Adventsmaaltijd  15 december

Niet in het Parochiehuis in Nieuwkoop maar in de Orangerie in Zevenhoven.

Tijdens de Advents-vieringen worden in alle kernen van onze federatie weer collectes gehouden voor de Adventsactie; dit jaar voor het algemene thema: “Alle kinderen mogen kind zijn” dit gaat over de 4 projecten dit jaar (Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan, Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India, Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik, Jonge mijnwerkers naar school in Congo) Met uw donaties kunt U hen daarbij helpen.
Tijdens de vieringen hoort u hier meer over.

Naast deze collectes organiseert de MOV-werkgroep van de Claraparochie een speciale Adventsmaaltijd op vrijdag 15 december in de Orangerie naast de H. Johannes Geboorte kerk in Zevenhoven.
Inloop is vanaf 17:30 uur; aanvang  van de maaltijd is 18:00 uur. Tijdens de maaltijd wacht u een interessante presentatie .
De kosten van deze smakelijke avond bedragen € 10,00 wat ten goede komt aan de 4 projecten.
Aanmelden kunt u tot 11 december bij m.o.v.clara@outlook.com óf de leden van de werkgroep M.O.V. of bij het secretariaat.

Van Harte aanbevolen en héél graag tot 15 december bij deze Adventsmaaltijd, namens de gezamenlijke MOV-werkgroepen.