Zoals bekend omvat de Petruskerk veel eeuwenoude, monumentale onderdelen afkomstig van voorgangers van onze kerk, zoals de preekstoel, de orgelkast en delen van de houtsnijwerk-communiebank. Om hier nog eens extra aandacht aan te besteden, doen wij mee aan Open Monumentendag in Kaag en Braassem op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur en zondagochtend 10 september tot 12.00 uur na de mis van 9.15 uur .  Vrijwilligers van de archiefwerkgroep verzorgen een digitale fototentoonstelling op groot scherm van de prachtige binnen- en buitenkant van de vroegere neogotische kerk, die ook wel ‘de kathedraal van de Veen’ werd genoemd. In de kerkzaal wordt een selectie getoond van kazuifels uit de collectie van de ‘Maria Presentatie’- kerk. Het zijn prachtige gewaden in de liturgische kleuren wit, rood, groen, paars en zwart, goudbestikt en met ongeëvenaard borduurwerk. In de dagkapel hangt een serie schilderijen van de hand van Kees (de klunt) Castelein. Hij schilderde het in- en exterieur van de uit 1659 daterende Veense Petrus Banden kerk. Heel bijzonder is voorts een Delfts blauw tegeltableau met een afbeelding van de voorlaatste Veense kerk (1856) met links de pastorie en rechts het bejaardentehuis, vervaardigd door De Leidsche Fles. Het orgel wordt op zaterdag bespeeld en de hele dag is er koffie!