2130 428 items

Gelegenheidskoor zoekt nog nieuwe leden

door Langeraar

In een van de vorige edities van Samenstromen hebben wij een oproep gedaan aan muzikale parochianen of ze tijd en gelegenheid hebben om mee te zingen bij bijzondere gelegenheden in onze Parochie (o.a. bij avondwake of uitvaart). Op deze oproep hebben tot nu toe 4 personen aangegeven daar wel wat voor te voelen. Vier personen […]

Kindje wiegen in de kerk in Langeraar – wie speelt er mee?

door Langeraar

Het is weer zover! Eerste kerstdag om 13.00 uur is er kindje wiegen in de H. Adrianuskerk in Langeraar. We gaan het aloude kerstverhaal van Maria en Jozef naspelen en zingen met medewerking van kinderkoor de Vrolijke Noot. Het is ook voor ouders en grootouders een feest dat je zeker niet wil missen. Kinderen mogen […]

Kerstsamenzang in de kerk in Langeraar

door Langeraar

Dit jaar is het weer mogelijk om de kerst samenzang in onze kerk te houden. En wel op zondagmiddag 18 december om 13.30 uur. Muziekvereniging Aer &Amstel verzorgt de samenzang en het popkoor Happiness zingt kerstliederen en ondersteunt de samenzang. Vóór het kerstverhaal wordt het elektrisch licht gedoofd waarna het licht van de adventskrans met kaarsen […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

34e week. Zondag 20 november. Christus, Koning van het heelal. Lucas 23, 35-43. ‘Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt’. Dat Jezus een koning is heeft hij zelf gezegd, maar onmiddellijk eraan toegevoegd: Pas op, ik heb geen paleis, geen troon, geen kroon, tenzij een doornenkroon. Zijn Koninkrijk ligt ergens anders, […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

32e zondag, 6 nov. 2022. 2 Makkabeeën 7, 1-2 en 9-14. Het verhaal van de Makkabeeën vertelt over 7 broers die in een andersdenkende samenleving trouw bleven aan het geloof van hun ouders. Toen de Syrische koning zijn joodse onderdanen dwong hun geloof op te geven, weigerden zij hun overtuiging los te laten. Zij geloofden […]

Thuisgedachte 30 oktober 2022

door Clara & Franciscus federatie

31e zondag door het jaar. Lucas 19, 1-10 ‘De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’. Wij zijn allemaal ‘klein’, net als Zachëus. Jezus wil er voor iedereen zijn. Zorg dat je eerlijk, gastvrij en veel bid; zo kan God je ‘vinden’. En als Jezus bij jou te gast komt, […]

Religieuze en Volksmuziek uit Oekraïne

door Clara & Franciscus federatie

  Veertig jonge zangers uit Kiev laten van zich horen in een bijzonder concert.   Bijzonder door de huidige situatie in hun land en thuishaven Kiev waarvoor zij aandacht vragen, bijzonder door alle hulp die Nederland biedt waarvoor zij ons willen bedanken, bijzonder omdat zij willen uitdragen dat zij overtuigd zijn dat Oekraïne zal overwinnen […]

Thuisgedachte 23 oktober 2022

door Clara & Franciscus federatie

30e zondag door het jaar. Lucas 18, 9-14. ‘De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet’. De tollenaar voelde zich schuldig en een slecht mens. Hij vroeg om medelijden. De Farizeeër vond zichzelf goed en was trots op zichzelf. God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist de mensen die […]

Missionaire Praisevieringen

door Clara & Franciscus federatie

Door de jury van ‘Space for Grace’ is onze parochiefederatie geselecteerd als een van de tien voorbeeldprojecten voor 2023. Er is een prachtig bedrag toegekend waarmee we de komende twee jaar Missionaire Praisevieringen in het Groene Hart kunnen gaan organiseren. Doelgroep voor deze vieringen zijn de jongeren, jongvolwassenen en gezinnen (16 tot 30 jaar). Er […]