‘Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf’.

Dat Jezus bijna in één adem zegt dat we God en onze naaste moeten liefhebben, betekent dat de ene liefde niet groter is dan de andere.

Ze zijn onderling afhankelijk.

Door God lief te hebben, houden we van onze naaste.

Door onze naaste lief te hebben, houden we van God.