1120 385 items

Heilig Vormsel – zondag 25 juni

door Langeraar

Op canvasdoek hebben de vormelingen hun rugzak niet alleen mooi gemaakt maar ook opgeschreven wat voor hen belangrijk is, om op hun reis mee te nemen. Diaken van Aarle ging voor in deze viering met thema: Geroepen worden. En koor De Vrolijk Noot zorgde voor muzikale ondersteuning. Aan het einde van de viering kregen de […]

Eerste Heilige Communie – zondag 19 juni

door Langeraar

Op zondag 24 april was de presentatieviering van onze communicanten. En zondag 15 mei was alweer de laatste ankerbijeenkomst. Nu zullen de kinderen zich gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Dit gaan ze doen op zondag 19 juni om 9.15 uur. Er zullen dan 17 kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen. Wees allen […]

Diverse activiteiten

door Clara & Franciscus federatie

  Donderdag 21 april 19.30-21 uur Stilte wandeling over het Laarzenpad Langeraar. Met thee.   Woensdag 11 mei 19-22.30 uur Film Mary Magdalene in de Muze in Noordwijk   Donderdag 19 mei 19.30-21 uur Loopmeditatie in het Adrianusbos Langeraar (naast de kerk) Bij slecht weer in de kerk   Vrijdag 3 juni 9.30-12 uur Geluksstenen […]

FederaCtie: Bedevaart naar Kapel in ’t Zand, Roermond

door Clara & Franciscus federatie

FederaCtie: Bedevaart naar Kapel in ’t Zand, Roermond Op zaterdag 21 mei gaan we vanuit de Clara en Franciscus Federatie op bedevaart naar Roermond. Om 7.30 uur vertrekt de bus uit Nieuwkoop, bij Taxibedrijf v.d. Laan, Transportweg 24 Om 8.00 uur kunt u opstappen bij de St. Jan de Doperkerk in Leimuiden. Bij Kapel in […]

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Overleden 11 februari Cornelis Henricus Kroft 86 jaar 27 februari Adrianus van der Zwaan 91 jaar 6 maart Maria Cornelia van der Hoorn- de Wit 86 jaar 15 maart Anna Wijnanda Josephina Versluis- Pouw 96 jaar 19 maart Adriana Margaretha Maria Hoogervorst- Koeleman 90 jaar  

Vanaf de Adrianustoren

door Langeraar

We zijn op weg naar Pasen. De Paasweek is een periode die duurt 7 dagen en vooraf gaat aan Pasen. Bijbelse gebeurtenissen worden herdacht, zoals de aankomst van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de passie van Christus en de verrijzenis van Jezus, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is het belangrijkste christelijke […]

Steentjes beschilderen

door Langeraar

Doe je mee? Op vrijdag 8 april om half 10 in het Koetshuis in Langeraar. Je steentje bijdragen… Heb jij weleens een zwerfsteen gevonden? Zo eentje die mooi versierd was, klaar om door jou gevonden te worden? Of heb je er weleens een weggegeven; met liefde gemaakt, met liefde gegeven? Of dat je er een […]

Voedselbank

door Langeraar

De bank in het voorportaal van onze kerk wordt regelmatig gevuld met lang-houdbare levensmiddelen. De werkgroep Diaconie Langeraar zorgt dat alles bij de voedselbank komt. Vandaar wordt het uitgedeeld aan de mensen die, om wat voor reden dan ook, daar gebruik van maken en er blij mee zijn. Grote dank aan iedereen die deze levensmiddelen […]

Stand Kerkbalans 2022

door Langeraar

We kunnen mededelen dat er medio maart 2022 een bedrag van € 35.000 is ontvangen. In onze begroting hebben we gerekend met € 42.000. Er is op dit moment dus al circa 80% binnen. En dat vinden we niet verkeerd. Hopelijk komt binnenkort nog meer geld binnen zodat we de raming halen. Of misschien wel […]

Proef vloerverwarming

door Langeraar

De proef met vloerverwarming op een locatie 40 m2 is, als u dit leest, al weer enkele weken gaande. We meten op twee onderdelen: met meetapparatuur op de locatie en elders in de kerk. En de ervaringen van kerkbezoekers, via een eenvoudig en binnen 1 minuut in te vullen evaluatieformulier. De reacties vanuit de kerkbezoekers […]