110 144 items

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Lief en Leed overleden: 19 april   Riet van Koert – v.d. Linden           81 jaar 15 mei    Hennie v.d. Loo                             55 jaar 21 mei    Wilhelmina Bunnik – van Leeuwen  72 jaar

Bijdrage Samenstromen

door Nieuwkoop

Bijdrage Samenstromen Bij deze Samenstromen vindt u een brief en een acceptgiro voor de bijdrage aan ons mooie blad. Wij hopen met uw gulle gave de kosten van het blad te kunnen betalen. Van harte aanbevolen. BCP

Klaverjassen

door Nieuwkoop

Klaverjassen Vanaf 20 september kunt u weer klaverjassen! Lees er méér over op het tussenblad!! De opbrengst van de kaartavonden wordt gebruikt voor het onderhoud van de kerk. Activiteiten Comité

Fietst u mee op zondag 1 september?

door Nieuwkoop

Fietst u mee op zondag 1 september? Parochiefietstocht “Samen uit op de fiets” Dan organiseert het Activiteiten Comité van de RK Kerk de jaarlijkse fietstocht “Samen uit op de fiets”. Ook dit jaar heeft het Comité een mooie tocht bedacht. De tocht heeft een lengte van 30 km en is geschikt voor jong en oud. […]

Lourdes

door Nieuwkoop

Lourdes Woensdag 10 juli is er een informatieavond op de pastorie, Dorpsstraat 35, Nieuwkoop, over de Lourdes bedevaart. Altijd als eens mee gewild, maar vanwege veel vooroordelen toch maar niet? We geven u alle informatie die u horen wilt, zodat u kunt besluiten terecht niet mee te gaan of juist enthousiast aan te melden. Het […]

Kerkentocht

door Nieuwkoop

Kerkentocht Woensdag 29 april werd er weer een kerkentocht georganiseerd voor alle kinderen uit groep 8 van de De Rietkraag, De Zilveren Maan en de Maranatha school uit Nieuwkoop, De Antoniusschool uit Noorden en De Meent uit Woerdense Verlaat. Ze gingen kijken in de Remonstrantse kerk, de Nederlands Hervormde kerk, De Gereformeerde kerk, De Evangelische […]

Gaat er een wonder gebeuren?

door Nieuwkoop

Gaat er een wonder gebeuren? In oktober 2019 bestaan we 50 jaar. We willen dit heel graag vieren. Wat zou het leuk zijn om dit met heel veel oud-leden samen te doen. Er worden plannen gemaakt. In de volgende Samenstromen meer hierover. Overig nieuws en informatie lees je op het tussenblad bij het korennieuws. Bestuur […]

KinderWoordDienst

door Nieuwkoop

KinderWoordDienst Zondag 14 juli, tijdens de viering van 9.15 uur, is de laatste KinderWoordDienst voor de zomervakantie. We gaan het seizoen gezellig afsluiten. Komen jullie met ons meedoen? Wij wensen iedereen een gezellige zomer. Werkgroep KinderWoordDienst

GezinsViering

door Nieuwkoop

GezinsViering Zondag 23 juni was de laatste gezinsviering voor de zomervakantie. Na de zomervakantie zijn we weer terug. Wanneer en hoe? Dat leest u in het Samenstromen van september. Wij wensen iedereen een zonnige zomer. Werkgroep Gezinsvieringen

Vanuit de pastoraatgroep

door Nieuwkoop

Vanuit de pastoraatgroep Donderdag 9 mei was de seniorenviering. Na een mooie viering was iedereen van harte welkom in het Parochiehuis. Daar stond de koffie klaar met wat lekkers. Nadat we gezamenlijk nog enkele Hollandse liedjes hadden gezongen was het tijd voor een glaasje bowl en een hapje. De groep was deze keer niet zo […]