Eind oktober was er een bijeenkomst met de wijkcontactpersonen, ook een vertegenwoordigster van de pastoraatsgroep was aanwezig. We spraken o.a. over de nieuwsbrief en hoe fijn het is dat parochianen via de nieuwsbrief op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee van onze parochie. Heeft iedereen zich al hiervoor aangemeld, was de vraag. We spraken over Allerzielen en Kerst. Maar ook hoe belangrijk het is om informatie met elkaar te delen. De gastspreker was de heer Kees Uit den Boogaard, de voorzitter van de voedselbank Kaag + Braassem en Nieuwkoop, die ons een inkijkje gaf in het functioneren van de voedselbank. Hij benadrukte die avond dat iedereen die, om wat voor reden dan ook, de voedselbank nodig heeft contact mag zoeken. Dat kan telefonisch 06-43187256 of via de mail: info@voedselbank-kben.nl. Of kijk even op de website.