Vrouw, ge hebt een groot geloof’. Mt. 15,21-28

In de vakantieweken trekken heel wat mensen de grens over. Andere culturen meemaken, andere mensen leren kennen enz.

In de 1e lezing horen we vandaag  hoe Jesaja een grens overgaat en aan ieder die luistert vraagt om ruimer te gaan denken.

Onze tempel in Jeruzalem, vindt Jesaja, is niet voorbehouden aan ons eigen volk.  Die ruimhartigheid missen de leerlingen van Jezus wanneer ze, met Jezus, bij Tyrus en Sidon over de grens gaan en zeggen dat Hij die Kananeese vrouw naar huis moet sturen omdat ze geen Joodse is en ook niet uit Israël komt.

Maar de vrouw blijft aanhouden en dan zegt Jezus, onder de indruk van zo’n groot geloof en zoveel zorg voor haar zieke dochter: je kind is genezen. En zo liet Jezus zijn leerlingen en alle vrome, maar eng denkende gelovigen zien dat Gods liefde niet ophoudt bij de grenzen van Israël.

Als je de lezingen van vandaag tot je laat doordringen,  dan weet je wat het zeggen wil: dat wij een missionaire kerk willen, ja moeten zijn.