2e lezing, brief van Paulus aan de Filippenzen(Fil.2,1-11)

Paulus schrijft dikwijls pittige brieven aan de christenen, daar lezen we vaak over heen.

Wat Paulus ons vandaag liet horen kunnen we ons ook nu nog ter harte nemen: geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid. Acht jezelf niet hoger dan een ander. Laat de gezindheid van Jezus je bezielen. Hij heeft niet zijn eigen belang gezocht en daarom juist heeft God hem hoog verheven zoals we wel eens zingen.

Drie dingen om vandaag te onthouden om over na te denken voor iedereen, ten bate van de onderlinge vrede:

1: wees geen mooiprater, mensen trappen daar misschien in maar God niet.

2: wees voorzichtig met je vooroordelen, mensen zijn vaak beter dan je denkt.

3: durf de minste te zijn als je fout zat, bij God tellen de minsten het meest.