110 27 items

Status kerkbrand Hoogmade

door Hoogmade Woubrugge

En daar was maandag 4-november Een dramatische dag voor Hoogmade. Een grote brand verwoestte ‘het hart van het dorp’: de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Tijdens onderhoud vloog de kerk in brand, wat resulteerde in een verwoest dak en een ingestorte torenspits. Een dag later wordt de balans opgemaakt, maar duidelijk is dat de schade in de miljoenen loopt. […]

Nieuwsbrief (7) rondom de brand in onze kerk

door Hoogmade Woubrugge

Open deze mail in uw eigen browser Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 7 Eucharistieviering (19 januari) Komend weekend zal onze viering om 9:15 uur in Drieluik zijn met Pastoor Glas als voorganger. Het koor, LEF, zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Het rooster is hier […]

Twee maanden na de brand – de stand van zaken

door Hoogmade Woubrugge

Twee maanden na de brand – de stand van zaken Het is helaas nog niet mogelijk om de totale schade van de brand te bepalen en ook mag de pastorie nog niet worden betreden, omdat de muren van het kerkgebouw nog niet gestabiliseerd zijn. Samen met de verzekeraar wordt onderzocht welke partij dit gaat doen. […]

Zorgen, naast de opbouw van de kerk

door Hoogmade Woubrugge

Zorgen, naast de opbouw van de kerk Er is nog geen dag onbenut geweest als het gaat om de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk weer het middelpunt te laten zijn van onze hechte parochiekern. Maar er is ook zorg wat betreft onze geloofsgemeenschap. Het niet kunnen gebruiken van de kerk bij grote gebeurtenissen en op feestdagen […]

Kerkbalans 2020

door Hoogmade Woubrugge

Kerkbalans 2020 Alle leden van de parochiekern ontvangen binnenkort de brief van de actie kerkbalans. U bent ook lid van onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder en daar zijn we blij om. Als parochiekern willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. Om elkaar te ontmoeten en gezien te worden. […]

Bijzondere vieringen

door Hoogmade Woubrugge

Bijzondere vieringen Op zondag 2 februari vieren we Maria Lichtmis met een familieviering. In het evangelie horen we dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan. Dit is een mooie zondag waarop de communicanten zich zullen voorstellen. Bij de voorbereidingen van de familieviering op Kerstavond is er een kleine groep Familievieringen gevormd. Samen […]

Wordt u binnenkort 75 jaar?

door Hoogmade Woubrugge

Wordt u binnenkort 75 jaar? De stichting Hugo van der Poelfonds zoekt personen die in de gemeente Kaag en Braassem wonen en in deze maand februari 2020 “75 jaar” worden. Waarom? Deze stichting is op 14 februari 1945 opgericht en zet zich al 75 jaar in voor zieken, bejaarden, eenzamen en behoeftigen binnen de gemeente […]

Kerstvieringen

door Hoogmade Woubrugge

Kerstvieringen 2019 Op 24 en 25 december waren de kerstvieringen in De Schuur. Het was hartverwarmend te zien hoeveel werk is verzet door diverse werkgroepen. Een aantal jonge ouders heeft samen met pastor Hoogenbosch voorbereid en geoefend met de kinderen, met een mooi resultaat. Ook kregen we veel hulp en materialen aangeboden. Speciaal willen we […]

Lief en Leed

door Hoogmade Woubrugge

Lief en Leed In herinnering Hans Kortekaas, dirigent Het verdrietige bericht bereikte ons, dat onze zeer gewaardeerde dirigent van het Nederlandstalig koor, de heer Hans Kortekaas op maandag 9 december jl is overleden. Het was een voorrecht om Hans als dirigent in ons midden te hebben. Behalve zijn grote deskundigheid als dirigent was hij een […]

Nieuwsbrief (6) rondom de brand in onze kerk

door Hoogmade Woubrugge

Open deze mail in uw eigen browser Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 6 Doop van de Heer (12 januari 2020) Komend weekend zal onze viering om 11:15 uur in Drieluik zijn met Frans Dam als voorganger en Toos van der Hoorn als lector. De cantoren […]