110 35 items

P A S S I O N 2020

door Noorden

Op 4 en 5 april a.s. zullen er in de Martinuskerk in Noorden 3 uitvoeringen zijn van de Passion. Noorden zal deze dagen een dorp van wereldformaat zijn, waarin, tijdens de uitvoeringen van de Passion, de laatste uren van het leven van Jezus Christus zal worden verteld in woord, spel en beeld.   Het Heilige […]

Notulen Patroonsdag St. Martinus zondag 10 november 2019

door Noorden

Zondag 10 november vierden we in Noorden de feestdag van de patroonheilige van onze kerk: St. Martinus. Met belangstellenden van onze parochiekern wisselden wij de stand van zaken rond de pastorale en de bestuurlijke gang van zaken. Bijgesloten vindt u de notulen. De Beheercommissie Parochiekern Noorden en de Pastoraatsgroep St. Martinus Notulen Patroonsdag St. Martinuskerk […]

Kinderzegenviering Martinuskerk Noorden

door Noorden

Afgelopen zondag 9 februari was er de jaarlijkse terugkomstviering met kinderzegen. Iedereen, maar in het bijzonder alle kinderen met hun papa’s en mama’s, werden welkom geheten door Pastor Reep. Deze viering stond in het teken van het geven van de kinderzegen. Want, toen Jezus 40 dagen oud was werd hij, net als alle kinderen in […]

Patroonszondag St. Martinus 10 november

door Noorden

Zondag 10 november vieren we in Noorden de feestdag van de patroonheilige van onze kerk: St. Martinus. Dat is een mooie gelegenheid met elkaar dit feest te vieren en naar de toekomst te kijken. We beginnen deze patroonsdag om 09.15 uur met een woord en communieviering; pastor Heleen van Reep is daarbij de voorganger. Ook […]

Martinuskerk Noorden: Samen op weg naar de toekomst

door Noorden

We weten allemaal dat alles niet bij het oude blijft. Kerkbezoek neemt af, inkomsten verminderen, onderhoud en exploitatie worden duurder. Tijdens onze jaarvergadering op 11 november hebben wij, de BCP Noorden en het parochie bestuur, aan u gevraagd mee te denken over de toekomst van onze Martinuskerk. Waar staan we over 10 of 15 jaar? […]

Wat gebeurt er allemaal met de kerst in Noorden?

door Noorden

Op kerstavond beginnen we met de nachtmis om 23.00 uur met pastor van de Reep en Waimbaji en op Eerste Kerstdag vieren we de mis met Cantabo. De allerjongsten zijn welkom tijdens het Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag om 11.00 uur. Daarna is de kerk elke dag tot oudjaar van 14.00 tot 16.00 uur open […]

Martinuspenning uitgereikt aan Agaath Pietersen

door Noorden

Kort geleden werd tijdens de viering op zondag het St. Martinusfeest gevierd, het patroonsfeest van onze parochiekern. Hier werd de Martinuspenning uitgereikt aan een parochiaan die als vrijwilliger zich bijzonder inzet of ingezet heeft. Dit jaar viel de eer te beurt aan mevrouw Agaath Pietersen. Al vele jaren zingt Agaath, eerst het dames koor, later […]

Visie op de kerkgebouwen in de Parochie H. Clara

door Noorden

Het parochiebestuur is bezig met: het opstellen van een “” Visie op de kerkgebouwen”“ in de Parochie H. Clara (o.a. toekomst Martinuskerk) Dit gebeurt in samenwerking met de Beheercommissie in Noorden en ook de parochianen worden hierbij betrokken, vandaar dat op 11 november 2018 deze presentatie gegeven is door het bestuur van de Parochie H. […]