De toekomst van onze parochie. Langs verschillende lijnen en vanuit verschillende perspectieven is en wordt daarover gesproken en nagedacht: parochiebestuur, beheercommissies, pastoraatgroepen en niet te vergeten de stuurgroep missionaire parochie.

Twee vragen staan steeds centraal.

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst een vitale geloofsgemeenschap zijn?
  • Wat is daarvoor nodig?

Om met goed onderbouwde toekomstplannen te komen waarover het parochiebestuur vervolgens concrete besluiten kan gaan nemen is het project Samen Kerk Zijn opgestart.

 

Projectleider is Tom Koot. “We willen u ontmoeten, u bijpraten en u uit de eerste hand informeren. Daarom organiseerde we in iedere parochiekern een inloopbijeenkomst.”

 

Ook vindt op zaterdag 13 januari van 9 – 12 uur parochiebrede bijeenkomst plaats.

 Tom Koot licht dit verder toe: “In deze parochiebrede bijeenkomst vragen wij u om mee te denken over de volgende kernvraag:  Hoe kan de parochie H. Clara een vitale geloofsgemeenschap zijn in een toekomst met minder kerkgebouwen?”

“Uw inbreng zal mede de basis leggen voor een pastoraal beleidsplan en voor het aanscherpen van de missie en de visie. Deze bijeenkomsten over de toekomst van de geloofsgemeenschap zal plaatsvinden in Langeraar bij Parola”

Projectleider Tom Koot tot slot: “In deze bijeenkomst staat centraal: hoe komen we in de toekomst tot een vitale parochiegemeenschap? Waar mensen echt voelen dat ze lid van een kerkgemeenschap zijn. We willen in deze bijeenkomst zoveel mogelijk parochianen bij elkaar gaan brengen. Zeker ook jongeren en jonge gezinnen. Ik zie er enorm naar uit u te ontmoeten!”

Wilt u deelnemen? Meld u aan!

De bijeenkomst vindt plaats in Parola, tegenover de H. Adrianuskerk te Langeraar.

Meld u per mail aan via het centraal secretariaat: info@rkgroenehart.nl