1120 131 items

Gedachte voor thuis, 18e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde’. Mt.17, 1-9 De stem van God de Vader die uit de wolk weerklinkt, heeft een belangrijke boodschap voor de leerlingen en voor ons, die zegt: “Luister naar Hem”. Een luisterend hart is een hart verwarmd door de liefde van God. Degene naar wie we luisteren is de Zoon van […]

Gedachte voor thuis, 17e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

‘Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht de akker’. Mt. 13,44-52 Wanneer je de parel van grote waarde (het Rijk van God) gevonden hebt, ben je dan bereidt om alles wat je hebt te verkopen? Jezus vergelijkt deze parel met het Rijk dat Hij kwam verkondigen en dat geeft vreugde en hoop. Misschien kijkt […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

16e zondag door het jaar. Groeien in geloof, anno 2023, hoe dan? Mt. 13,24-43 Vorige week bij een verjaardag was er een discussie over wie je in een leeglopende kerk nog wel een echte parochiaan mocht noemen. Een gedoopte/gevormde, een trouwe kerkganger of iemand die de kerkbijdrage betaalt. Bij mij tegen het zere been, wíe […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

15e zondag door het jaar. Wat met liefde vanuit een goed hart gezaaid wordt zal eens opbloeien.  Mt.13,1-23    Jezus vertelt zijn boodschap graag in parabels. Parabels nodigen mensen uit om er hun eigen verhaal in te lezen en dan zelf hun conclusies te trekken. Wie oren heeft om te horen, zegt Jezus, luister. Knoop dus […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

14e zondag door het jaar.     ‘Komt allen tot mij, moe en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken’. Mt. 11,25-30       Veel gelovige mensen droegen vroeger hun geloof mee als een last, een zwaar juk, met aan de ene kant een veeleisende strenge God en aan de andere kant een emmer vol […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

‘Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.’ (Mt.10,37-42) Als je rondtrekt en iemand vraagt of je binnen komt, dan vraagt zo iemand jou binnen, maar tegelijk vraagt hij ook Jezus binnen. Ja, hij vraagt zelfs God, die Jezus gezonden heeft, bij hem binnen. Wie een profeet binnen […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

‘Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden.’ (Mt. 10,26-33) Jezus zegt tegen zijn leerlingen: Weest niet bang. Jullie moeten het straks doorvertellen en zorgen dat alle andere mensen het ook horen. Weest niet bang voor andere mensen, ze kunnen je wel pijn doen, maar je ziel kunnen ze niets doen. Je hoeft […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

‘Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit’.(Mt. 9, 36-10,8) Jezus trekt rond en ziet dat veel mensen wat ronddolen, zoals schapen doen. Er is niemand die ze helpt en ze de weg wijst naar een gelukkig leven met God. Hijzelf kan niet alle mensen spreken, daarom besluit Hij uit zijn leerlingen […]

Bedevaart naar Brielle

door Clara & Franciscus federatie

Den Briel werd op 1 april 1572 als eerste stad door de watergeuzen bevrijd van de Spaanse overheerser, misschien herinnert u zich het nog wel van de geschiedenislessen op school. Er was echter ook een schaduwzijde: in juli van dat jaar werden er 19 geestelijken ter dood gebracht vanwege hun geloof. We kennen hen als […]