‘Wat heb jij voor de ander gedaan?’                                                                          

Vandaag aan het einde van dit kerkelijk jaar wordt in het evangelie de eindafrekening opgemaakt.

Het vertelt over Christus Koning, die op de troon gezeten, orde op zaken stelt. En er is maar één vraag en die luidt: of je hebt omgezien naar één der minsten.

Jezus legt uit wat hij daarmee bedoelt. De hongerige te eten geven, die dorst hebben drinken geven, de naakten kleden en de vreemdelingen gastvrijheid verlenen, zieken en gevangenen bezoeken.

Aan het einde van dit A- jaar en ooit aan het einde der tijden is er dus maar één vraag: hebben we aan elkaar voorbij geleefd of hebben we onze bijdrage geleverd aan de komst van Zijn koninkrijk door aandacht te schenken aan mensen in nood?

Meer dan voorheen is binnen de kerk tot ons doorgedrongen: God dienen doe je eerst en vooral door de handen uit de mouwen te steken voor wie in nood is