110 33 items

Secretariaat

door OudAde_Rijpwetering

Het secretariaat is gesloten van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018. E-mail en post worden wel gelezen. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een van de leden van de pastoraatsgroep of de beheercommissie.

Oud en nieuw

door OudAde_Rijpwetering

Zondag 31 december om 11.15 uur zal diaken Van Aarle voorgaan in Oud Ade. Na de viering willen we het jaar met u afsluiten met koffie en oliebollen. In 2018 wisselt de locatie van de weekendvieringen weer. Zondag 7 januari is de viering om 11.15 uur in Rijpwetering. Voorganger is pastor Bosma. Daarna is er […]

Viering van Barmhartigheid

door OudAde_Rijpwetering

Zondagavond 17 december is er een Viering van Barmhartigheid in de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen, om 19:00 uur. Er is dan ook de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen

Negen nieuwe acolieten geïnstalleerd

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdagavond 2 december zijn negen misdienaars afkomstig uit verschillende parochiekernen in Rijpwetering door pastoor J. P. F. Glas met assistentie van pastor B. Bosma ,gepromoveerd’ tot acoliet. Nadat zij al enkele jaren ,gewoon’ misdienaar waren, zijn ze nu een stapje hoger gestegen en acoliet geworden. Uit onze kern Rijpwetering / Oud Ade zijn het Laura […]

World Wide Candle Lighting

door OudAde_Rijpwetering

Elke 2e zondag van december steken mensen wereldwijd een kaarsje aan voor hun overleden kind. Op zondagavond 10 december doen wij het dit jaar ook in Kaag en Braassem voor onze kinderen die niet meer in ons midden zijn. Dit jaar doen we het iets anders dan voorgaande jaren. De insteek is hetzelfde: een kaarsje […]

Adventsactie

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdag 9 december van 12-13 uur houdt de Franciscusparochie voor al haar kernen een lunch in de Petruskerk welke in het teken zal staan van het Congoproject. In de Democratische Republiek Congo hebben de paters redemptoristen een naaiopleiding opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk vooral op alfabetisering en […]

Bijna kerst!

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdagavond 23 december om 19.00 uur zingt koor Joy tijdens de eucharistieviering in Rijpwetering. Bijna Kerst dus! Wij willen dit graag samen met u vieren. Aansluitend aan de mis zullen wij – samen met u – 3 á 4 kerstliedjes zingen om alvast in de sfeer te komen. Daarna trakteren wij u graag op chocolademelk, […]

Oud en Nieuw

door OudAde_Rijpwetering

Zondag 31 december om 11.15 uur zal diaken Van Aarle voorgaan in Oud Ade. Na de viering willen we het jaar met u afsluiten met koffie en oliebollen.   In 2018 wisselt de locatie van de weekendvieringen weer. Zondag 7 januari is de viering in Rijpwetering. Voorganger is pastor Bosma. Daarna is er koffie en gelegenheid elkaar een Gelukkig […]

Kinderwoorddienst

door OudAde_Rijpwetering

In onze parochiekern Oud Ade / Rijpwetering is al geruime tijd geen kinderwoorddienst gehouden. Enkele parochianen willen toch hiermee aan de slag. Wij beginnen in 2018. Iedere eerste zondag van de maand zal er een kinderwoorddienst zijn in Rijpwetering. De eerste keer is dus op 7 januari. Mocht op een eerste zondag van de maand een gezinsviering gepland […]

Adventsactie

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdag 9 december van 12-13 uur houdt de Franciscusparochie voor al haar kernen een lunch in de Petruskerk welke in het teken zal staan van het Congoproject. In de Democratische Republiek Congo hebben de paters redemptoristen een naaiopleiding opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk vooral op alfabetisering en […]