Nu de vakantieperiode bijna voorbij is, de scholen, sportverenigingen en koren weer gestart zijn, gaat ook de Kerk weer uit zijn “rustmodus”!
Als we even terugblikken naar de laatste maanden kunnen we blij en dankbaar zijn voor de vele mooie momenten binnen onze kerkgemeenschap.

In de maand juni hebben we de laatste groep vrijwilligers, waar nooit iets voor georganiseerd werd, een leuke, vrolijke en gezellige avond bezorgd.
Er werd weer fel gegokt met monopoly geld in het “Casino” van het Achterom. Het mooiste was dat de oudste deelnemer, dik in de tachtig, met ruim veertigduizend euro het spel gewonnen had!

De Petrus en Paulus zondag op 2 juli, tevens de afsluiting van ons Jubileumjaar, begonnen we met een mooie zonnige buitenviering vóór de pastorie, want in de achtertuin stond een stevige wind.
Alle koren waren vertegenwoordigd en onze voorganger was Kapelaan van Paassen. Ook de Jubileumboom, geschonken door Lords Voice, werd gezegend. De kinderen van de Kinderkerk hadden hun eigen programma, geleid door een aantal moeders die er altijd weer een feestje van maken!
Na de viering gingen we massaal naar de achtertuin waar koffie, thee, limonade en iets lekkers erbij klaar stonden. Ook ome Jan en zijn vrouw waren weer present om ons te verwennen met heerlijke soep, saté en pannenkoeken.
Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken, in welke vorm dan ook, die deze mooie dag mogelijk hebben gemaakt.

Op 23 juli is er door het Oranje Comité Aarlanderveen, i.v.m. hun 100 jarig bestaan, samen met de Ned. Herv. Kerk, Gereformeerde kerk en onze H. Petrus en Pauluskerk een hele mooie Oecumenische buitenviering georganiseerd. De voorgangers waren Pastoor Glas en Judith v.d. Vis (geestelijk begeleider van de Nederlands Hervormde kerk) en muzikale ondersteuning door D.S.S., Lords Voice en John de Pater. Er zijn véél schietgebedjes gedaan voor droog weer en die zijn gelukkig verhoord, het bleef droog tijdens de dienst. De opkomst was groot, ruim 300 mensen vierden en zongen mee!
De collecte werd gehouden voor het goede doel “De Zonnebloem” met een geweldige opbrengst van € 835,35. Dank aan alle gulle gevers!
Na afloop was er voor iedereen nog koffie, thee, limonade en een lekkere plak zelfgebakken cake.
Van alle kanten werd er geroepen: “Volgend jaar weer??”.

In de vakantiemaanden was er om de week een viering in onze kerk, die toch wel redelijk bezocht werd, ook door parochianen uit andere kernen.
In het nieuwe rooster vanaf september blijft dit zo doorgaan met bijna altijd een Eucharistieviering!
Wij hopen dat u de tussenliggende zondagen ook de weg weet te vinden naar de andere Kerken van onze Federatie. De ontmoeting en samen vieren is het allerbelangrijkste voor onze geloofsgemeenschap! Meestal is er na afloop nog koffie drinken om even gezellig bij te praten.

De komende maanden gaan we weer veel mooie activiteiten tegemoet.
Op zaterdagavond 2 september is er in Roelofarendsveen een Praiseviering. (zie ook de aankondiging in de Nieuwsbrief).
Op 8 oktober is er om 10:00 uur een Oecumenische scholendienst in samenwerking met de Christelijke basisschool “De Viergang”. Het thema is van de Kinderboekenweek “Bij ons thuis”.
Een ieder is welkom bij deze dienst die dit jaar wordt gehouden in de Ned. Herv. Kerk in de Dorpsstraat van Aarlanderveen.
Oogstdankdag wordt dit jaar in onze federatie in het weekend van 21/22 oktober gehouden. Helaas hebben wij in Aarlanderveen dan geen viering. In het liturgisch rooster is er toch ruimte gemaakt om, binnen onze parochiegemeenschap, te danken voor de oogst. Op zondag 15 oktober om 9:15 uur is er een eucharistieviering in onze kerk met Pastoor Glas als voorganger en muzikaal ondersteunt door het koor Together. Tevens is er ook uitzending op tv.rkgroenehart.nl
De oktobermaand wordt ook wel de Mariamaand genoemd. Veel extra kaarsjes worden in de Mariakapel aangestoken. Men bidt tot Maria en vraagt haar voorspraak bij God voor kracht en troost.
Op zondagavond 22 oktober om 19:00 uur is er een speciale Mariaviering. De Cantorij zal dan veel bekende Marialiederen zingen en nodigt ook ons uit om van harte mee te zingen.

Ook het Ankerproject voor de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel gaat weer beginnen.
De kinderen van groep 4 en groep 8 hebben inmiddels (tijdens de vakantieperiode) een persoonlijke uitnodiging gekregen van de H. Clara parochie om hieraan deel te nemen.
Een vraag aan de ouders om hun kind op tijd op te geven zodat de projectleiders weten hoeveel kinderen gaan deelnemen.

Namens De Pastoraatgroep,
Ada en Ria