110 54 items

Allerzielen in het Licht

door Aarlanderveen

Op donderdag 2 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.

Terugblikken en vooruit kijken

door Aarlanderveen

Nu de vakantieperiode bijna voorbij is, de scholen, sportverenigingen en koren weer gestart zijn, gaat ook de Kerk weer uit zijn “rustmodus”! Als we even terugblikken naar de laatste maanden kunnen we blij en dankbaar zijn voor de vele mooie momenten binnen onze kerkgemeenschap.

Oecumenische Zomerfeestkerkdienst

door Aarlanderveen

De kerken in Aarlanderveen organiseren op 23 juli om 09.30 uur vanwege het 100-jarig bestaan van het Oranje comité samen met hen voor het eerst in de geschiedenis van Aarlanderveen een oecumenische openlucht kerkdienst. Het thema is ‘Vieren en Verbinden’ en vindt plaats op het Dorpshuisplein.

Petrus & Paulusdag

door Aarlanderveen

Beste bezoeker van onze Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen We nodigen u van harte en speciaal uit om naar de Petrus en Paulusdag 2023 te komen op zondag 2 juli a.s.

Ouderenochtend 16 november 2022

door Aarlanderveen

Vanwege het Jubileum ‘125 jaar Kerk’ zal op woensdagochtend 16 november a.s. een feestelijke bijeenkomst voor ouderen worden gehouden in het Achterom in Aarlanderveen. Dit aansluitend op de Eucharistieviering van 9:00 uur.

Gezamenlijke ziekenzalving 9 december 2022

door Aarlanderveen

Op vrijdagmiddag 9 december a.s. om 14:00 uur zal in onze kerk in Aarlanderveen een gezamenlijke ziekenzalving worden gehouden. De kapelaan zal voorgaan. Deze bediening wordt ook wel aangeduid als het sacrament der bemoediging.

Byzantijns koor

door Aarlanderveen

In het kader van ons Jubileumjaar, met iedere maand een feestje, hebben we op zondag 9 oktober het Tilburgs Byzantijnskoor mogen verwelkomen. Al vroeg waren de koorleden uit het Brabantse land vertrokken en na een lekker kopje koffie en het inzingen begon om 11.15u. deze speciale viering.

Allerzielen in het licht

door Aarlanderveen

Op woensdag 2 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.

Bezoekwerk

door Aarlanderveen

Op 14 september j.l. is de bezoekgroep samen met de kapelaan bijeen geweest voor de jaarlijkse onderlinge afstemming en konden in een vertrouwelijke omgeving ervaringen in het bezoekwerk worden uitgewisseld.

Schoolkerkdienst

door Aarlanderveen

Op zondag 9 oktober om 10.00 uur is de 6e schoolkerkdienst van basisschool De Viergang. Dit initiatief is in 2016 ontstaan om samen met de vier kerken en de school in het dorp een oecumenische dienst te houden.  Dit jaar is de schoolkerkdienst in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat.