Op zondag 27 augustus viert de Langeraarse kermis dat de kermis 100 jaar bestaat. De kermis is van

oudsher een katholiek feestmoment en in dorpen belangrijk omdat het de plek is van zien en gezien

worden, ontmoeting en gezelligheid. Om toch ook als mensen God te danken voor elkaar zullen wij

de viering van die zondag vieren in de botsautokraam van de kermis. De viering begint om 11.00

uur(!!!) Dus een andere tijd dan gewend. Zowel het kinderkoor De Vrolijke Noot als het koor Jubilans

zullen zingen. Het is een Woord- en Gebedsviering. Na de viering is de lunch bij de feesttent. Ook zal

na de viering de diaken langs alle attracties gaan om die te zegenen voor een goede verdere rit in de

nacht die dan komt. Onder de bescherming van de H. Christoffel mogen de exploitanten hun reis in

het seizoen veilig vervolgen.

Geef het door en nodig iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.