Wees waakzaam, ge kent dag nog uur’

De parabel van vandaag gaat niet over mensen die het slecht hebben, maar over hen wie het goed gaat.

Die daardoor onnadenkend of oppervlakkig gaan leven, geen tijd meer hebben voor anderen, geen aandacht meer voor God.

Als bij zulke mensen de vlam van de liefde en het licht van het geloof door gemakzucht uitgaat, vindt Jezus dat jammer. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten’ schreef eens de psalmdichter, ‘een helder licht op mijn pad’.

Wij denken wel eens te vlug de weg zelf te vinden en laten ons niet bijlichten door het woord van God. En dat noemt Jezus dom, want vroeg of laat raken ze in het donker. En wie dan geen voorraadje geloof en vertrouwen heeft aangelegd, komt niet waar hij zijn moet.