Op zondag 10 september komen het Geloofsgesprek en de mediaviering uit het bisdom Rotterdam. Deze mediaviering in het bisdom Rotterdam wordt uitgezonden vanuit de St. Agathakerk in Lisse (parochie H. Willibrordus). Bisschop Van den Hende is daarin de celebrant.

In het Geloofsgesprek zijn Heleen van de Reep en Esther Hogervorst te gast. Heleen is pastoraal werker in de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus. Esther zet zich in als jongere in de parochie.

Zondag 10 september NPO2

09.45 uur: Geloofsgesprek met Heleen van de Reep en Esther Hogervorst
10.00 uur: Uitzending van de eucharistieviering vanuit de St. Agathakerk in Lisse. Bisschop Van den Hende is celebrant