2130 263 items

14/15 november: Jongerencollecte (extra collecte)

door Clara & Franciscus federatie

Op 14 en 15 november is er een extra collecte voor het jongerenwerk in ons bisdom. Samen met de bisschop vinden we het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. In ons bisdom worden voor de jongeren zomerkampen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten gehouden. Het samen optrekken geeft de mogelijkheid om […]

Collecte voor de Oecumene (7 en 8 november) t.g.v. Willibrordzondag

door Clara & Franciscus federatie

Samen de Heer tegemoet Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel de katholieke deelneming en bijdrage aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door vorming, publicaties, bijeenkomsten en dienstverlening. De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe […]

Aangepast Corona Protocol H. Adrianus Langeraar

door Langeraar

De Beheer Commissie van de Parochiekern H. Adrianus Langeraar heeft naar aanleiding van de nieuw aangekondigde maatregelen het protocol aangepast voor de 1,5mtr viering (versie 25.10.2020). De belangrijkste aandachtspunten voor kerkgangers uit het protocol: Vooraf reserveren Vooraf reserveren is verplicht, met: naam, telefoonnummer en aantal deelnemers. Reserveren geschiedt via telefoon of mail naar het secretariaat van […]

Steun gevraagd bij groot onderhoud Heilige Adrianus

door Langeraar

We hebben een grote klus te doen voor het behoud van de Heilige Adrianuskerk. En daar hebben we u bij nodig! Komende maanden moet een grote reparatie gedaan worden aan de voegen van een deel van de zuidwest muur en kerktoren van onze kerk. En hier is veel geld voor nodig! Daarom vragen wij niet […]

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Gedoopt 27 september, Emma Veronica Maria Koster, dochter van Marcel Koster en Renate Koster van Boheemen Overleden 12 september, Adriana van der Hoorn- Wijfje, 78 jaar 17 september, Jimena Martina Carroll- Villanueva, 33 jaar 25 september, Theodora Klazina Maria Otto- Verhoef, 96 jaar 25 september,  Margaretha Joanna Maria Akerboom- Valentijn, 74 jaar

Vanaf de Adrianustoren (mededelingen Langeraar)

door Langeraar

Op zondag 1 november is het Allerzielen. In verband met de Coronamaatregelen zullen de gebedsvieringen in besloten kring gehouden worden. U kunt zich niet opgeven voor het bijwonen van deze vieringen. Uitnodigingen zijn aan nabestaanden verzonden. Een beperkt aantal personen zal deze vieringen kunnen bijwonen. Om een viering in het weekeinde bij te wonen dient […]

Terugblik Eerste Heilige Communie

door Langeraar

Er moest lang opgewacht worden door corona, maar eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 19 september en op zondag 4 oktober mochten 12 communicanten hun Eerste Heilige Communie doen. De kerk was mooi versierd door de ouders. Allemaal kinderen in mooie nette kleren. In de viering hadden sommige nog een taak. Zo mochten ze […]

Terugblik Misdienaarsuitje

door Langeraar

Op 12 september hadden wij een misdienaarsuitje in Bodegraven. Dit was vanuit het bisdom georganiseerd. Daar aangekomen werden we welkom geheten en was er een introductie. Daarna werden we in 3 groepen opgesplitst. Kinderen onder de 13 gingen een speurtocht in de kerk doen. Kinderen boven de 13 deden een kerk pub quiz. Onze begeleiders, […]

Avondwakegroep, iets voor u?

door Langeraar

In onze parochie is een groepje vrijwilligers actief die avondwaken verzorgt. Bij het overlijden van een dierbare kan de familie kiezen voor een avondwake, de avond voor de crematie of uitvaart. Via het secretariaat worden wij geïnformeerd en gaan wij op bezoek bij de familie en kiezen samen met hen mooie teksten en liederen uit. […]

Kindje wiegen gaat dit jaar online, wie doet er mee?

door Langeraar

Met de werkgroep “Kindje wiegen” uit Langeraar zijn we hard aan het brainstormen hoe we dit jaar het kindje wiegen kunnen organiseren. Het kan, jammer genoeg, in deze omstandigheden niet in de kerk plaats vinden. Maar om toch iets te doen hebben we het volgende bedacht; we gaan het federatie breed organiseren.  We willen in […]