110 149 items

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Lief en Leed Gedoopt: Op 23 juni Daniël Franciscus Johannes van Wissen Op 14 juli Tom Fransen overleden: 21 juni Wim Verhage 91 jaar 25 juni Ien Tensen 83 jaar

Koor Allegro

door Nieuwkoop

KOOR ALLEGRO Koor Allegro bestaat dit jaar 50 jaar. Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zondag 3 november zal er een feestelijke viering zijn om 11.15 uur in de parochiekerk in Nieuwkoop. Na de viering drinken we koffie en thee. Aansluitend zal er een speciaal koffieconcert zijn. Muziekvereniging Eensgezind zal hierbij […]

Jeugdkoor Flos Campi

door Nieuwkoop

Jeugdkoor “Flos Campi” Zoals inmiddels bij de meesten wel bekend is het niet meer mogelijk met jeugdkoor “Flos Campi” te blijven zingen. Er zijn te weinig kinderen die met ons mee komen doen. 6 Oktober vieren we ons 50-jarig bestaan. Het is tevens onze afscheidsviering. 6 Oktober zingen we met een groot jubileumkoor. De huidige […]

Gezinsviering

door Nieuwkoop

Gezinsviering In de maand september is er nog geen gezinsviering. Zondag 6 oktober een zeer speciale gezinsviering. Deze staat in het teken van 50 jaar “Flos Campi”. Een mijlpaal om te vieren, maar ook een moment om afscheid te nemen. Na deze viering is er geen jeugdkoor meer in onze Parochiekern. We gaan er een […]

Uit gek(b)lust!!

door Nieuwkoop

Uit gek(b)lust!! Na meer dan 10 jaar lid geweest te zijn van de BCP komt er een eind aan. Als beheerder van het van het kerkgebouw, kerkhof, pastorie en parochiehuis is er in 10 jaar veel gebeurd. Met hulp van de klussengroep en tuingroep is er in die tijd wat af geklust. Het parkeerterrein helemaal […]

Afscheid

door Nieuwkoop

Afscheid Na een lange periode dat Wim Balvert met hart en ziel als vrijwilliger aan onze parochiegemeenschap verbonden is, neemt hij afscheid volgens het rooster van aftreden, als lid van de BCP. Wim is altijd een man geweest van doen. Niet te veel kletsen, anders komt er niks van terecht. Gewoon wat gedaan moet worden […]

Maria weer thuis

door Nieuwkoop

Maria weer thuis Na maanden in het restauratieatelier van Oana Ciubotariu in Brussel te zijn geweest, is het Mariabeeld weer terug in de kerk. Wij hadden vertrouwen in deze restauratrice omdat zij de beelden van de patroonheilige van de kathedraal in Brussel buitengewoon kundig had gerestaureerd. Een vakvrouw!! Op 25 augustus hadden we in een […]

Kerkentocht 2019

door Nieuwkoop

Kerkentocht 2019 Bloemlezing uit de verslagen van de leerlingen: De Katholieke kerk was vooral leuk. Ze lieten de kerk zien op een bijzondere manier met een soort puzzeltocht. Die puzzeltocht was leuk en het was een hele mooie kerk. Er stonden heel veel beelden. Ik vond deze kerk het leukst. We kregen een blad met […]

In memoriam Ien Tensen

door Nieuwkoop

In memoriam Ien Tensen Ien-tenties Zo noemde pastoor de Korte de intenties altijd, omdat Ien Tensen die altijd verzamelde, registreerde en liet oplezen tijdens de vieringen. Hij kon er blind op vertrouwen dat dat goed ging, vandaar de humoristische benaming. Helaas is Ien niet meer onder ons. We hebben haar de afgelopen tijd gemist, maar […]

Lourdesbedevaart 2019

door Nieuwkoop

Lourdesbedevaart 2019 Ondanks onze acties om pelgrims mee te krijgen is het aantal ingeschreven deelnemers blijven steken op 18. Dat is bij lange na niet het vereiste minimum van 35. De reis gaat daarom helaas niet door. Volgend jaar organiseren we toch weer de bedevaart naar Lourdes. Mocht u plannen hebben om dan mee te […]