5 artikelen

Viering Maria Ten Hemelopneming in Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op donderdag 15 augustus is er om 9.30 uur een viering in Oud Ade in het teken van het feest van Maria Ten Hemelopneming. Parochianen uit alle kernen van de Clara – en Franciscusfederatie zijn van harte uitgenodigd om dit Mariafeest mee te vieren. De zang wordt verzorgd door ons dameskoor. Na afloop is er koffie en […]

Vakantie secretariaat

door OudAde_Rijpwetering

Tijdens de zomervakantie van 22 juli t/m 30 augustus is het secretariaat gesloten. Dan is er op maandag- en woensdagmorgen niemand aanwezig op de pastorie van Rijpwetering. De post en de e-mail worden wel regelmatig bijgehouden. U kunt voor dringende zaken contact opnemen met een van de leden van de pastoraatgroep of de beheercommissie.                 […]

Actie Kerkbalans

door OudAde_Rijpwetering

Beste Parochianen, In mei ontving u huis aan huis een brief omtrent onze Actie Kerkbalans. Anders dan andere jaren, maar bewust gedaan. Juist gedaan om niet regelmatige kerkgangers, onze jongere generaties en onze niet parochianen te bereiken. Om hen duidelijk te maken dat we op de huidige manier niet in staat zijn om beide kerkgebouwen […]

nieuw koor?

door OudAde_Rijpwetering

Hé, een nieuw koor? In het vieringenrooster voor de komende periode komt u de namen Dameskoor OA en Gemengd koor RW niet meer tegen. Per 1 juli gaan deze koren samen verder als één koor. Dat is best een grote stap in de geschiedenis van de koorzang van de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade. Het gaat hier […]

Onderhoud H. Bavo kerk Oud Ade

door OudAde_Rijpwetering

Op 3 april zal de steiger geplaatst worden aan de noordoostzijde van de kerk. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 12 weken in beslag nemen. Ook enkele gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor worden opgeknapt. En dan is de gehele buitenkant van de kerk klaar en weer toekomst bestendig. De beheercommissie