1120 402 items

H. Hartbeeld (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

H.Hartbeeld Het gerestaureerde beeld zou op 22 maart worden onthuld door de kinderen tijdens de gezinsviering. Vanwege het Corona virus ging die dienst niet door. In de uitgestelde viering zal het beeld alsnog worden ingezegend.

Mariakapel open (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Mariakapel open! Een veilige plek om in deze moeilijke tijden toch even tot bezinning te komen, te bidden en een kaarsje op te steken. Omdat alle vieringen in onze kerk tot en met Pasen zijn vervallen is het goed om te weten dat de kapel open is op de gebruikelijke tijden. Bovendien hebben we vrijwilligers […]

Mariakapel (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Mariakapel De regelmatige kerkgangers weten het wel, want die steken er ook vaak een kaarsje op. Wij hebben in de kerk een mooie Mariakapel die op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12 uur open is. De zijingang van de kerk is open maar u kunt dan niet doorlopen de kerk in. De deur meteen […]

Gebedsintenties (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Gebedsintenties Als u gebedsintenties wilt opgeven kan dat via een briefje (al of niet met geld) in de brievenbus van de pastorie. Liever niet (zeker als er geld in zit) in de groene brievenbus aan de kerk. U kunt het geld ook overmaken op het gironummer dat op het tussenblad is vermeld. Zet u wel […]

Corona en misintenties (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

CORONA en misintenties In verband met het Corona virus heeft het federatiebestuur een aantal vieringen afgelast. De misintenties die voor deze vieringen zijn opgegeven worden doorgeschoven naar de eerstvolgende weekendviering die wel door gaat. Als u liever een andere datum wilt kunt u dat aan het secretariaat laten weten. secretariaat

Afgelaste en gewijzigde vieringen vanwege het corona-virus

door Clara & Franciscus federatie

Update 18 maart 2020 (versie 03) U kunt dit bericht ook downloaden als pdf: klik HIER. De overheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd  om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Deze maatregelen raken ook ons. De bisschoppen sluiten aan bij het advies van de overheid en van het RIVM. Alle publieke liturgische vieringen in […]

25 maart: Hoogfeest van Maria Boodschap

door Clara & Franciscus federatie

Op woensdag 25 maart vieren we Maria Boodschap, de Aankondiging van de Heer. Het is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) aan Maria van de geboorte van Jezus (negen maanden voor Kerstmis). Wij vieren dit hoogfeest in onze federatie in twee parochiekernen, namelijk Zevenhoven en Rijpwetering. De viering in Rijpwetering is om 19.00 […]

19 maart: Hoogfeest van de Heilige Jozef

door Clara & Franciscus federatie

Op donderdag 19 maart vieren we het feest van de H. Jozef. Deze Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. Wij vieren dit hoogfeest in onze federatie in de parochiekern Nieuwkoop. De viering in Nieuwkoop is om 9.00 uur in […]

Kom ook naar de opening van het bedevaartseizoen in Brielle

door Clara & Franciscus federatie

Als leerlingen van Christus mogen we iedere dag opnieuw putten uit het Woord van God. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) beschouwt het Woord van God als een schatkamer die we als gelovige mensen telkens opnieuw moeten openen, opdat we door het Woord van God worden geraakt en aangesproken. Tijdens vieringen is daarbij een belangrijke rol […]

Maatregelen tegen coronavirus

door Clara & Franciscus federatie

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld. De […]