110 606 items

Versoepeling coronamaatregelen per 26 januari 2022

door Clara & Franciscus federatie

Update: 27 januari 2022 De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Lees […]

Vacature: medewerker centrale federatiesecretariaat in Langeraar

door Clara & Franciscus federatie

Vanwege vertrek per 1 mei 2022 van een van de twee medewerkers is er een vacature op het centrale federatiesecretariaat in Langeraar. De medewerkers van het secretariaat ondersteunen de besturen van de parochies H. Clara en H. Franciscus en het pastoraal team in hun dagelijkse werkzaamheden. Kijk HIER (aanklikken) voor de volledige vacature-tekst; deze advertentie […]

Stille omgang 2022

door Clara & Franciscus federatie

In 2022 is de Stille Omgang in de nacht van 19/20 maart met als thema: “God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden.” De Samenwerkende Genootschappen Stille Omgang in onze Federatie zijn al weer, ondanks nog veel onzekerheden, begonnen met de voorbereidingen voor de Stille Omgang. De vier genootschappen, Aarlanderveen, Langeraar, […]

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

door Clara & Franciscus federatie

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. In een programma van 20.00 – […]

Overhandiging cheque van 3.000 euro aan Zorgboerderij De Sleutelbloem in Noorden

door Clara & Franciscus federatie

Op 11 januari sloten we het diaconieweekend van vorig jaar (20 en 21 november) af. We hebben de christelijke Zorgboederij/Leerwerkcentrum De Sleutelbloem in Noorden onder de aandacht van de parochiekernen gebracht en in het eerdergenoemd weekend voor dit project gecollecteerd. De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft het bedrag mooi afgerond. Ik mocht met twee vertegenwoordigers […]

Gaat u mee op bedevaart naar Lourdes ?

door Nieuwkoop

Dit jaar gaan we op bedevaart naar Lourdes van 20 t/m 28 september als Corana maatregelen het toelaten. We organiseren de bedevaart dit jaar i.s.m. Het huis voor de Pelgrim. Alle kernparochies hebben een poster ontvangen om op te hangen in de kerk en een paar flyers met algemene informatie. Denk niet dat is alleen […]

12 januari eucharistieviering vanwege de landelijke gebedsdag i.v.m. de pandemie

door Clara & Franciscus federatie

De Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) organiseren een landelijke gebedsdag ter verootmoediging (prachtig woord) met drie intenties: – de pandemie met alle gevolgen van dien; – de overheid, om wijsheid en inzicht en kracht (naar Gods bedoeling); – de kerk met haar belangrijke taak om door gebed en aandacht mensen te bemoedigen. (zie eerste reactie). Ons […]

Oudejaarsvieringen in onze kerken

door Clara & Franciscus federatie

Avondvieringen zijn vanwege de lockdown nog niet toegestaan. Toch willen we in enkele oudejaarsvieringen afscheid nemen van 2021 en vooruitblikken naar het nieuwe jaar. De vieringen zijn daarom verplaatst van ’s avonds 19.00 uur naar ’s middags 15.30 uur. De vieringen vinden plaats in Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Oud Ade. Let op: de geplande viering […]

Start nieuwe online Marriage Course in februari

door Clara & Franciscus federatie

De werkgroep huwelijk en gezin van het bisdom Rotterdam organiseert elk halfjaar de Marriage Course. Dat is een cursus waarbij stellen die gaan trouwen of al getrouwd zijn hun relatie kunnen verdiepen. Dit jaar werd de cursus voor het eerst online gehouden en dat bleek erg populair. Maar liefst 37 stellen namen deel en de […]

Kerstnummer bisdomblad verspreid naar de parochianen

door Clara & Franciscus federatie

De afgelopen weken is het kerstnummer van Tussenbeide, het kwartaalblad van het bisdom Rotterdam, verspreid naar alle parochianen die het parochieblad Samenstromen thuis ontvangen. De bezorgers van het parochieblad hebben een extra bezorgronde gelopen. “Samen op weg met Kerstmis, met verschillende generaties, is in onze tijd een grote uitdaging”, schrijft bisschop Van den Hende in […]