Marcus 1, 21-28. ‘Hij onderwees hen met gezag.’

Helemaal aan het begin van Jezus  levensverhaal vertelt Marcus in het verhaal over een bezetene die Hij geneest, waar is het Jezus allemaal om te doen:

Hij wil mensen bevrijden van alles wat hen bang maakt en klein houdt, wat hun kwaad kan doen.

Dat verhaal vertelt ons wat Jezus eigenlijk wilde: mensen die het spoor bijster zijn, in het leven tot zichzelf laten komen, gezond maken, gelukkig laten zijn. Meer dan eens vertelt de Bijbel dat Jezus zulke  mensen geneest.

Wij kennen allemaal de ervaring dat we weleens niet onszelf zijn. En nu vertelt Marcus dat Jezus een man is geweest die mensen daarvan bevrijdt.

Jezus raakt het hart van mensen. Hij maakt mensen niet bang; legt hun geen zware lasten op de schouders en houdt niemand klein zoals veel machthebbers.

Integendeel; Hij verheft de geringe, bevrijdt hen van hun angsten en laat hen thuiskomen bij zichzelf.