‘De melaatsheid verdween en hij was gereinigd’. Mc. 1, 40-45.

Dit is een verhaal van heling en aanraking.

Strikt genomen had Jezus de melaatse man niet mogen aanraken. En de melaatse mocht in feite Jezus niet nabij komen.

Melaatsen moesten op afstand blijven, geïsoleerd van de anderen, en luid ‘onrein, onrein’ roepen naar iedereen die in de buurt kwam.

Heer, help ons te zien hoe wij onszelf en anderen isoleren en hoe we de barrières van uitsluiting, angst en schaamte kunnen doorbreken en in liefde naar anderen kunnen reiken, net zoals U deed.