110 12 items

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Gedoopt 27 september, Emma Veronica Maria Koster, dochter van Marcel Koster en Renate Koster van Boheemen Overleden 12 september, Adriana van der Hoorn- Wijfje, 78 jaar 17 september, Jimena Martina Carroll- Villanueva, 33 jaar 25 september, Theodora Klazina Maria Otto- Verhoef, 96 jaar 25 september,  Margaretha Joanna Maria Akerboom- Valentijn, 74 jaar

Vanaf de Adrianustoren (mededelingen Langeraar)

door Langeraar

Op zondag 1 november is het Allerzielen. In verband met de Coronamaatregelen zullen de gebedsvieringen in besloten kring gehouden worden. U kunt zich niet opgeven voor het bijwonen van deze vieringen. Uitnodigingen zijn aan nabestaanden verzonden. Een beperkt aantal personen zal deze vieringen kunnen bijwonen. Om een viering in het weekeinde bij te wonen dient […]

Terugblik Eerste Heilige Communie

door Langeraar

Er moest lang opgewacht worden door corona, maar eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 19 september en op zondag 4 oktober mochten 12 communicanten hun Eerste Heilige Communie doen. De kerk was mooi versierd door de ouders. Allemaal kinderen in mooie nette kleren. In de viering hadden sommige nog een taak. Zo mochten ze […]

Terugblik Misdienaarsuitje

door Langeraar

Op 12 september hadden wij een misdienaarsuitje in Bodegraven. Dit was vanuit het bisdom georganiseerd. Daar aangekomen werden we welkom geheten en was er een introductie. Daarna werden we in 3 groepen opgesplitst. Kinderen onder de 13 gingen een speurtocht in de kerk doen. Kinderen boven de 13 deden een kerk pub quiz. Onze begeleiders, […]

Avondwakegroep, iets voor u?

door Langeraar

In onze parochie is een groepje vrijwilligers actief die avondwaken verzorgt. Bij het overlijden van een dierbare kan de familie kiezen voor een avondwake, de avond voor de crematie of uitvaart. Via het secretariaat worden wij geïnformeerd en gaan wij op bezoek bij de familie en kiezen samen met hen mooie teksten en liederen uit. […]

Kindje wiegen gaat dit jaar online, wie doet er mee?

door Langeraar

Met de werkgroep “Kindje wiegen” uit Langeraar zijn we hard aan het brainstormen hoe we dit jaar het kindje wiegen kunnen organiseren. Het kan, jammer genoeg, in deze omstandigheden niet in de kerk plaats vinden. Maar om toch iets te doen hebben we het volgende bedacht; we gaan het federatie breed organiseren.  We willen in […]

Wat speelt er allemaal bij de Beheer Commissie Parochiekern (de BCP)?

door Langeraar

We zijn niet veel in beeld, maar er gebeurt wel veel ! De BCP beheert de gebouwen en verleent alle “facilitaire” diensten. Dat laatste doet zij niet alleen; daarvoor zijn er veel werkgroepen bezig. Denk aan de bloemengroep, de kerkhofgroep, de bosgroep, de pastoraatsgroep, koren coördinatie, de schoonmaakgroep en nog veel meer. Op de agenda […]

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Overleden 14-03-2018 , Johanna Maria Keijzer-Pietersen,  79 jaar 26-03-2018, Maria Petronella van der Hoorn-Voortman, 83 jaar 04-04-2018, Alida Maria van Leijden-Kleij, 70 jaar

Kinderwoorddienst stopt

door Langeraar

Soms ontstaan er activiteiten en soms verdwijnen ze weer. Zo ook met de kinderwoorddienst in onze Langeraarse parochiekern. Natuurlijk zit er iets droevigs aan. Jonge gezinnen, ook hen van wie hun kind eerste H. Communie hebben gedaan, komen niet of zelden naar de kerk. Ik vind dat vooral jammer voor de kinderen. Zij missen daardoor […]

Versterking gezocht voor de gezinsvieringen

door Langeraar

Helaas is de werkgroep gezinsvieringen nog niet verdubbeld. Na de zomervakantie gaat Diana na heel veel jaar stoppen met het maken van de vieringen en blijft Chantal alleen over. Wie komt de werkgroep versterken? Het gaat om ongeveer 5 gezinsvieringen per jaar.