110 28 items

Kliederkerk zondag 10 juni

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 10 juni is de tweede Kliederkerk in het Dorpshuis van Oud Ade. Om 11.45 uur is het Dorpshuis open en om 12.00 uur beginnen wij.  De Kliederkerk is tot 14.00 uur. Dit keer is het thema ‘Rotsvast’. Wij lezen het Bijbelverhaal van de man die zijn huis op de rots bouwde. Met veel […]

Informatieavond voor parochianen

door OudAde_Rijpwetering

Sinds een aantal jaren houden wij om de paar jaar (de laatste was in 2015) een informatieavond  om de parochianen van Rijpwetering en Oud Ade te informeren over de huidige situatie, maar ook om u in de gelegenheid te stellen om al uw vragen te beantwoorden. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn: nieuw systeem van […]

Koorjubilarissen gehuldigd

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 29 april was het feest in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte in Rijpwetering. Aan het eind van de feestelijke eucharistieviering met mooie gezangen van het gemengd koor werden één dame en twee heren gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap. De heren Karel Willemsen en Giel Castelijn zijn veertig jaar lid van […]

Verandering in aantal weekendvieringen

door OudAde_Rijpwetering

Onze parochiekern Oud Ade / Rijpwetering is één kern met een pastoraatsgroep en een beheercommissie. Deze ene kern heeft nog steeds 2 vieringen in het weekend; één op zaterdagavond en één op zondag. Al een tijd merken wij op dat de mensen die regelmatig hun geloof beleven en vieren in de kerk afneemt. Daardoor zitten wij […]

Ziekendag Roelofarendsveen

door OudAde_Rijpwetering

De Ziekendag in de Franciscusparochie wordt binnenkort voor de derde maal gehouden. Er is dus inmiddels sprake van een traditie kunnen we zeggen! Op woensdag 30 mei is het zover. Dan is de Petruskerk aan het Noordeinde in Roelofarendsveen de locatie waar zij, die door ziekte of bedlegerigheid moeilijk of niet in staat zijn een […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie

Een mooi begin

door OudAde_Rijpwetering

Een mooi begin – Kliederkerk 10 februari Rijpwetering/Oud Ade start samen met de kern Hoogmade een nieuw project. Daarin is er voor iedereen de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer een verhaal uit de Bijbel te ontdekken, met elkaar te vieren én te eten. Tot aan de zomer zal er drie keer een ‘Kliederkerk’ zijn, […]

Palmtakjes

door OudAde_Rijpwetering

In de weekenden van 3-4 en 10-11 februari kunt u de oude palmtakjes weer inleveren in de kerk. De takjes zullen worden verbrand en de as zal worden gebruikt op Aswoensdag 14 februari.  

‘Geef voor je kerk’

door OudAde_Rijpwetering

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Kerkbalans 2018. Zaterdag 20 januari  om 13.00 uur is het landelijke startmoment voor de Actie Kerkbalans. Dan zullen we in Rijpwetering en Oud Ade de nieuwe actie starten met het luiden van de klokken. De Beheercommissie  

Gezinsviering met kinderzegen 3 februari

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdag 3 februari om 19.00 uur zijn alle ouders en kinderen van harte welkom in Oud Ade voor een gezinsviering waarin de kinderzegen wordt gegeven. In het bijzonder zijn de ouders welkom met de kinderen die het afgelopen jaar (2017) gedoopt zijn! De kinderzegen heeft te maken met het feest van Maria Lichtmis, 2 februari. […]