Op zondag 28 januari om 9.15 uur is er een eucharistieviering met kinderzegen in de kerk van Rijpwetering.

Pastoor J. Glas is voorganger.

We nodigen alle gezinnen met kinderen van harte uit voor deze viering.

De gezinnen met een dopeling in de afgelopen twee jaar hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.

Tijdens de viering krijgen alle kinderen de speciale kinderzegen.

Na de viering is er koffie, thee en limonade en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Wees welkom.

Pastoraatgroep Oud Ade/ Rijpwetering