110 50 items

Ouderenochtend 16 november 2022

door Aarlanderveen

Vanwege het Jubileum ‘125 jaar Kerk’ zal op woensdagochtend 16 november a.s. een feestelijke bijeenkomst voor ouderen worden gehouden in het Achterom in Aarlanderveen. Dit aansluitend op de Eucharistieviering van 9:00 uur.

Gezamenlijke ziekenzalving 9 december 2022

door Aarlanderveen

Op vrijdagmiddag 9 december a.s. om 14:00 uur zal in onze kerk in Aarlanderveen een gezamenlijke ziekenzalving worden gehouden. De kapelaan zal voorgaan. Deze bediening wordt ook wel aangeduid als het sacrament der bemoediging.

Byzantijns koor

door Aarlanderveen

In het kader van ons Jubileumjaar, met iedere maand een feestje, hebben we op zondag 9 oktober het Tilburgs Byzantijnskoor mogen verwelkomen. Al vroeg waren de koorleden uit het Brabantse land vertrokken en na een lekker kopje koffie en het inzingen begon om 11.15u. deze speciale viering.

Allerzielen in het licht

door Aarlanderveen

Op woensdag 2 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.

Bezoekwerk

door Aarlanderveen

Op 14 september j.l. is de bezoekgroep samen met de kapelaan bijeen geweest voor de jaarlijkse onderlinge afstemming en konden in een vertrouwelijke omgeving ervaringen in het bezoekwerk worden uitgewisseld.

Schoolkerkdienst

door Aarlanderveen

Op zondag 9 oktober om 10.00 uur is de 6e schoolkerkdienst van basisschool De Viergang. Dit initiatief is in 2016 ontstaan om samen met de vier kerken en de school in het dorp een oecumenische dienst te houden.  Dit jaar is de schoolkerkdienst in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat.

Byzantijns koor

door Aarlanderveen

Op zondag 9 oktober om 11.15u komt het Tilburgs Byzantijns koor een viering in onze kerk verzorgen. U bent van harte welkom om deze speciale viering, volgens de Slavische rites, mee te beleven en vieren.

Opening Jubileumjaar

door Aarlanderveen

Blij en dankbaar kijken wij terug op een geslaagd startweekend van ons jubileumjaar, 125 jaar H. Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen. Zaterdagochtend om tien uur gingen de kerkdeuren open voor de Open Monumentendag. De zon scheen en de eerste bezoekers konden we al snel verwelkomen.