9 artikelen

Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

Het feest van Maria Boodschap wordt dit jaar op vrijdag 24 maart (vooravond) in de kerk van Rijpwetering gevierd. Parochianen uit de gehele federatie worden uitgenodigd voor de eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouw Geboortekerk. Voorgangers zijn  pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar […]

Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

Het feest van Maria Boodschap wordt dit jaar op vrijdag 24 maart (vooravond) in de kerk van Rijpwetering gevierd. Parochianen uit de gehele federatie worden uitgenodigd voor de eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouw Geboortekerk. Voorgangers zijn  pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar […]

Open stal met Kindje Wiegen

door OudAde_Rijpwetering

Dit jaar organiseren we, na 2 jaar, weer het Kindje Wiegen. Traditiegetrouw een mooie gebeurtenis voor jong en oud! We doen dit op 1ste kerstdag, zondag 25 december om 15.00 uur in de O.L.V. Geboortekerk in Rijpwetering. We gaan dan eerst naar de kerststal kijken. Rond 15.15 uur begint het kerstverhaal met tussendoor bekende kerstliederen, die we met elkaar zingen. Na […]

Open Monumentendag 10 september 2022

door OudAde_Rijpwetering

De O.L.Vrouw Geboorte kerk in Rijpwetering zet tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur de deuren wagenwijd open. Onze kerk is een Rijksmonument naar ontwerp van de Leidse architect Theo Molkenboer en ingewijd in 1860. Het landelijke thema is dit jaar Duurzaamheid en dat willen wij invulling geven door Muziek. […]

Allerzielenviering 1 november in Rijpwetering

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 1 november is er ‘s morgens om 10.00 uur een gebedsviering bij gelegenheid van Allerzielen in Rijpwetering met medewerking van enkele leden van koor Joy. Voorganger is pastor M. Hoogenbosch. Dit is een viering voor Rijpwetering én Oud Ade en we herdenken dan alle overledenen en in het bijzonder degenen die in het […]

Open monumentendag

door OudAde_Rijpwetering

Open Monumentendag Kaag en Braassem 2020 gaat door in het tweede weekend van september, maar in een aangepaste vorm. Het thema is dit jaar ‘Leermoment’. Kaag en Braassem Promotie heeft een (fiets)tocht in kaart gebracht, die langs een groot aantal Rijksmonumenten in onze gemeente voert, Er kan op eigen gelegenheid gefietst worden, zodat iedereen de RIVM-richtlijnen in acht kan […]

Viering Maria Geboorte  8 september

door OudAde_Rijpwetering

Viering Maria Geboorte 8 september 19.00 uur in Rijpwetering Op dinsdag 8 september wordt het feest van Maria Geboorte gevierd. Dan is er ’s avonds om 19.00 uur een eucharistieviering in Rijpwetering. Voorgangers zijn pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle en de zang wordt verzorgd door enkele leden van het dameskoor. Parochianen uit de gehele federatie […]

Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

25 maart   19.00 uur   is er een  besloten viering in Rijpwetering. Maria Boodschap met samenzang. Voorgangers zijn pastoor J.Glas en diaken A. van Aarle. Deze viering is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via Facebook

Hubertusviering

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdagavond 9 november vond in Rijpwetering de Hubertusviering plaats. Hubertus leefde van 655 tot 727 na Christus en wordt internationaal gezien als de beschermheilige van de jacht. Zijn naamdag, 3 november, wordt door jagers in heel Europa ieder jaar in ere gehouden. Rond deze datum worden overal in het land bijeenkomsten georganiseerd ter ere van […]