110 64 items

Informatieavond voor parochianen

door OudAde_Rijpwetering

Sinds een aantal jaren houden wij om de paar jaar (de laatste was in 2015) een informatieavond  om de parochianen van Rijpwetering en Oud Ade te informeren over de huidige situatie, maar ook om u in de gelegenheid te stellen om al uw vragen te beantwoorden. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn: nieuw systeem van […]

Koorjubilarissen gehuldigd

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 29 april was het feest in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte in Rijpwetering. Aan het eind van de feestelijke eucharistieviering met mooie gezangen van het gemengd koor werden één dame en twee heren gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap. De heren Karel Willemsen en Giel Castelijn zijn veertig jaar lid van […]

Verandering in aantal weekendvieringen

door OudAde_Rijpwetering

Onze parochiekern Oud Ade / Rijpwetering is één kern met een pastoraatsgroep en een beheercommissie. Deze ene kern heeft nog steeds 2 vieringen in het weekend; één op zaterdagavond en één op zondag. Al een tijd merken wij op dat de mensen die regelmatig hun geloof beleven en vieren in de kerk afneemt. Daardoor zitten wij […]

Vraag & Aanbod Internationaal op zaterdag 12 mei

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdag 12 mei willen wij weer een inzamelingsactie Vraag en Aanbod houden. U kunt dan van 11.00 tot 12.00 uur   naaimachines, gereedschap, schrijfmachines computers, fietsen, breimachines en rolstoelen die u niet meer gebruikt brengen bij de H. Bavo kerk te Oud Ade. Vraag & Aanbod Internationaal heeft in de voorbije 30 jaar vele projecten […]

Kinderwoorddienst

door OudAde_Rijpwetering

Onze wens dat er bij de derde Kinderwoorddienst meer kinderen zouden zijn, is uitgekomen: er waren maar liefst 10 kinderen! Het was natuurlijk ook een bijzondere zondag: zondag 1 april was het Eerste Paasdag. Een heel mooi evangelie om samen met de kinderen te lezen. We hebben een plaat bekeken waarop de verrijzenis van Jezus […]

Ziekendag Roelofarendsveen

door OudAde_Rijpwetering

De Ziekendag in de Franciscusparochie wordt binnenkort voor de derde maal gehouden. Er is dus inmiddels sprake van een traditie kunnen we zeggen! Op woensdag 30 mei is het zover. Dan is de Petruskerk aan het Noordeinde in Roelofarendsveen de locatie waar zij, die door ziekte of bedlegerigheid moeilijk of niet in staat zijn een […]

Gebed en collecte voor het roepingenpastoraat

door OudAde_Rijpwetering

Op Roepingenzondag, weekend 21 – 22 april wordt in alle kerken en kloosters die dag speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven. Onze parochies sluiten zich hierbij aan. Het gewijde ambt is onmisbaar om Christus steeds voor ogen te houden in de gemeenschap van de Kerk. In al onze kerken is […]

Uitnodiging seniorenochtend

door OudAde_Rijpwetering

Dinsdag  24  april   om  10.00 uur  is er een viering van woord en communie voor senioren in de kerk van Rijpwetering. Voorganger is pastor Th. Dingjan, en het gemengdkoor van Rijpwetering verzorgt de zang. We nodigen hiervoor alle 65plussers en hun partners uit onze parochiekern uit. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting in dorpshuis […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie

Kruisweg

door OudAde_Rijpwetering

Op woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning en versobering, die uitmondt in de Goede week ter voorbereiding op Pasen. De kruisweg is op Goede Vrijdag om 15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf. Biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Van harte […]