6 artikelen

Paaswake met kinderwoorddienst

door OudAde_Rijpwetering

Op Paaszaterdag 20 april is er om 19.00 uur een Paaswake met een uitgebreide kinderwoorddienst in Rijpwetering. Het kinderkoor en het dameskoor zullen zingen. Pastoor Glas zal voorgaan. Na het zegenen van het vuur en het doorgeven van het licht gaan de kinderen met begeleiding en diaken André van Aarle naar het dorpshuis. Het kinderkoor […]

Kruisweg

door OudAde_Rijpwetering

Op woensdag 6 maart is de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning en versobering, die uitmondt in de Goede week ter voorbereiding op Pasen. De kruisweg is op Goede Vrijdag om 15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf. Biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Van harte worden ook de kinderen […]

Gezinsviering Palmpasen

door OudAde_Rijpwetering

Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Elk jaar versieren wij in de weken ervoor met de kinderen van basisschool De Kinderbrug de Palmpasenkruisen, om deze naar zieke of aan huis gebonden parochianen te brengen. Ook mogen mensen thuis zelf een Palmkruis maken om na de viering iemand […]

Banneux

door OudAde_Rijpwetering

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd […]

nieuw koor?

door OudAde_Rijpwetering

Hé, een nieuw koor? In het vieringenrooster voor de komende periode komt u de namen Dameskoor OA en Gemengd koor RW niet meer tegen. Per 1 juli gaan deze koren samen verder als één koor. Dat is best een grote stap in de geschiedenis van de koorzang van de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade. Het gaat hier […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie