110 148 items

Stilte-en aandacht meditatie

door Clara & Franciscus federatie

‘Kennismakingsavond meditatie. Let op: in tegenstelling tot wat er in de Samenstromen staat is deze avond niet op 15 februari maar op woensdag 1 maart om 20.00 uur. Van harte welkom. Wel even aanmelden bij Liesbeth op 06-28256286.’ . De meditatie avonden worden door en verscheidenheid van mensen beleefd. Van binnen en buiten het dorp […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Mt. 5,1-12a ‘Zalig de armen van Geest’ Jezus weet van armoede, handenarbeid en discriminatie. Tegelijk geeft hij een gevoel van vrede. Zaligheid ligt in het feit dat God dichtbij is. God spreekt diegenen aan die in de ogen van de wereld weinig waarde lijken te hebben. Het gebeurt dat wie arm zijn of lijden, hun […]

Stille Omgang 2023

door Clara & Franciscus federatie

De afgelopen drie jaar werd de Stille Omgang viering, noodgedwongen, gehouden in de Parochiekerken van Langeraar en Leimuiden. Dit jaar hoopt het Samenwerkend Genootschap Clara & Franciscus Federatie weer met een grote groep de bijzondere omgang te lopen door donker Amsterdam. De Stille Omgang is in de loop der jaren uitgegroeid tot een boetedoening in […]

Gedachten voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Mt.4, 12-23 ‘Ik zal u vissers van mensen maken’ De lezing is het verslag van Mattheüs over de roeping van de eerste vier leerlingen. “Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken” zegt Hij en ze laten alles vallen en gaan achter Hem aan. Ze laten al hun zekerheden en middelen van bestaan […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Gedachten voor thuis, zondag 15 jan, Johannes 1, 29-34. Alle 4 de evangelisten beginnen hun evangelie met te vertellen over Johannes. Een enkeling zag in hem de Messias. Het lam Gods noemde de Doper hem. Zoon van God, zei de stem uit de hemel. De typering van Jezus als lam is veelzeggend. Want elk lam […]

“AmeezingPraise One” Aankondiging eerste Praise-viering

door Clara & Franciscus federatie

Op zaterdagavond 11 februari is het zover! Dan gaat de eerste spectaculaire Praise-viering van start. Waar: in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Hoe laat: 19:30 uur. Iedereen is van harte welkom!! Jongeren en jong volwassenen worden met nadruk opgeroepen om aanwezig te zijn om deze nieuwe geloofsbeleving mee te maken. De entree is gratis, er […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Gedachten voor thuis, zondag 8 jan 2023. Mattheüs 2, 1-12.  Driekoningen. De vrome fantasie heeft van de wijzen, koningen gemaakt. Het werden er 3, terwijl Mattheüs geen getal noemt en de volksdevotie geeft hun namen: Casper, Balthasar en Melchior. En ze kregen kleur: zwart, geel en wit. Wat Mattheüs eigenlijk wil zeggen met het verhaal […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Gedachten voor thuis,  zondag  1 jan 2023.      Numeri 6, 22-27. De post maakt overuren, we sturen elkaar allerlei goede wensen. En er zijn vele mooie kaarten bij. Soms is er veel geld en – nog mooier – veel zorg aan besteed, ook al gaat veel via de mail.   En daar mogen we beste een welgemeend […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

Gedachte voor thuis. 25 december: Eerste Kerstdag. ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ Joh. 1, 1-18. De zoon van God is mens geworden en leeft nu onder ons. Hij is het Woord, het Licht. Om het licht te kunnen zien, moet je weten wat het duister is. Dit betekent:  je waardeert […]

Gedachte voor thuis

door Clara & Franciscus federatie

34e week. Zondag 20 november. Christus, Koning van het heelal. Lucas 23, 35-43. ‘Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt’. Dat Jezus een koning is heeft hij zelf gezegd, maar onmiddellijk eraan toegevoegd: Pas op, ik heb geen paleis, geen troon, geen kroon, tenzij een doornenkroon. Zijn Koninkrijk ligt ergens anders, […]