110 311 items

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Overleden 18 mei Meinardus Theodorus Verlaan 86 jaar  Gedoopt 5 juni Fenna Jantine Rijsdijk 5 juni Sem Abraham Gerardus Rijsdijk dochter en zoon van Roel Rijsdijk en Margot van der Hoorn

Vanaf de Adrianustoren

door Langeraar

In de maanden juli en augustus wordt het zomerrooster voor de vieringen gehanteerd. Dit houdt in dat eens in de veertien dagen in het weekeinde in onze kerk een viering wordt gehouden. Voor de data verwijs ik naar het rooster achter in dit blad. Op woensdagavond om 19.00 uur kan er in de zomermaanden elke […]

Bank voor de Voedselbank

door Langeraar

Het nieuws staat vol met problemen, ook over de inflatie en de hoge energierekening waardoor veel mensen in de financiële problemen komen. Tegenslag kan iedereen treffen, ook mensen in onze eigen omgeving. De voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kopen zelf geen eten maar verzamelen voedsel dat anders […]

Vrijwilliger kerkwerk gezocht

door Langeraar

 Zijn er dames (heren mag natuurlijk ook!) die willen helpen met het kerkwerk? Het is 1 maal in de 6 weken op maandag ochtend een paar uurtjes en natuurlijk met elkaar koffie drinken. Gezellig met een groepje van 4 of 5 dames. Het is licht werk; stoffen, stofzuigen, vloer vegen en toiletten schoonmaken. U kunt […]

Een kijkje nemen in de H. Adrianuskerk in Langeraar

door Langeraar

Op vakantie, in binnenland of buitenland, bezoeken we vaak een kerk. We steken een kaarsje op voor de mensen waaraan we denken en/of die we missen. Maar ook om het interieur van de kerk te bezichtigen, iets te voelen van het “heilige” dat aanwezig is, om even stil te zijn en oog en hart te […]

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Overleden 2 april Leonardus Johannes van der Hoorn 88 jaar 4 april Gerardus Anthonius Maria Jinssen 81 jaar 12 april Katerina Bouwmeester- Versluis 83 jaar 16 april Gerardus Johannes Vork 75 jaar 16 april Johannes Joseph Zoet 87 jaar 1 mei Adrianus Johannes Sanders 81 jaar 11 mei Anna Petronella Loos- Wortman 89 jaar 13 […]

Vanaf de Adrianustoren

door Langeraar

De Facebook pagina van de HH Clara en Franciscus parochiefederatie biedt actuele informatie over vieringen en andere activiteiten en op deze website vindt u een link naar YouTube zodat u de vieringen kunt volgen. Wij bedanken Saskia Versluis dat zij is voorgegaan in het rozenkransgebed in de meimaand “Mariamaand”. Op zondag 19 juni vieren wij […]

Stilte-en aandacht meditatie

door Langeraar

We zijn met de meditatiegroepen de zomerstop al ingegaan. De zomer is er ook meer om naar buiten te keren, de natuur op te zoeken, genieten van de zon en de warmere temperaturen. Als de ‘R’ weer in de maand zit gaan we weer beginnen op de woensdagochtend en donderdagavond. Maar in de tussentijd kunnen […]

Proef vloerverwarming succesvol

door Langeraar

Eind april is de proef afgerond en de resultaten zijn positief: de gemeten temperatuur op de proeflocatie is beduidend hoger dan enkele banken naar achter. En door parochianen is via de enquêteformulieren ook aangegeven duidelijk verschil in comfort te voelen. Exacte cijfers zijn bij het schrijven van dit bericht nog niet beschikbaar, maar zullen nog […]

Heilig Vormsel – zondag 25 juni

door Langeraar

Op canvasdoek hebben de vormelingen hun rugzak niet alleen mooi gemaakt maar ook opgeschreven wat voor hen belangrijk is, om op hun reis mee te nemen. Diaken van Aarle ging voor in deze viering met thema: Geroepen worden. En koor De Vrolijk Noot zorgde voor muzikale ondersteuning. Aan het einde van de viering kregen de […]