110 102 items

MOV-werkgroep Aarlanderveen

door Aarlanderveen

Allereerst een verklaring van de letters van de werkgroep MissieOntwikkelingVrede: In het verleden gingen vele Missionarissen, oftewel geestelijken naar andere volkeren om hen tot zijn godsdienst te bekeren en Vrede te brengen (let wel: dat was de oude vorm!!).

Geslaagde schoolkerkdienst!

door Aarlanderveen

Zondag 10 oktober was na het na weken van oefenen door de kinderen van school “De Viergang” uit Aarlanderveen, zover. De schoolkerkdienst is gehouden in de Rooms Katholieke kerk en er waren wel 193 mensen aanwezig!

Voedselbank inzameling

door Aarlanderveen

Op zaterdag 30 oktober is er een inzameling voor de Voedselbank vanuit de gezamenlijke kerken van Aarlanderveen. Een goed initiatief dat wij van harte toejuichen.

Woensdagochtendvieringen

door Aarlanderveen

De vieringen op woensdagochtend in Aarlanderveen worden door een steeds grotere groep (20 tot 30 personen) gewaardeerd en bezocht. Een trouwe groep parochianen komt iedere week naar deze doordeweekse Eucharistieviering en put daar troost en vertrouwen uit.

Federatie-activiteit op 19 september: Gaat u mee fietsen?

door Clara & Franciscus federatie

In het parochieblad Samenstromen van september kunt u lezen dat de activiteiten die voorheen in de Federatieweek werden georganiseerd, voortaan verspreid over het jaar plaatsvinden. Voor deze activiteiten hebben we een speciale naam bedacht: de activiteiten worden onder de naam FederActie aangekondigd. Fietstocht langs Clara-kerken De eerste activiteit is een heerlijke fietstocht op zondag 19 […]

Zomerbijlage Tussenbeide voor alle vrijwilligers

door Clara & Franciscus federatie

Het bisdomblad Tussenbeide verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. De mini-Tussenbeide wordt een dezer dagen bezorgd bij alle bijna 2.000 vrijwilligers van onze parochies H. Clara & H. […]

Alpha cursus (2)

door Aarlanderveen

In de vorige editie van Samenstromen heb ik al iets verteld over de Alpha cursus en hoe enthousiast de deelnemers en het Pastorale Team daarover zijn. De onderwerpen van de eerste tien bijeenkomsten heb ik toen genoemd. We waren gebleven bij het Heilige Geest weekend en zijn behoorlijk in vuur en vlam gezet.

Alpha cursus

door Aarlanderveen

Een aantal parochianen is bezig met het volgen van een Alpha cursus. Uit onze kerklocatie zijn dat vier mensen, uit de gehele Clara en Franciscus ruim twintig. De cursus wordt vanwege de huidige beperkingen on-line gegeven.

Paasnummer Tussenbeide ligt in de kerken

door Clara & Franciscus federatie

“Wanneer wij op Pasen vieren dat Christus is opgestaan uit de dood, dan is het feest van de verrijzenis niet ons einddoel, maar ten diepste ons vertrekpunt.” Dit schrijft bisschop Van den Hende in het paasnummer van Tussenbeide. “In de paastijd begint onze voorbereiding op Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest. […]

PaasChallenge 2021 (coronaproof)

door Clara & Franciscus federatie

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit midden in het […]