110 492 items

grafmonumentenverzekering

door Clara & Franciscus federatie

Per 1 januari 2024 is de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen. Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats […]

Gezellige en informatieve avond wijkcontactpersonen

door Langeraar

Eind oktober was er een bijeenkomst met de wijkcontactpersonen, ook een vertegenwoordigster van de pastoraatsgroep was aanwezig. We spraken o.a. over de nieuwsbrief en hoe fijn het is dat parochianen via de nieuwsbrief op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee van onze parochie. Heeft iedereen zich al hiervoor aangemeld, was de vraag. […]

Kom Eerste Kerstdag naar Kindje Wiegen

door Langeraar

Het is weer zover! Eerste Kerstdag om 13.00 uur is er Kindje Wiegen in de H. Adrianuskerk in Langeraar. We gaan het aloude kerstverhaal van Maria en Jozef naspelen en zingen met medewerking van kinderkoor de Vrolijke Noot. Het is ook voor ouders en grootouders een feest dat je zeker niet wil missen. Kinderen mogen […]

Samen zingen op 17 december

door Langeraar

Op zondagmiddag 17 december om 15.00 uur is de kerstsamenzang in de Langeraarse kerk. Muziekvereniging Aer & Amstel verzorgt de samenzang en het popkoor Happiness zingt kerstliederen en ondersteunt de samenzang. Het licht van de adventskrans wordt doorgegeven aan alle mensen in de kerk waarna het elektrische licht wordt gedoofd. In die warme en serene […]

Maria Onbevlekt Ontvangen

door OudAde_Rijpwetering

Op 8 december is het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Dit vieren we 9 maanden voor 8 september: het feest van Maria Geboorte. De avond daarvoor, donderdag 7 december om 19.00 uur is in de kerk van Rijpwetering de viering van dit Hoogfeest. Voorganger is kapelaan Van Paassen en het dameskoor verzorgt de zang. Na de viering is […]

Gedachten voor thuis, 33e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Met vertrouwen je talenten inzetten die je hebt gekregen’.  Telkens wanneer we ons hart, onze handen, onze tijd geven aan anderen, zijn we ‘kinderen van het licht’. Zulke kinderen zetten het licht niet onder de korenmaat, maar laten het schijnen. Ze graven hun talenten niet in uit angst, gemakzucht of zelfbehoud. En ze stellen het […]

Gedachten voor thuis, 32e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Wees waakzaam, ge kent dag nog uur’ De parabel van vandaag gaat niet over mensen die het slecht hebben, maar over hen wie het goed gaat. Die daardoor onnadenkend of oppervlakkig gaan leven, geen tijd meer hebben voor anderen, geen aandacht meer voor God. Als bij zulke mensen de vlam van de liefde en het […]

Gedachten voor thuis, 31e week.

door Clara & Franciscus federatie

‘Zelf handelen ze niet naar hun woorden’. Jezus vertelt ons dat wij allen leerlingen zijn en herinnert ons er zó aan dat het christelijk leven nooit ‘af’ is. Bid voor de bescheidenheid die nodig is om ervan doordrongen te zijn dat je altijd aan het leren bent, dat je altijd een kind van God bent […]