110 25 items

Alpha cursus (2)

door Aarlanderveen

In de vorige editie van Samenstromen heb ik al iets verteld over de Alpha cursus en hoe enthousiast de deelnemers en het Pastorale Team daarover zijn. De onderwerpen van de eerste tien bijeenkomsten heb ik toen genoemd. We waren gebleven bij het Heilige Geest weekend en zijn behoorlijk in vuur en vlam gezet.

Alpha cursus

door Aarlanderveen

Een aantal parochianen is bezig met het volgen van een Alpha cursus. Uit onze kerklocatie zijn dat vier mensen, uit de gehele Clara en Franciscus ruim twintig. De cursus wordt vanwege de huidige beperkingen on-line gegeven.

Palmpasen 2021

door Aarlanderveen

Beste kinderen en ouders, Zondag 28 maart 2021 is het Palmpasen! Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een Ezel en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden hem toe met palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je begrijpt dat de ouderen, zieken en […]

Nieuwe procedure bij een uitvaart

door Aarlanderveen

Ondanks de vele beperkingen die het coronavirus ook voor onze Kerkgemeenschap met zich meebrengt hebben wij niet stil gezeten. Samen met het pastorale team hebben wij oude structuren bekeken en nieuw plannen gemaakt. Daarbij hebben wij vooral ook naar de toekomst gekeken.

Kerstverhaal 24 december om 17.00 uur

door Aarlanderveen

Op kerstavond, 24 december, om 17.00 uur zal in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen het kerstverhaal worden verteld. Hierbij zal het gelegenheidskinderkoor o.l.v. Helma Zevenhoven een grote rol spelen. Een aanrader voor de gezinnen om de kerstdagen mee te beginnen. Door de Corona-maatregelen, zullen hier helaas maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig kunnen […]

Vieringen Aarlanderveen online

door Aarlanderveen

Om u de komende maanden zoveel mogelijk de gelegenheid te geven mee te blijven vieren met de diensten in Aarlanderveen zijn ook wij online gegaan.

Bezoekgroep

door Aarlanderveen

Zoals u bij mijn PG-aantreden in februari hebt kunnen lezen wilde ik heel graag een bezoekgroep oprichten om het belangrijkste lief en leed bezoekwerk in Aardam en Aarlanderveen te kunnen waarborgen. Dit als aanvulling op het wijkcontactwerk.

Woensdagochtendvieringen hervat

door Aarlanderveen

Al vele jaren worden er in Aarlanderveen eucharistievieringen gehouden op woensdagochtend. Nadat in maart van dit jaar de coronacrisis uitbrak werden de vieringen, die gehouden werden in de consistorie, stilgelegd.