110 475 items

Corona: vragen na de persconferentie van 17 november

door Clara & Franciscus federatie

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Het advies blijft om bij uitvaarten met […]

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Overleden: 6 november    Geertje Kas-van der Voorn          74 jaar

Kerststal

door Nieuwkoop

Ook dit jaar staat de kerststal weer in de tuin van de pastorie. Te bewonderen vanaf het fietspad. Dank weer aan de vrijwilligers die druk bezig zijn geweest met de bouw. BCP

Koor Allegro

door Nieuwkoop

Wat zouden we toch graag als volledig koor willen zingen. We missen de wekelijkse repetities en de maandelijkse vieringen. Terwijl ik dit schrijf zijn er helaas nog stevigere maatregelen nodig om het Covid virus de kop in te drukken. Maar verlangen mag in deze tijd. Verlangend uit zien naar Kerstmis. Een eeuwenoude kerktraditie om dan […]

Onze steun voedt moeder en kind

door Nieuwkoop

Weet u dat één op de zeven baby’s een te laag geboortegewicht heeft? Weet u dat miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd honger lijden? Zo kan men nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen […]

Tussenbeide

door Nieuwkoop

Het nieuwe bisdom blad heeft een ander formaat en is daardoor makkelijker in het gebruik. Ze liggen achter in de kerk, maar u kunt ook een abonnement nemen op het blad (zie informatie op ons tussenblad). In de eerste uitgave staat een artikel over Bouke Bosma, onze ex-pastor die inmiddels pastoor is zoals u ongetwijfeld […]

Advent

door Nieuwkoop

Alle restjes van de kaarsen die branden in de kerk sparen we op. Omdat er altijd een flink gat in de kaars zit vanwege de pin waar de kaars op staat, zijn dat best wel flinke stukken. Die verzameling stukjes gaat naar een bevriende hobbyiste die elk jaar voor onze kerk er vier grote kaarsen […]

Kindje wiegen

door Nieuwkoop

Op het moment dat de kopij voor deze uitgaven van Samenstromen ingeleverd moet zijn is nog niet duidelijk óf/hóe Kindje Wiegen in Nieuwkoop dit jaar vorm gaat krijgen. De werkgroep is aan het nadenken over een manier die Coronaproef is. Dat het niet zal gaan zoals we gewend zijn mag duidelijk zijn. We willen, als […]

Uit de pastoraatgroep

door Nieuwkoop

Kerst 2020: ook dit zal op een andere manier gevierd worden. Er zijn totaal 4 besloten kerstvieringen in onze Clara- en Franciscusfederatie die via de livestream zijn te volgen. Alle informatie hierover vanuit het Pastorale Team kunt u verderop vinden in  het blad. In onze kerk zal een vorm van Kindje Wiegen plaatsvinden op 1e […]

Allerzielen

door Nieuwkoop

Allerzielen moesten we dit jaar ook op een andere manier vieren. De kerk was mooi aangekleed en  ‘s-morgens en  ‘s-middags open. Er klonk mooie muziek, er werden kaarsen aangestoken en er was ieder half uur een korte gebedsdienst waarbij ook de namen van de overledenen genoemd werden. Er lag een mooi boekje klaar met inspirerende […]