110 283 items

En de boom was niet meer

door Nieuwkoop

De storm is aan onze kerk ook niet ongemerkt voorbij gegaan. De grote boom bij de ingang kon zich niet staande houden en viel met veel geraas om, een lantaarnpaal meesleurend. Gelukkig viel hij niet op de kerk maar op de straat, waar geen auto’s stonden, geen mensen liepen geen fietsers voorbij kwamen. Gelukkig viel […]

Fred Thijssen wint 4e klaverjasavond!

door Nieuwkoop

Op vrijdag 11 maart was het bijzonder gezellig in het Parochiehuis. Voor het eerst sinds november vorig jaar kon er weer geklaverjast worden. Maar liefst 36 kaarters waren op deze 4e klaverjasavond van dit seizoen afgekomen. Ook dit keer zagen we diverse nieuwe gezichten. Bijzonder leuk dat u ons weet te vinden! Na 3 potjes […]

Kinderwoorddienst

door Nieuwkoop

Het was lange tijd niet mogelijk vanwege Corona om een Kinderwoorddienst te organiseren. Wij hebben het enorm gemist, jullie ook? We zijn dan ook heel blij dat we kunnen melden dat er op paaszaterdag weer een Kinderwoorddienst is. Om 19.00 uur is er een paaswake in onze parochiekern. Tijdens deze heel bijzondere viering zal er […]

Goede Vrijdag

door Nieuwkoop

De dag waarop we denken aan Jezus die aan het kruis stierf. Op deze dag, 15 april. is de kerk open van 12 uur tot 17 uur voor aanbidding in de zijkapel waar de ciborie met hosties staat. Het priesterkoor is leeg en in het geopende tabernakel staat alleen het Goede Vrijdag kruis. Een kruis […]

Gezinsviering

door Nieuwkoop

Zondag 13 maart was er eindelijk weer een gezinsviering in onze parochiekern. Wat fijn dat er zoveel gezinnen aanwezig waren. De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie hadden deze keer allemaal een kleine taak tijdens de viering. Na de viering hebben alle kinderen een spaardoosje en een klussenkaart voor de vastenactie meegekregen. […]

Viering

door Nieuwkoop

Vanaf zondag 27 maart zal er na iedere viering van 9.15 uur op zondagmorgen gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten achter in onze kerk en om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. U bent allemaal van harte welkom. Marjoke, Irma en Wilma

Verrassing

door Nieuwkoop

Na vele jaren actief te zijn geweest heb ik eind vorig jaar afscheid genomen van de pastoraatsgroep Nieuwkoop. Deze bijzondere periode werd in februari 2022 afgesloten met een gezellig etentje samen met de leden van de BCP. De pastoraatsgroep en de BCP in Nieuwkoop zijn altijd sterk met elkaar verbonden geweest en werken ook nauw […]

Pastoors de Kortepenning

door Nieuwkoop

Al twee jaar hebben we geen vrijwilligers dag kunnen organiseren vanwege de Corona. Zo gauw het weer kan gaan we natuurlijk weer iets gezelligs doen. U hoort daar tijdig van. Elk jaar werd bij die gelegenheid de pastoors de Korte penning uitgereikt aan een vrijwilliger. Dat is dus ook al twee jaar niet gebeurd. Wat […]

Paaskaars 2020

door Nieuwkoop

De Paaskaars van het jaar 2020 is gegeven aan Arjan Baas . Al jaren zet hij zich in als koster in onze parochiekerk. Voordat hij koster werd was hij al jaren misdienaar. Een bedankje d.m.v. de Paaskaars was dus zeker op zijn plaats. Arjan en Saskia waren blij verrast met de kaars en zullen er […]

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Overleden: 3 januari        Willy Kwakkenbos-Lenting          88 jaar