1120 687 items

In memoriam Wilma de Rijk

door Nieuwkoop

Wilma is jarenlang verbonden aan ons koor geweest. Eerst als gewoon lid, maar later nam zij de taak van voorzitter op zich. Ze heeft moeten besturen in rustige tijden, maar ook in zeer roerige tijden. Dus niet altijd zo heel gemakkelijk. Maar meer dan 100 % zette zij zich in voor Allegro. Ze was zorgzaam, […]

Koor Allegro

door Nieuwkoop

Kerst en Oud & Nieuw ligt alweer even achter ons. Als koor zijn we blij dat we in die week ons steentje hebben kunnen bijdragen aan de vieringen. Eerste Kerstdag stonden we met een voltallig koor op het altaar in een goed gevulde kerk. Wij hebben dit als koor als zeer waardevol ervaren. Het was […]

Avondgebeden in de 40 dagentijd.

door Nieuwkoop

Graag nodigen wij u, namens de Gemeenschap van Kerken, uit om de Avondgebeden in de 40 dagentijd bij te wonen. Deze vieringen, op weg naar Pasen, worden gehouden in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, dan kunt u ook de uitzendingen ervan rechtstreeks volgen […]

LOURDES BEDEVAART

door Nieuwkoop

Volgend jaar gaan we weer naar Lourdes op bedevaart. Met de bus vanuit Nieuwkoop over Amiens, Licieux, Bordeaux naar Lourdes waar we vier dagen verblijven en een dag een uitstap maken de bergen in en het mooie kerkje in Saint Savin bezoeken, en op de terugweg via Nevers waar we een bezoek brengen aan Bernadette. […]

KERKBALANS

door Nieuwkoop

In januari/februari ontvangt u weer de brief m.b.t. de kerkbalans. Ook vindt u er een financieel overzicht. Het moge duidelijk zijn dat in deze tijd van teruglopend kerkbezoek, uw gift zeer welkom is. Enquête Bij de brieven voor de kerkbalans zit ook een lichtgroene brief met een enquête. We hopen dat zoveel mogelijk parochianen die […]

De Horizon in concert

door Nieuwkoop

Toen we vorig jaar benaderd werden of we in onze kerk tijdens het kerstconcert van Marco de Hollander wilden zingen, hoefden we niet lang na te denken. We zeiden meteen volmondig ‘JA’! Na onze teleurstelling van onze reis naar Lourdes die niet doorging, begon onze weg naar ons kerstconcert. Dit was iets wat we nog […]

Geen tussenblad/inlegvel

door Nieuwkoop

U vindt bij deze Samenstromen geen tussenblad. In plaats daarvan geven wij in principe wekelijks, in de vakantie misschien om de twee weken, een NIEUWSBRIEF uit waarin dezelfde gegevens staan als op het tussenblad stonden. Wel actueler, omdat die wekelijks gemaakt wordt. Om de nieuwsbrief te ontvangen stuurt u een-mail naar: nieuwkoop@rkgroenehart.nl  onder vermelding van […]

Vastenactie

door Nieuwkoop

Doel van de Vastenactie: Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan Om dit doel te bereiken, werven we fondsen in Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. We vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door iets […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Gedachten voor thuis, zondag 8 jan 2023. Mattheüs 2, 1-12.  Driekoningen. De vrome fantasie heeft van de wijzen, koningen gemaakt. Het werden er 3, terwijl Mattheüs geen getal noemt en de volksdevotie geeft hun namen: Casper, Balthasar en Melchior. En ze kregen kleur: zwart, geel en wit. Wat Mattheüs eigenlijk wil zeggen met het verhaal […]