110 72 items

Allerzielen in het Licht (1 november)

door Clara & Franciscus federatie

Op zondag 1 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten. Kapelaan van Paassen zal voor aanvang van de Allerzielenviering in Aarlanderveen de […]

Vernieuwde Tussenbeide in verhoogde oplage verspreid

door Clara & Franciscus federatie

Het eerste nummer van het vernieuwde bisdomblad Tussenbeide is vanaf volgende week beschikbaar in alle kerken van onze federatie. Het goede van Tussenbeide is behouden in de vernieuwing. Het blad wordt nog steeds gedrukt op krantenpapier, maar heeft nu een vormgeving als die van een weekendbijlage. De nieuwe Tussenbeide heeft meer ruimte voor achtergrondverhalen, interviews, […]

Aanscherping coronamaatregelen in de kerken

door Clara & Franciscus federatie

In de afgelopen week (4-8 oktober) heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote […]

Woensdagochtendvieringen hervat

door Aarlanderveen

Al vele jaren worden er in Aarlanderveen eucharistievieringen gehouden op woensdagochtend. Nadat in maart van dit jaar de coronacrisis uitbrak werden de vieringen, die gehouden werden in de consistorie, stilgelegd.

Kom bij Rock Solid Aarlanderveen

door Clara & Franciscus federatie

Rock Solid is een tienergroep waarbij tieners van 11 tot 16 jaar bij elkaar komen om op een leuke, actieve en creatieve manier met het geloof bezig te zijn. Tieners op deze leeftijd hebben vaak veel energie. Met veel korte spellen en programma-onderdelen zullen we op een speelse wijze het geloof ontdekken. Bij Rock Solid […]

Reserveren voor vieringen in de Petrus- en Pauluskerk

door Clara & Franciscus federatie

Om de vieringen bij te wonen in de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen moet er worden gereserveerd. Reserveren is verplicht en zonder reservering kunnen wij geen toegang geven. Op de bonnefooi naar een viering komen is dus niet aan te raden omdat de kans groot is dat u niet terecht kunt. Reserveren kunt u bij […]

Ontmoeting bij de bron

door Clara & Franciscus federatie

We kunnen niet samenkomen in de kerk, of in de pastorie, of thuis rond een tafel om elkaar te ontmoeten. Dat samenzijn en het rechtstreeks contact hebben, dat mist iedereen enorm. Via telefoon en internet is er wel veel mogelijk. We kunnen elkaar ontmoeten in beeld en geluid. Persoonlijk of in vergadering, en de vieringen […]

Kerkopenstelling

door Clara & Franciscus federatie

Iedere dag is de kerkdeur van de HH. Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen van ’s morgens 9 uur tot ’s middags  5 uur open om een kaarsje bij Maria aan te steken en om te bidden.Ook ligt er een gebedenboek waarin u uw persoonlijke intenties kunt schrijven, die door het pastorale team in hun stil […]

Tekst Vastenactie 4/5 april: Werken aan je toekomst

door Clara & Franciscus federatie

Dit is de tekst van de Vastenactie die in het weekend van 4 en 5 april in onze kerken zou worden voorgelezen. Dat kan vanwege de coronacrisis helaas niet meer, daarom zetten we de tekst op de website. Klik HIER als u het verhaaltje wilt downloaden als pdf. Een beter leven dankzij goed onderwijs 6de […]