110 332 items

Neem tijd voor elkaar… bij de Marriage Course

door Clara & Franciscus federatie

Wil je investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen met je partner een Marriage Course en neem ‘Tijd voor elkaar’! Jullie gaan samen acht avonden uit eten. Onder het genot van een heerlijk diner voor twee krijgen jullie toelichting op thema’s als conflicten oplossen, vergeving, familie en communicatie. Met concrete vragen en oefeningen […]

Paasnummer Tussenbeide ligt in de kerken

door Clara & Franciscus federatie

“Wanneer wij op Pasen vieren dat Christus is opgestaan uit de dood, dan is het feest van de verrijzenis niet ons einddoel, maar ten diepste ons vertrekpunt.” Dit schrijft bisschop Van den Hende in het paasnummer van Tussenbeide. “In de paastijd begint onze voorbereiding op Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest. […]

Paaswens Pastoraal Team

door Clara & Franciscus federatie

  Bij het federatieblad Samenstromen van april is een paaswens van het pastoraal team bijgesloten. Veel parochianen lezen het blad digitaal en ontvangen daarom de paaswens niet. Lees hier de paaswens van het pastoraal team. In de flyer is ook het overzicht opgenomen van alle vieringen in onze federatie tijdens het paastriduüm en Pasen.

Meditatieflyer zesde vastenweek (28 maart t/m 3 april)

door Clara & Franciscus federatie

Ieder jaar wordt in de Vastentijd in onze kerken na een viering een meditatieflyer uitgereikt. Daarop staan teksten die in de komende week gelezen kunnen worden. Wij kunnen in onze kerken helaas nog steeds met maximaal dertig personen vieren. Wij kunnen dus niet iedereen met de flyer bereiken. Kunt of wilt u niet bij een […]

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

door Clara & Franciscus federatie

De recente persconferentie van het demissionaire kabinet geeft helaas geen ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat geldt dus ook voor de vieringen met Pasen. De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten. Dit betekent onder meer: […]

‘Wees niet bang, kom dichterbij’: Roepingenzondag 25 april

door Clara & Franciscus federatie

Op de vierde zondag van Pasen, 25 april, viert de Kerk Roepingenzondag met gebed om roepingen. Het thema op de poster ‘Wees niet bang, kom dichterbij’ verwijst naar Mozes. God roept hem om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus 3). Na twijfel en tegenwerpingen geeft Mozes uiteindelijk gehoor aan die roeping. […]

PaasChallenge 2021 (coronaproof)

door Clara & Franciscus federatie

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit midden in het […]

Chrismamis online vanuit Rotterdam

door Clara & Franciscus federatie

De Chrismamis wordt gevierd in de Goede Week (op woensdag 31 maart). In de Chrismamis zegent de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie voor de zieken is om degenen te zalven die […]

Meditatieflyer vijfde vastenweek (21 t/m 27 maart)

door Clara & Franciscus federatie

Ieder jaar wordt in de Vastentijd in onze kerken na een viering een meditatieflyer uitgereikt. Daarop staan teksten die in de komende week gelezen kunnen worden. Wij kunnen in onze kerken helaas nog steeds met maximaal dertig personen vieren. Wij kunnen dus niet iedereen met de flyer bereiken. Kunt of wilt u niet bij een […]

Meditatieflyer vierde vastenweek (14 t/m 20 maart)

door Clara & Franciscus federatie

Ieder jaar wordt in de Vastentijd in onze kerken na een viering een meditatieflyer uitgereikt. Daarop staan teksten die in de komende week gelezen kunnen worden. Wij kunnen in onze kerken helaas nog steeds met maximaal dertig personen vieren. Wij kunnen dus niet iedereen met de flyer bereiken. Kunt of wilt u niet bij een […]