110 277 items

Meditatieflyer 1ste week van de Advent

door Clara & Franciscus federatie

Ieder jaar wordt na een viering in de adventsperiode een meditatieflyer uitgereikt. Daarop staan teksten die in de komende week gelezen kunnen worden. Nu wij in onze kerken met maximaal dertig personen mogen vieren, kunnen wij helaas niet iedereen met de flyer bereiken. Kunt of wilt u niet bij een van onze vieringen aanwezig zijn? […]

Tentoonstelling 675 jaar Mirakel van Amsterdam en Mirakelroutes naar de Heilige Stede in Amsterdam

door Clara & Franciscus federatie

10 oktober 2020 is in Haarlem een tentoonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam van start gegaan. Deze tentoonstelling in de KoepelKathedraal Haarlem werd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr Hendriks, geopend. Aan de bisschop werd bij die gelegenheid het eerste exemplaar van deel 1 van het boek “Katholiek Amsterdam” overhandigd. De tentoonstelling loopt tot […]

Kindje wiegen – de film

door Clara & Franciscus federatie

Halverwege deze Corona-zomer dachten veel mensen nog dat alle beperkingen voor en rondom kerst wel achter de rug zouden zijn. Dat we weer een kindje wiegen op eerste kerstdag in de kerk konden gaan vieren. Een kerk vol kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s. Maar zoals het nu gesteld is en er op dit moment maar […]

Corona: vragen na de persconferentie van 17 november

door Clara & Franciscus federatie

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Het advies blijft om bij uitvaarten met […]

Extra coronamaatregelen blijven ongewijzigd

door Clara & Franciscus federatie

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november hield over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. Toegevoegd is dat het maximum aantal van 30 aanwezige personen ook geldt voor uitvaarten. Kijk HIER voor een overzicht van alle maatregelen. […]

14/15 november: Jongerencollecte (extra collecte)

door Clara & Franciscus federatie

Op 14 en 15 november is er een extra collecte voor het jongerenwerk in ons bisdom. Samen met de bisschop vinden we het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. In ons bisdom worden voor de jongeren zomerkampen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten gehouden. Het samen optrekken geeft de mogelijkheid om […]

Woorden van Hoop en Troost

door Clara & Franciscus federatie

Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit, korte videofilmpjes in het teken van de coronacrisis. In de eerste aflevering spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert daarbij aan de brief van Paulus aan de […]

Brief van de bisschop ter gelegenheid van Allerzielen

door Clara & Franciscus federatie

Vanwege de tweede golf aan coronabesmettingen zijn er beperkingen waar het gaat om het deelnemen aan de vieringen van Allerzielen in de kerk op 2 november. “Maar ondanks dit alles zullen wij als Kerk de gedachtenis van Allerzielen niet overslaan en ongemerkt aan ons voorbij laten gaan”, schrijft bisschop Van den Hende in een brief […]

Collecte voor de Oecumene (7 en 8 november) t.g.v. Willibrordzondag

door Clara & Franciscus federatie

Samen de Heer tegemoet Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel de katholieke deelneming en bijdrage aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door vorming, publicaties, bijeenkomsten en dienstverlening. De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe […]