Op donderdag 2 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.

Pastor van de Reep zal vóór aanvang van de Allerzielenviering in Aarlanderveen, de begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar bezoeken, om de graven te zegenen en met elkaar te bidden. Om 18.00 uur zal hier gestart worden met een kort samenzijn bij de aula van de begraafplaats. De begraafplaats zal sfeervol aangekleed worden met vuur en fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van Allerzielen in onze parochiekerk te Aarlanderveen. Tijdens deze viering zullen alle gestorvenen herdacht worden, met speciale aandacht voor diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun nabestaanden zullen het kruisje van hun overledene krijgen dat achter in de kerk hangt.

Na afloop van de viering willen we met elkaar naar de pastorietuin en de begraafplaats achter de kerk gaan. Ook hier zal alles sfeervol worden verlicht met vuur en fakkels. We zullen met elkaar bidden en Pastor van de Reep zal ook hier de graven en de urnenmuur zegenen. Zowel bij de begraafplaats in Ter Aar als bij de kerk in Aarlanderveen kunt u grafkaarsen kopen. Ook als u niet naar de kerkviering kunt komen bent u welkom bij de begraafplaats.

Na de viering is er de mogelijkheid om met elkaar samen te zijn en na te praten in en rondom Het Achterom. Dan zal, met gepaste muziek op de achtergrond, warme drank geschonken worden. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om na de viering nog naar Het Achterom te komen.

Werkgroep Allerzielen