110 249 items

Heilige Mis tijdens de Coronacrisis

door Zevenhoven

Kerkdiensten onder de 30 mensen mogen doorgaan. Toch koos de Rooms-Katholieke Kerk ervoor om geen kerkgangers meer toe te laten tijdens de heilige mis. De diensten gaan wel door, in een lege kerk, via Facebook. Het ziet er bijzonder uit: de priester, koster en diaken staan voor een lege kerk, op gepaste afstand van elkaar. […]

Afgelaste en gewijzigde vieringen vanwege het corona-virus

door Zevenhoven

De overheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Deze maatregelen raken ook ons. De bisschoppen sluiten aan bij het advies van de overheid en van het RIVM. Dat betekent dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot en met 31 maart zijn afgelast. De maatregelen hebben […]

~~ Misintenties maart ~~

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand maart  , klik  HIER Misintenties voor de maand april kunt u opgeven tot vrijdag 27 maart  2020.

Maria Boodschap, feest voor oecumene

door Zevenhoven

Op woensdag 25 maart viert de katholieke kerk het Hoogfeest van Maria Boodschap. Officieel heet dit feest: Aankondiging van de Heer. Wij vieren dan dat de Engel van Godswege aan Maria aankondigt dat God haar gekozen heeft om moeder van de Heer te zijn.  Daar wij in Nieuwveen en Zevenhoven als katholieken en protestanten meer […]

Revival

door Zevenhoven

Twee jaar geleden werd in onze parochiekern de Passion georganiseerd. Tot tweemaal toe was de kerk helemaal gevuld met belangstellenden. Niet zo veel later kwam het verzoek vanuit De Kwakel om de Passion ook daar voor het voetlicht te brengen. Ook daar het afgelopen jaar een bomvolle kerk en dankbaar publiek. En wat schetste onze […]

Vastenactie

door Zevenhoven

De campagne in de veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. We vragen uw bijdrage voor dit project. Achter in de kerk staat de bekende melkbus. Op 1 […]

De sobere maaltijd

door Zevenhoven

De sobere maaltijd in de veertigdagentijd tijd wordt op vrijdag 20 maart verzorgd door de vormelingen o.l.v. Marian Vork. Al jaren lang kunnen wij rekenen op haar trouwe hulp. Afgelopen november hebben Dave en Lewis het H. Vormsel ontvangen. Voor 2 vormelingen is het wel een beetje teveel werk, daarom hebben wij de misdienaars Steyr, Fajah en  […]

Eerste Heilige Communie

door Zevenhoven

De Ankerzondagen zijn in volle gang. Daarnaast hebben de kernen nog verschillende activiteiten. De kernen Nieuwveen- Zevenhoven – Nieuwkoop – Noorden werken samen. Woensdag 11 maart gaan wij met de 17 communicanten aan de slag met hun profiel in de kerk in Nieuwkoop .  Op  15 maart gaan wij die laten zien in de presentatie viering  […]

Activiteit Orangerie         

door Zevenhoven

                                                                                                               […]

Lief en Leed

door Zevenhoven

    Overleden 4 Januari      Gerard de Veld      78 jaar