110 227 items

Communie thuis (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Communie thuis Bent u ziek, bedlegerig of aan huis gebonden en kunt u dus niet naar de kerk komen, dan is er de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met Bets Verhage, telefoon: 0172 573 713

Koor Allegro (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Koor Allegro De afgelopen maanden heeft u als parochiaan Allegro niet horen zingen. Door het verhoogde risico van besmetting, dat er toen speelde vonden wij het niet meer verantwoord om te repeteren. Dat hield natuurlijk ook in dat we geen vieringen konden verzorgen. Gelukkig kon het koor elkaar zien tijdens enkele samenkomsten in de kerk. […]

Oorthuizen (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Oorthuizen Misschien is het u ontgaan, ook al is het een stuk stiller geworden in Nieuwkoop, maar de familie Oorthuizen is verhuisd en heeft hun geliefde Nieuwkoop achter zich gelaten. Peter en Rita hebben zich beiden jarenlang ingezet voor allerlei vrijwilligerswerk in en om de kerk m.n. voor de MOV. Denk maar aan alle vasten- […]

Meimaand, Mariamaand (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Meimaand, Mariamaand. Die maand stond in een mooi bloemstuk op het altaar ons kleinste Mariabeeld. Mag u best eens van dichtbij gaan bewonderen. Eigenlijk is het een zogenaamd processiebeeldje. Veel kerken hebben zo'n beeldje van hun eigen patroonheilige. Maria is de patrones van onze kerk. Vroeger liep bij allerlei processies iemand voorop met dát beeldje […]

Geroepen om te zingen (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Geroepen om te zingen Onlangs mochten wij met ons koor tijdens de viering van Roepingenzondag zingen. Wat is het mooi om een roeping te hebben en deze ook te kunnen volgen! Je geroepen voelen… wij voelen ons met ons koor geroepen om te zingen. Dat is wat we daarom ook al vele jaren met veel […]

Vouwmachine (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Vouwmachine Sinds kort staat er op ons secretariaat een vouwmachine. Deze “machine” stond op het kantoor waar ik werk en heb ik altijd mogen gebruiken voor het vouwen van de brieven voor de Aktie Kerkbalans en de bijdragen voor het parochieblad SamenStromen. Door de digitalisering is het print- en vouwwerk veel minder geworden en stond […]

Antonius (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Antonius Inmiddels staat ook het beeld van de Heilige Antonius weer op zijn plek, achter in de kerk bij de Mariakapel. Al weer schitterend gerestaureerd. Het beeld is vanwege corona wat langer weggeweest, maar stond al voor ons klaar in het atelier van de buitengewoon kundige restauratrice Oana die ook het Mariabeeld en het H.Hartbeeld […]

Engeltjes (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Engeltjes Twee engeltjes hebben de serre in de pastorie, waar de grote planten overwinteren, opgeruimd en schoongemaakt. De engeltjes worden hartelijk bedankt!! BCP

Lourdes bedevaart (Nieuwkoop)

door Nieuwkoop

Lourdes bedevaart Helaas gaat ook dit jaar de bedevaart naar Lourdes niet door. De werkgroep heeft dat besloten en wel om de volgende redenen: In Lourdes zijn er allerlei beperkende maatregelen Waardoor je toch dingen mist. Bovendien moeten we nog maar afwachten wat Frankrijk en België doen met de corona maatregelen. O.a. dank zij de […]

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Lief en Leed Overleden: 19 november Nol van Zwieten 88 jaar 25 november Riet Steijn-Koeleman 82 jaar 6 januari Gijs Stuivenberg 73 jaar