110 17 items

Begraven op de R.K. begraafplaats – 3

door Hoogmade Woubrugge

Begraven op de R.K. begraafplaats (vervolg-3) Veel Hoogmadese parochianen zijn lid van de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara. Vroeger werd je automatisch lid. De laatste jaren worden de jongere parochianen niet meer automatisch lid. Is dit onwetendheid? Of zijn er andere redenen? Daarom in deze Samenstromen informatie over St. Barbara. De R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara is […]

Kerststal opgeknapt

door Hoogmade Woubrugge

Beelden kerststal opgeknapt Een anoniem wensend te blijven echtpaar uit de Clara parochie heeft de beelden van onze kerststal opgeknapt. Het resultaat van hun inspanningen wordt rond het a.s. kerstfeest tentoongesteld. Degenen die het al hebben kunnen zien, zijn allemaal erg enthousiast. Vooralsnog gaat onze dank uit naar de kunstenaars en de dames van klein […]

Inlegvel April

door Hoogmade Woubrugge

INLEGVEL PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE APRIL 2018   Secretariaat Hoogmade/Woubrugge: (tevens lokale redactie ’Samenstromen’); Geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade, tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl; website: www.rkgroenehart.nl Beheercommissie parochiekern (voorheen parochiebestuur) Voorzitter: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com 2e penningmeester: Nico v.d. […]

Vergaderingen en bijeenkomsten

door Hoogmade Woubrugge

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade Di. 3 april 19.00 uur Bijeenkomst werkgroep Klein Onderhoud Do. 5 april 13.30 uur Bijeenkomst administratie / DocBase Ma. 9 april 9.00 uur Pastoraatgroep Do. 12 april 9.00 uur Bezoekgroep Do. 12 april 20.30 uur Ouderavond met pastor M. Hoogenbosch Wo. 25 april 13.30 uur Verdeling Samenstromen […]

Sacrament van het H. Vormsel

door Hoogmade Woubrugge

Sacrament van het H. Vormsel Op vrijdag 8 juni a.s. om 19:00 uur zal onze Bisschop mgr. J.H.J. van den Hende het sacrament van het Vormsel toedienen tijdens een feestelijke viering in de Petruskerk te Roelofarendsveen. Vanaf 5 april zullen 17 jongeren  uit de Franciscusparochie zich in zes bijeenkomsten hierop gaan voorbereiden aan de hand […]

Begraven op de R.K. begraafplaats – 2

door Hoogmade Woubrugge

Begraven op de R.K. begraafplaats (vervolg-2) Het begrafenisreglement van de begraafplaats is opnieuw bekeken. Het oude reglement stamde uit 2011 en door de fusie van alle parochies, werd het tijd om te kijken of alles nog klopte. Voor ieder graf is een contactpersoon geregistreerd, de zogenaamde rechthebbende. Mocht u rechthebbende zijn van één van onze […]

Uit de BCP-vergadering

door Hoogmade Woubrugge

Uit de BCP-vergadering Op vrijdagmiddag 9 maart heeft de Beheercommissie van de Parochiekern (BCP) vergaderd. Hierbij een kort verslag. De laatste hand is gelegd aan de financiële jaarrekening van het jaar 2017. Het nadelig saldo was Euro 4.035 in 2017. Een gedetailleerd verslag volgt tezamen met de begroting voor het jaar 2018. De begrafenisvereniging St. […]

Bijeenkomst werkgroepen

door Hoogmade Woubrugge

Bijeenkomst werkgroepen Op de bijeenkomst van de verschillende werkgroepen werd gemeld dat de dames van het onderhoud een minder leuke klus geklaard hadden. Dat was de kerkbanken ontdoen van KAUWGUM!!!!! De eerste ploeg was met 3 personen maar liefst anderhalf uur bezig geweest, en daarna kwam er nog een ploeg die met de klus verder […]

Vrijwilligersavond

door Hoogmade Woubrugge

Vrijwilligersavond Maandagavond 19 februari hebben we op uitnodiging van de Pastoraatsgroep en de Beheercommissie in de Lodewijkzaal een avond gehad met een opkomst van wel 30 vrijwilligers uit onze parochiekern Hoogmade-Woubrugge. De bedoeling was dat: De vrijwilligers van de kerk hun ervaringen zouden uitwisselen: waar je mee bezig bent, waarmee je blij bent of waar […]