De Allerzielenviering voor Rijpwetering én Oud Ade is op vrijdag 3 november.

We gedenken dan onze dierbare overledenen. In het bijzonder denken we aan hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Het programma is als volgt:

Om 18.00 uur    bent u welkom in de kerk van Oud Ade. We gaan gezamenlijk naar het kerkhof waar diaken van Aarle de graven zal zegenen.

Om 19.00 uur    is de Allerzielenviering, gebedsviering, in Rijpwetering.
Voorganger is diaken van Aarle.
Aansluitend worden de graven op het kerkhof in Rijpwetering gezegend.

Beide kerkhoven zijn die avond verlicht.

U bent van harte uitgenodigd voor deze Allerzielenviering.
Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.