110 237 items

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Overleden: 09-06-2021 Cornelis Adrianus Gerardus Toor (Kees) 85 jaar

Devotionalia

door Nieuwkoop

Na het overlijden van een dierbare komen de nabestaanden bij het opruimen nogal eens spullen tegen die we devotionalia noemen. Heiligen beelden, missaals, rozenkransen enz. Zo maar in de prullenbak gooien wil men meestal niet. U mag ze altijd naar de pastorie brengen. Er zijn vaak dingen bij die wij in het archief bewaren. Andere […]

Biechtstoel

door Nieuwkoop

De mini tentoonstelling is weer gewijzigd. Dit maal kunt u van dichtbij het processiebeeldje bewonderen dat in de Mei maand op het altaar heeft gestaan. Ons processiebeeldje, officieel heet het “bekroning processiestaf” is een Mariabeeldje omdat Maria de patroonheilige is van onze kerk. Veel kerken hebben zo’n beeldje van hun patroonheilige dat voorop bij de […]

Parkeerterrein

door Nieuwkoop

Al lang geleden is er een overleg geweest tussen de BCP en de Woning Stichting Nieuwkoop (WSN). Er is duidelijk afgesproken dat ons parkeerterrein niet zonder meer beschikbaar is. Er is ook toegezegd aan de WSN dat we zouden kijken of er alternatieven waren. Uiteindelijk beslist het kerkbestuur. Die alternatieven zijn afgewezen door de WSN. […]

Bijdrage

door Nieuwkoop

Bij deze SAMENSTROMEN vindt u een brief met het verzoek een vrijwillige bijdrage te storten voor ons mooie parochieblad. Het blad heeft een oplage van ruim 10.000 en wordt verspreid in de Clara- en de Franciscusparochie. U kunt het ook lezen via de website (rkgroenehart.nl), waar u ook eerdere nummers kunt terugkijken. Veel mensen stellen […]

Mariakapel

door Nieuwkoop

In de kapel staat naast de ingang een lezenaar met een notitieboek. Schrijf daar gerust wat bij. Een gebedje, een dankwoord, een reactie op een gebeurtenis die u blij heeft gemaakt enz. U mag het helemaal zelf weten. Er wordt gebruik van gemaakt. Het bankje dat we hadden neergezet voldoet aan een behoefte. Er kwamen […]

QR code

door Nieuwkoop

Sinds kort vindt u achter in de kerk op de mededelingenborden naast de zij ingang, naast de collecteschalen, op de kast naast het prikbord en in de Mariakapel kleine affiches met een zogenaamde QR code. Handig als u geen contant geld bij u heeft maar toch wilt bijdragen in de collecte of toch een kaarsje […]

Nieuwe coronaregels

door Nieuwkoop

Er mogen 15% van het aantal plaatsen benut worden en dat betekent voor onze kerk 75 bezoekers. Wel dient er rekening gehouden te worden met afstand houden. We hebben 60 plaatsen met gele stickers aangegeven waar u mag zitten. Per plaats één persoon of twee uit één huishouden. Als er van de 60 plaatsen 15 […]

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Overleden: Datum 27-03-2021 Naam: Ton van Leeuwen Leeftijd: 73 jaar

Ik sta er niet altijd bij stil

door Nieuwkoop

Nu lijkt het leven momenteel even stil te staan door de corona crisis die ons allemaal raakt en ons een gevoel van machteloosheid geeft. Het liefste zou ik er gewoon weer erop uit willen gaan zonder dat ik mijn mondkapje bij mij moet hebben of andere corona maatregels in acht moet nemen. Weer gezellig familie, […]