110 136 items

Televisieviering

door Roelofarendsveen

Zondag 8 oktober  Eucharistieviering (t.v. viering NPO2) 10.00 uur Voorganger pastoor J. Glas Koren Faith en Little Stars

Oogstdankdag

door Roelofarendsveen

Agrariërs versieren Petruskerk voor Oogstdankdag  Traditiegetrouw houden de agrariërs uit Kaag en Braassem weer een oecumenische Oogstdankviering. Dit jaar vindt de feestelijke kerkdienst plaats in de Petruskerk aan het Noordeinde in Roelofarendsveen op zondag 22 oktober om 10.00 uur. Dan zorgen de tuinders en boeren uit alle dorpen dat de kerk is versierd met bloemen, […]

Gedachte voor thuis, 26e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

2e lezing, brief van Paulus aan de Filippenzen(Fil.2,1-11) Paulus schrijft dikwijls pittige brieven aan de christenen, daar lezen we vaak over heen. Wat Paulus ons vandaag liet horen kunnen we ons ook nu nog ter harte nemen: geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid. Acht jezelf niet hoger dan een ander. Laat de gezindheid van […]

Gedachte voor thuis, 25e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?’ Mt.20, 1-16a.   God geeft zijn liefde aan iedereen zonder uitzondering. Aan al wie zich opent voor deze liefde. Het maakt niet uit of dit vroeg of laat in je leven gebeurt. Gods liefde kan nooit verdiend worden, enkel aanvaard. Het feit dat de laatkomers enkel te werk […]

Gedachten voor thuis, 24e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Neen, ik zeg u, vergeef niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal’. Mt.18,21-35   Petrus moet geschokt geweest zijn, zodra hij besefte dat de weg van de vergeving geen einde kent. Later is hij er blij om, omdat Jezus hem vergeeft, ook al had hij hem verloochend. Petrus zag in dat, als God […]

Gedachten voor thuis, 23e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gevonden’. Mt. 18, 15-20.   Jezus belooft ons zijn voortdurende aanwezigheid. Ook als ik alleen bid, ben ik verbonden met anderen die op dit moment bidden. Met allen die vandaag dit bijbel verhaal lezen. Jezus vertelt ons dat waar twee of drie bijeen zijn in uw […]

Terugblik op ‘AmeezingPraise Four’   

door Roelofarendsveen

De vierde AmeezingPraise-viering in de Petruskerk zaterdag 2 september was – net als eerdere Praise-vieringen –  een feestelijke, swingende,  samenkomst. Het gospelkoor ‘Living Words’ uit Valkenburg (ZH) zong samen met hun enthousiaste dirigent en solist Gerard van Duijn. Ze inspireerden de aanwezigen om – staande – meeslepende opwekkingsliederen en gospelsongs  mee te zingen. Diaken André […]

Gedachte voor thuis, 22e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen’. Mt.16, 21-27. Als Jeremia vandaag zijn verstand gebruikt, hangt hij zijn profetenmantel aan de wilgen. Maar hij laat zijn hart spreken en blijft trouw aan zijn roeping. Geen enkele samenleving kan zonder zulke mensen. Soms denken ze als Jeremia: ik stop ermee, je krijgt toch stank voor […]

Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023

door OudAde_Rijpwetering

R.K. O.L.V. Geboortekerk Rijpwetering Het thema van Open Monumentendag van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’ We zetten de kerkdeuren in Rijpwetering open van 10.00 tot 16.00 uur. In samenwerking met Kaag & Braassem Promotie is er dit weekend ook weer een mooie fiets- en wandeltocht door de 11 dorpen uitgezet. De monumentale kerk, gebouwd door […]