Op zondagmiddag 17 december om 15.00 uur is de kerstsamenzang in de Langeraarse kerk. Muziekvereniging Aer & Amstel verzorgt de samenzang en het popkoor Happiness zingt kerstliederen en ondersteunt de samenzang. Het licht van de adventskrans wordt doorgegeven aan alle mensen in de kerk waarna het elektrische licht wordt gedoofd. In die warme en serene sfeer wordt het kerstverhaal gelezen en verschillende bekende kerstliederen gezongen. En natuurlijk ontbreekt het voor iedereen zo bekende lied – Stille nacht – niet. Het is een samenzang, dus iedereen mag meezingen. De entree is gratis, wel is er na afloop bij de uitgang een collecte om de onkosten te dekken. De leden van de werkgroep, waarin de hervormde-, gereformeerde- en katholieke kerk vertegenwoordigd zijn, nodigen u allen uit om mee te komen zingen én te luisteren naar het verhaal over de geboorte van Gods Zoon. Weet u welkom.