1120 335 items

Jeugdkoor Flos Campi is opgericht op 19 oktober 1969

door Nieuwkoop

Jeugdkoor Flos Campi is opgericht op 19 oktober 1969. In 2019 bestaat het koor 50 jaar. Het is ontzettend jammer, maar zonder aanwas van nieuwe leden is het onmogelijk om nog door te gaan. Een beslissing die we met pijn in ons hart genomen hebben. En neem van ons aan, als we maar een heel, […]

Gezinsvieringen

door Nieuwkoop

Gezinsvieringen Zondag 6 oktober om 9.15 uur een heel speciale Gezinsviering in onze parochiekerk. Een viering waarin we het 50-jarig jubileum van ons Jeugdkoor “Flos Campi” vieren. We kijken in dankbaarheid terug op 50 mooie jaren. Helaas is het ook de laatste keer dat ons Jeugdkoor de zang zal verzorgen. Het wordt dus een feestelijke […]

KOOR ALLEGRO

door Nieuwkoop

KOOR ALLEGRO Nog een maandje flink repeteren en dan zal het zover zijn dat u het kan beluisteren: Koffieconcert t.g.v. 50 jaar Allegro. Samen met muziekvereniging Eensgezind zal het koor op zondag 3 november u verblijden met muziek. De feestelijke viering is om 11.15 uur. We zouden het als koor heel leuk vinden om veel […]

Actie kerkbalans 2019

door Nieuwkoop

Actie kerkbalans 2019 Binnenkort worden de herinneringen voor de actie kerkbalans rondgebracht. De actie kerkbalans is de jaarlijkse actie om onze parochie financieel gezond te houden. In 2018 heeft de actie voor onze parochiekern bijna € 39.000 opgebracht. De stand dit jaar, gemeten op 31 augustus, bedroeg bijna € 30.000. De gemiddelde bijdrage ligt rond […]

Vrijwiligersdag 2019

door Nieuwkoop

Vrijwiligersdag 2019 1 september was het weer vrijwilligersdag. We begonnen met een ontbijt waaraan ruim 60 vrijwilligers meededen. Goed verzorgd, lekker en heel gezellig. Daarna een mooie viering waarin Wim Balvert zeer verdiend na zoveel jaar heel veel voor onze parochiegemeenschap te hebben betekend de pastoors de Korte Penning kreeg. De waardering voor al dat […]

Maria Hemelvaart

door Nieuwkoop

Maria Hemelvaart Wat een geweldig mooie viering, waar gelukkig 120 mensen getuigen van mochten zijn. Een Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Jack Glas en met muzikale ondersteuning van het projectkoor Andante/Cantabo. We bedanken Cantabo uit Noorden hier nog eens extra voor het mee zingen. De complimenten waren na afloop van de viering niet van de lucht! […]

tafel 4

door Nieuwkoop

we hadden vormsel bijeenkomst en er waren allemaal vrijwilligers van de kerk die we vragen gingen stellen. Dat was wel leuk. Het was de derde avond en het was interessant Stan en Thijs

tafel 3

door Nieuwkoop

wij zijn naomy lewis en vera wij hebben vragen gesteld aan de vrijwillegers van de kerk dat was leuk.

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Lief en Leed Gedoopt: Op 23 juni Daniël Franciscus Johannes van Wissen Op 14 juli Tom Fransen overleden: 21 juni Wim Verhage 91 jaar 25 juni Ien Tensen 83 jaar

Koor Allegro

door Nieuwkoop

KOOR ALLEGRO Koor Allegro bestaat dit jaar 50 jaar. Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zondag 3 november zal er een feestelijke viering zijn om 11.15 uur in de parochiekerk in Nieuwkoop. Na de viering drinken we koffie en thee. Aansluitend zal er een speciaal koffieconcert zijn. Muziekvereniging Eensgezind zal hierbij […]