110 568 items

Kom zingen bij Jubilans!

door Clara & Franciscus federatie

Wie wil dat nou niet? Heerlijk zingen! Met zorg uitgekozen liederen. Met professionele begeleiding door Manon en Wim. Met een groepje enthousiaste medezangers. Met geduld en aandacht wordt het excuus ‘Ik kan niet zingen’ onderuitgehaald. Geloof je me niet? Dan moet je het maar komen ervaren. We gaan in september gewoon weer beginnen en zijn […]

Zomerbijlage Tussenbeide voor alle vrijwilligers

door Clara & Franciscus federatie

Het bisdomblad Tussenbeide verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. De mini-Tussenbeide wordt een dezer dagen bezorgd bij alle bijna 2.000 vrijwilligers van onze parochies H. Clara & H. […]

Tussenbeide zomernummer nu met Groei & Bloei zomerbijlage

door Clara & Franciscus federatie

In alle kerken van onze parochiefederatie ligt het zomernummer van Tussenbeide. Het blad verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. Lezers van Tussenbeide ontvangen daarbij ook een ‘groei- & […]

Stilte-Aandacht meditatie in Langeraar

door Clara & Franciscus federatie

Wat gebeurt er met een modderplas als je hem met rust laat: Juist, het water wordt weer helder…. Zo werkt het ook met meditatie. In een tijd waarin veel mensen drukte in hun hoofd en hart ervaren; een moment met elkaar heel bewust de rust en de stilte opzoeken. Kijk en ervaar wat het met […]

Versoepeling corona-maatregelen per 26 juni 2021

door Clara & Franciscus federatie

Met ingang van 26 juni 2021 voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. In de praktijk betekent dit voor de kerken in onze HH. Clara & Franciscus federatie per het weekend van 26/27 juni het volgende: Het […]

Afscheid Ton den Haan Parochiele Caritas Instelling Heilige Clara

door Clara & Franciscus federatie

Vanaf 1 januari 2020 is door een fusie van de verschillende PCI en van de parochiekernen Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven de PCI H. Clara ontstaan.  In het Kerkelijk Recht is opgenomen dat een Parochie vertegenwoordigd mag zijn door een PCI. (Vroeger werd dit het armenbestuur genoemd.)  Doel van de Parochiele Caritas Instelling […]

Alpha online in de HH. Clara & Franciscus federatie

door Clara & Franciscus federatie

Hoe brengen we het geloof verder? In coronatijd startte het pastoraal team van de HH. Clara en Franciscus parochiefederatie in het Groene Hart de Alpha-cursus online. Het is een basiscursus over het christelijk geloof dat ook voor mensen die al naar de kerk gaan verrassend interessant blijkt te zijn. Deelnemers zijn erg enthousiast. In deze […]

Versoepeling coronamaatregelen vanaf 5 juni

door Clara & Franciscus federatie

Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. In de praktijk betekent dit voor de kerken in onze HH. Clara & Franciscus federatie per aanstaand weekend het volgende: Het maximum aantal gelovigen […]