110 42 items

Vrijwilliger gehuldigd in Noorden

door Noorden

Afgelopen zondag werd tijdens de viering het St. Martinusfeest gevierd, het patroonsfeest van onze parochiekern. Hier werd de Martinuspenning uitgereikt aan een parochiaan die als vrijwilliger zich bijzonder inzet of ingezet heeft. Dit jaar viel de eer te beurt aan Hans Brouwer. Hans is naast lid van de avondwakegroep, al vele jaren lid van de […]

Aangepast protocol voor gebruik Martinuskerk in corona tijd.

door Noorden

Moeten wij dat willen? Ja, we moeten onze gemeenschap in de gelegenheid stellen een bezoek aan de kerk te brengen op een veilige manier. Een groot deel van onze doelgroep is niet in de gelegenheid om met eigen vervoer naar andere kerken te gaan. Vervoer  met anderen is bijna niet mogelijk, i.v.m. 1,5 meter. Er […]

Zomerrooster Martinuskerk Noorden

door Noorden

Vanaf 5 juli 2020 zijn we begonnen met de start van het zomerrooster. Dit houdt in dat we in de maanden Juli en Augustus om de week vieringen verzorgen. De tijden zijn wisselend, kijk hiervoor op deze website bij het rooster van de vieringen. U dient u wel aan te melden voor de vieringen via […]

Vanaf 28 juni weer liturgievieringen in de Martinuskerk in Noorden.

door Noorden

Beste parochianen Wij zijn zeer verheugd dat we vanaf 28 juni weer liturgievieringen kunnen gaan houden in de Martinuskerk in Noorden. In de maand juni kunnen de publieke vieringen in de kerk worden hervat met maximaal 30 gelovigen. Vanaf 1 juli hebben wij voor maximaal 50 gelovigen plaats in de kerk. Vanwege de vakantieperiode houden […]

Protocol voor gebruik Martinuskerk in corona tijd.

door Noorden

Protocol voor gebruik Martinuskerk in corona tijd.   Moeten wij dat willen? Ja, we moeten onze gemeenschap in de gelegenheid stellen een bezoek aan de kerk te brengen op een veilige manier. Een groot deel van onze doelgroep is niet in de gelegenheid om met eigen vervoer naar andere kerken te gaan. Vervoer  met anderen […]

P A S S I O N 2020

door Noorden

Op 4 en 5 april a.s. zullen er in de Martinuskerk in Noorden 3 uitvoeringen zijn van de Passion. Noorden zal deze dagen een dorp van wereldformaat zijn, waarin, tijdens de uitvoeringen van de Passion, de laatste uren van het leven van Jezus Christus zal worden verteld in woord, spel en beeld.   Het Heilige […]

Notulen Patroonsdag St. Martinus zondag 10 november 2019

door Noorden

Zondag 10 november vierden we in Noorden de feestdag van de patroonheilige van onze kerk: St. Martinus. Met belangstellenden van onze parochiekern wisselden wij de stand van zaken rond de pastorale en de bestuurlijke gang van zaken. Bijgesloten vindt u de notulen. De Beheercommissie Parochiekern Noorden en de Pastoraatsgroep St. Martinus Notulen Patroonsdag St. Martinuskerk […]

Kinderzegenviering Martinuskerk Noorden

door Noorden

Afgelopen zondag 9 februari was er de jaarlijkse terugkomstviering met kinderzegen. Iedereen, maar in het bijzonder alle kinderen met hun papa’s en mama’s, werden welkom geheten door Pastor Reep. Deze viering stond in het teken van het geven van de kinderzegen. Want, toen Jezus 40 dagen oud was werd hij, net als alle kinderen in […]