110 78 items

Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

Het feest van Maria Boodschap wordt dit jaar op vrijdag 24 maart (vooravond) in de kerk van Rijpwetering gevierd. Parochianen uit de gehele federatie worden uitgenodigd voor de eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouw Geboortekerk. Voorgangers zijn  pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar […]

Ameezing praise two (tekst)

door Roelofarendsveen

AmeezingPraise Two’ komt eraan! De eerste vrolijke AmeezingPraise – viering in de Petruskerk in Roelofarendsveen was onvergetelijk mooi. Bijna driehonderd bezoekers genoten – ieder op eigen wijze – van de gospelmuziek van Band4Tune en de inspirerende gebeden en preek door diaken André van Aarle. De afterparty werd druk bezocht. De aanwezigen bleven lang napraten in […]

Vastenactie

door Roelofarendsveen

Op zaterdag 25 maart staan de dames van de vastenactie op het Noordplein in Rooelofarendsveen om plantjes te verkopen. Zij zien u graag voor het goede doel tussen 09.00 en 16.00 uur. Op zondag 26 maart is er een vastenactiewandeling. U kunt starten tussen 08.30 en 11.00 uur bij het Treffersgebouw aan het Sportpad, ook in […]

Zaterdag 15 april Popkoren middag en Eucharistieviering met de gerepeteerde liederen

door Clara & Franciscus federatie

  Van uitstel komt geen afstel! “Zaterdag 15 april  wordt er een Popkoren middag georganiseerd door de FederaCtie in de Petruskerk in Roelofarendsveen. De dag begint om 14.00 uur inloop vanaf 13.45 uur. Hiervoor zijn de jongeren/midden – dames en herenkoren van onze Federatie Clara en Franciscus uitgenodigd. U kunt zich ook individueel hiervoor aanmelden, […]

Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

Het feest van Maria Boodschap wordt dit jaar op vrijdag 24 maart (vooravond) in de kerk van Rijpwetering gevierd. Parochianen uit de gehele federatie worden uitgenodigd voor de eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouw Geboortekerk. Voorgangers zijn  pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

7e zondag door het jaar. 1 Matteüs 5, 38-48 en Korintiërs 3, 16-23. De lezingen van deze zondag zijn woorden die van hogerhand gegeven zijn. In de Bergrede vraagt Jezus, net als Mozes in zijn tijd, heel wat van zijn volgelingen. Mozes leerde het volk: wees niet haatdragend tegen je broeders en neem geen wraak […]

Eerste Praiseviering groot succes!

door Clara & Franciscus federatie

De eerste Ameezing Praiseviering op zaterdag 11 februari jl. in Roelofarendsveen was een groot succes. Ergens tussen de 250 en 300 bezoekers, enthousiaste viering, collecte opbrengst geheel bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving bracht meer dan EUR 1100,- op. Bij de afterparty was het zaaltje afgeladen vol. De mensen bleven lang napraten, het was […]

Voorstelling Titus Brandsma

door Roelofarendsveen

Op 3 maart organiseert de Werkgroep FederaCtie de Voorstelling Titus Brandsma, held of heilige, door Peter Vermaat. In de Petruskerk in Roelofarendsveen wordt met levensgrote poppen het verhaal van Titus Brandsma verteld. Een Friese boerenzoon en priester, die om zijn verzet in de 2e wereldoorlog is omgebracht in Dachau. Kaarten voor deze voorstelling kunt u kopen na afloop […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

6e zondag door het jaar, Matteüs 5, 17-37. In het stukje Bergrede van deze zondag grijpt Jezus terug op de eigenlijke betekenis van de 10 geboden. Ze zijn niet gegeven ten koste, maar ten dienste van mensen. Vandaag legt Hij met enkele voorbeelden uit wat Hij bedoelt met de oude wet ’voltooien’.  Er zijn gelovigen […]