Mt. 2, 1-12. ‘Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen.’

Johannes noemt Jezus het Woord dat altijd heeft bestaan.

Niemand heeft ooit God gezien, maar wij geloven dat Jezus, die het volmaakte beeld van God is, Hem aan ons allen bekend heeft gemaakt.

Vandaag vieren wij de menswording, dat God ervoor koos één van ons te worden. De ster leidt de wijzen niet rechtstreeks tot Jezus, maar brengt hen in Jeruzalem. Het gaat hier niet om een gewone, maar om een buitengewone ster.

De komst van Jezus plaatst mensen voor een keuze: ben je blij met deze nieuwe koning, of voel je je door hem bedreigd?

Heb je er alles voor over om hem van dichtbij te zien en te vereren, zoals de wijze mannen?

Of probeer je juist om bij hem uit de buurt te blijven en zijn macht tegen te houden?