110 175 items

Vertrek pastor Bouke Bosma

door Clara & Franciscus federatie

Afgelopen weekend is in alle kerken van onze federatie bekendgemaakt dat pastor Bouke Bosma ons per 1 maart 2020 verlaat. Hij heeft op verzoek van de bisschop per die datum een benoeming aanvaard als pastoor van de parochie H. Willibrordus (Lisse, Hillegom en De Zilk). De bisschop en het bisdom doen er alles aan om […]

Kinderkorenmiddag en workshop kinderkoordirigenten Langeraar

door Clara & Franciscus federatie

Op zaterdag 29 september vond in Langeraar een kinderkorenmiddag plaats. In het kader van de federatieweek van de Clara en Franciscusfederatie waren kinderen uit alle parochiekernen uitgenodigd om mee te komen repeteren voor de Eucharistieviering later die middag. De DISG organiseerde in het kader van deze middag een workshop. Bij aanvang van deze dag konden […]

Pastoraatsgroep zoekt versterking

door Langeraar

Wij zijn blij dat Esther Hoogervorst gaat deelnemen in de Pastoraatgroep. Om de pastoraatgroep verder te versterken zijn wij nog op zoek naar een nieuwe kracht. Als lid van de pastoraatgroep geeft u sturing en leiding aan de parochiekern op Pastoraal gebied. Leden van de Pastoraatgroep worden door de bisschop benoemd voor een termijn van […]

Even voorstellen: Esther Hoogervorst

door Langeraar

Mijn naam is Esther Hoogervorst en ben 22 jaar. Ik ben aan het meekijken bij de pastoraatgroep. Misschien kennen jullie mij van mijn vele vrijwilligerswerk. Ik ben Eerste Communiebegeleider bij het ankerproject en zing bij Spirit en bij Together. Ook ben ik Rocksolid leiding in Aarlanderveen, maar ik denk dat jullie mij vooral kennen als […]

Bloemengroep zoekt versterking

door Langeraar

Iedere keer valt het mij op: de prachtige bloemstukken en versieringen in de kerk. Niet alleen ik, maar ook medeparochianen zie ik even langs de versieringen lopen om ze te bewonderen. Het is een fikse klus voor de vrijwilligers van de bloemengroep. Iedere paar weken worden er nieuwe stukken gemaakt, passend bij de vieringen, en […]

Meditatie, één zijn in de stilte

door Langeraar

Pas geleden mocht ik een dag meemaken met de WCCM (een Christelijke organisatie voor meditatie). De dag was in het drukke Amsterdam waar we met zo’n 50 mensen aanwezig waren. Behalve lezingen waren er ook 2 meditatie momenten waarin we in volledige stilte verbonden met elkaar zaten. En hóe bijzonder is het dan dat je […]

Voedselbank in de kerk

door Langeraar

Al een aantal jaren staat er een bank in het voorportaal van onze kerk waar lang-houdbare levensmiddelen kunnen worden gebracht. Dankbaar wordt dit alles aanvaard door de vrijwilligers van de voedselbank die ervoor zorgen dat  het terecht komt bij mensen die, om wat voor reden dan ook gebruik maken van de voedselbank. Alles is welkom […]

Kindje wiegen

door Langeraar

Op eerste kerstdag, 25 december, om 13.00 uur is er ‘kindje wiegen’ in de kerk in Langeraar. Het aloude verhaal van Jozef en Maria, de herders en de engelen gaan we naspelen en zingen met en voor de kinderen. Ook voor ouders en grootouders is dit een feest om mee te maken. De kinderen mogen […]

Kerstsamenzang 15 december, zingt u mee?

door Langeraar

Traditiegetrouw is op zondagavond 15 december om 19.00 uur de kerstsamenzang. Met medewerking van de hervormde- de gereformeerde- en de katholieke kerk, ondersteunt muziekvereniging Arti et Religioni de samenzang en zingt het popkoor Happiness kerstliederen. Natuurlijk is er alle  gelegenheid om mee te zingen. Vóór het zingen van het lied “Stille nacht” wordt het elektrisch […]