8 artikelen

Paaswake met kinderwoorddienst

door OudAde_Rijpwetering

Op Paaszaterdag 16 april is er om 19.00 uur een paaswake met kinderwoorddienst in Oud Ade. Pastoor Glas en diaken Van Aarle zullen de paaswake grotendeels samen leiden en de koren Joy en LOSZ verzorgen de zang. De kinderen gaan aan het begin van de viering met ons en diaken Van Aarle naar het dorpshuis […]

Goede Vrijdag Kruisweg

door OudAde_Rijpwetering

Op woensdag 2 maart is de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning en versobering, die uitmondt in de Goede Week ter voorbereiding op Pasen. De kruisweg is op Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf. Biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Van harte worden ook […]

Open Monumentendag 11 september

door OudAde_Rijpwetering

De Bavo kerk in Oud Ade is op 11 september deelnemer van de Open monumentendag 2021. Het gekozen thema is ‘Mijn monument is jouw monument’. De deuren van het monumentale kerkgebouw, neo-Romaanse stijl 1868 van architect H.J van den Brink, alsmede de pastorie zijn afgelopen zomer aan de buitenkant weer prachtig in de lak gezet, […]

Allerzielenviering 1 november in Rijpwetering

door OudAde_Rijpwetering

Op zondag 1 november is er ‘s morgens om 10.00 uur een gebedsviering bij gelegenheid van Allerzielen in Rijpwetering met medewerking van enkele leden van koor Joy. Voorganger is pastor M. Hoogenbosch. Dit is een viering voor Rijpwetering én Oud Ade en we herdenken dan alle overledenen en in het bijzonder degenen die in het […]

Open monumentendag

door OudAde_Rijpwetering

Open Monumentendag Kaag en Braassem 2020 gaat door in het tweede weekend van september, maar in een aangepaste vorm. Het thema is dit jaar ‘Leermoment’. Kaag en Braassem Promotie heeft een (fiets)tocht in kaart gebracht, die langs een groot aantal Rijksmonumenten in onze gemeente voert, Er kan op eigen gelegenheid gefietst worden, zodat iedereen de RIVM-richtlijnen in acht kan […]

Viering Maria Geboorte  8 september

door OudAde_Rijpwetering

Viering Maria Geboorte 8 september 19.00 uur in Rijpwetering Op dinsdag 8 september wordt het feest van Maria Geboorte gevierd. Dan is er ’s avonds om 19.00 uur een eucharistieviering in Rijpwetering. Voorgangers zijn pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle en de zang wordt verzorgd door enkele leden van het dameskoor. Parochianen uit de gehele federatie […]

Maria Boodschap

door OudAde_Rijpwetering

25 maart   19.00 uur   is er een  besloten viering in Rijpwetering. Maria Boodschap met samenzang. Voorgangers zijn pastoor J.Glas en diaken A. van Aarle. Deze viering is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via Facebook

Hubertusviering

door OudAde_Rijpwetering

Zaterdagavond 9 november vond in Rijpwetering de Hubertusviering plaats. Hubertus leefde van 655 tot 727 na Christus en wordt internationaal gezien als de beschermheilige van de jacht. Zijn naamdag, 3 november, wordt door jagers in heel Europa ieder jaar in ere gehouden. Rond deze datum worden overal in het land bijeenkomsten georganiseerd ter ere van […]