Allerzielenviering

door OudAde_Rijpwetering

De Allerzielenviering voor Rijpwetering én Oud Ade is op vrijdag 2 november om 19.00 uur in Rijpwetering  met medewerking van dameskoor. Voorganger is pastor A. Vijftigschild. We herdenken dan alle overledenen, en in het bijzonder degenen die in het afgelopen jaar uit onze gemeenschappen zijn weggevallen. Parochianen waarvan het afgelopen jaar een familielid is overleden, […]

Federatieve Tiener BBQ 2018: Creation of the World

door Clara & Franciscus federatie

Zondag 30 september is de jaarlijkse federatieve BBQ voor de alle tieners uit de federatie. Het wordt een dag vol te gekke spellen en activiteiten aan de hand van het thema: Creation of the World. We gaan deze dag ontdekken hoe de wereld is ontstaan en natuurlijk sluiten we af met een heerlijke BBQ. Locatie: […]

Kinderwoorddienst

door OudAde_Rijpwetering

In januari 2018 zijn Katrin van Polanen en ik enthousiast begonnen met onze eerste kinderwoorddienst in Rijpwetering. Het was een gezamenlijk idee van ons beiden en diaken André van Aarle om maandelijks een kinderwoorddienst aan te bieden voor de gezinnen van Rijpwetering en Oud Ade. We hebben zelf met veel plezier de kinderwoorddiensten verzorgd. De […]

nieuw koor?

door OudAde_Rijpwetering

Hé, een nieuw koor? In het vieringenrooster voor de komende periode komt u de namen Dameskoor OA en Gemengd koor RW niet meer tegen. Per 1 juli gaan deze koren samen verder als één koor. Dat is best een grote stap in de geschiedenis van de koorzang van de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade. Het gaat hier […]

Verandering in aantal weekendvieringen

door OudAde_Rijpwetering

In Samenstromen heeft u al kunnen lezen dat de pastoraatsgroep en het pastoraal team hebben besloten om in onze parochiekern in het vervolg één weekendviering te laten plaatsvinden. De ene week op zaterdagavond (Oud Ade) en de andere week op zondagmorgen (Rijpwetering). Vanaf het eerste weekend in 2019 wisselt de locatie van de vieringen, zoals […]

Koorjubilarissen gehuldigd

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 29 april was het feest in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte in Rijpwetering. Aan het eind van de feestelijke eucharistieviering met mooie gezangen van het gemengd koor werden één dame en twee heren gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap. De heren Karel Willemsen en Giel Castelijn zijn veertig jaar lid van […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie

Negen nieuwe acolieten geïnstalleerd

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdagavond 2 december zijn negen misdienaars afkomstig uit verschillende parochiekernen in Rijpwetering door pastoor J. P. F. Glas met assistentie van pastor B. Bosma ,gepromoveerd’ tot acoliet. Nadat zij al enkele jaren ,gewoon’ misdienaar waren, zijn ze nu een stapje hoger gestegen en acoliet geworden. Uit onze kern Rijpwetering / Oud Ade zijn het Laura […]