In samenwerking met het parochiebestuur zal projectleider Tom Koot in iedere afzonderlijke kern een presentatie houden over de situatie van de parochie H.Clara. U krijgt in de bijeenkomst een overzicht van de financiële situatie van de parochie en van het kerkbezoek. Ook krijgt u een nadere toelichting op het project Samen Kerk Zijn, de activiteiten die staan gepland en hoe het project is georganiseerd.

 

Meer info treft u hier:     NIEUWSBRIEF SKZ afl2