110 453 items

*** RECTIFICATIE ***

door Zevenhoven

Adventsmaaltijd  15 december Niet in het Parochiehuis in Nieuwkoop maar in de Orangerie in Zevenhoven. Tijdens de Advents-vieringen worden in alle kernen van onze federatie weer collectes gehouden voor de Adventsactie; dit jaar voor het algemene thema: “Alle kinderen mogen kind zijn” dit gaat over de 4 projecten dit jaar (Schooldiploma voor werkende kinderen in […]

Extra livestream bijeenkomst “Samen Kerk Zijn”

door Zevenhoven

Op zondag 26 november is er een inloopbijeenkomst geweest bij de parochiekern Aarlanderveen, hiervan is een livestream opname gemaakt. Via de website www.rkgroenehart.nl/samenkerkzijn/ kunt u de gemaakte opnamen bekijken: klik HIER

Uitnodiging:  parochiebrede brainstorm-bijeenkomsten

door Zevenhoven

De toekomst van onze parochie. Langs verschillende lijnen en vanuit verschillende perspectieven is en wordt daarover gesproken en nagedacht: parochiebestuur, beheercommissies, pastoraatgroepen en niet te vergeten de stuurgroep missionaire parochie. Twee vragen staan steeds centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst een vitale geloofsgemeenschap zijn? Wat is daarvoor nodig? Om met […]

Weekend van de Diaconie.

door Zevenhoven

De PCI (Parochiële Caristas Instelling) van de Heilige Clara parochie houdt in het weekend van 18 en 19 november en 25 en 26 november een tweede collecte voor het gekozen project “het straatpastoraat Leiden”.Het straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat doorbrengen. Dat geld voor mensen die dakloos zijn, […]

ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENCONFERENTIE

door Zevenhoven

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed tot God om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria. De Nederlandse bisschoppen sluiten zich van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en […]

Samen Kerk Zijn Nieuwsbrief-2

door Zevenhoven

In samenwerking met het parochiebestuur zal projectleider Tom Koot in iedere afzonderlijke kern een presentatie houden over de situatie van de parochie H.Clara. U krijgt in de bijeenkomst een overzicht van de financiële situatie van de parochie en van het kerkbezoek. Ook krijgt u een nadere toelichting op het project Samen Kerk Zijn, de activiteiten […]